АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 55 (4—5)

Підтема: Як ми вчимося спілкуватись.

Мета:  Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Навчати висловлювати свою думку.

Формувати в учнів навички отримувати детальну інформацію під час читання тексту.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати вміння підтримувати бесіду.

Виховувати вміння працювати в групі.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Today we are going to read a text about learning communication. You will work in groups and by the end of the lesson you’ll be able to say what helps children to learn communication.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка. Читання римування.

Т: Stand up, children. Repeat the song after me and act it out.

Учитель декламує римування, учні повторюють за ним і виконують відповідні дії.

TEDDY-BEAR

Teddy-bear, teddy-bear, turn around,

Teddy-bear, teddy-bear, touch the ground;

Teddy-bear, teddy-bear, show your shoe,

Teddy-bear, teddy-bear that will do.

T: Have you got a teddy-bear at home? What colour is it? How did you get it? Is it your favourite toy? What is your favourite toy? Do you know that toys help children communicate? You will see it when we have read the text.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє наявність словникової роботи (с. 76) і проводить фронтальне опитування.

Reading                                        

2. Читання тексту «Toys for Learning Communication» (c. 76).

1) Етап підготовки до читання.

а) Фонетичне відпрацювання слів.

Учитель вимовляє слова, учні хором повторюють за ним.

[і:] — speak, repeat, feel;

[:] — talk, small, before;

[ə:] — learn, word, first;

[Λ] — puppet, become, wonderful, mum, young;

[æ] — language, dad, animal, family, accent.

б) Організація роботи в групах (по чотири-п’ять учнів у кожній), тривалість читання — 10 хв.

2) Етап читання.

Учні в групах по черзі читають текст. Учитель контролює роботу, проходячи між рядами, і в разі потреби надає необхідну допомогу.

3) Перевірка розуміння змісту прочитаного тексту.

Впр. 2 (с. 77).

Учні беруть участь у змаганні: чия група швидше письмово виконає завдання 1—7 вправи.

Key: 1b; 2с; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с.

Speaking    

3. Тренування учнів у мовленні.

Впр. 3 (с. 77).

Учні працюють у парах: по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них. Учитель слухає одну з пар.

Writing       

4. Тренування учнів у письмі.

РЗ, впр. 1 (с. 55).

Учні реконструюють запитання, потім, працюючи в парах, відповідають на них.

Playtime                                

5. Час для гри.

1) Розгадування «Proverb Chain».

РЗ, впр. 2 (с. 55).

Учитель пропонує провести конкурс: хто швидше знайде правильну відповідь. Учні роздивляються головоломку й називають прислів’я, яке зашифроване у ній. (Learn to say before you sing.) Переможець записує прислів’я на дошці.

2) Робота із словниковим лабіринтом.

РЗ, впр. З (с. 55).

Учні змагаються, хто швидше письмово виконає вправу. Учитель перевіряє зошити чотирьох з них, які першими впоралися із завданням, і називає переможця.

Key: 1. Micky was reading a book.

2. Nelly was playing table tennis.

3. Tom was having dinner.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                             

1. Домашнє завдання.

Впр. 1 (с. 76), прочитати текст.

Summarizing                         

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Let us discuss which group has worked best at the lesson. I think it is... Do you agree with me? The last task for the groups: put the letters in the correct order and guess the words.

Гра «Відгадай слово».

Учитель звертає увагу учнів на дошку. Там написано:

1. TCOCNNMMOIIUA

2. CCAETN

3. DUSON

4. PPPEUT

Учні складають з поданих літер слова, переможцем стає той, хто першим правильно виконав завдання.

Key: communication, accent, sound, puppet.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити