АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 57 (7—8)

Підтема: Де вивчати англійську?

Мета:  Увести граматичну структуру I would tike (I'd tike).

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Учити учнів висловлювати і відстоювати свою думку.

Виховувати інтерес до вивчення англійської мови.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, кольорова крейда (маркери).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Let me greet the winners of the «Ring-a-Word» game and tell you what we are going to do. You will practise listening to a text, discuss where and how to learn English and I’m going to introduce a new grammar structure.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Гра «Ring-a-Word».

Мета гри — перевірити знання лексики уроків 51—56. Тривалість — 5 хвилин. Для гри вчителю потрібні: дошка, два шматочки крейди (маркери) різного кольору.

Учитель пише на дошці слова: accent, improve, important, sound, puppet, homestay, Halloween, skills, while, news, repeat, explanation.

Учні поділяються на дві команди і шикуються у дві шеренги. Кожна команда одержує по шматочку кольорової крейди (маркер), за кольором якої вона отримує назву, наприклад: Green Team (команда з зеленою крейдою (маркером), Red Team (з червоною). Всі учасники з обох команд повинні по черзі підійти до дошки й обвести те слово, яке вчитель називає рідною мовою. Якщо хтось підкаже, команда втрачає бал. Перемагає та, яка набрала більше балів.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Учні, яких викликав учитель, читають свої рецепти «Як учити нові слова». Учитель

оцінює виконання домашнього завдання.

2) Впр. 3 (с. 79).

Виразне читання вірша «What Are Words?». Двоє-троє за бажанням читають вірш.

Listening Comprehension

2. Тренування учнів в аудіюванні. Впр. 1 (с. 80).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Open your books at page 80. Look at the picture of a pretty woman. Her name is Mary Wind. She helps children learn English. Now you are going to hear how. Let us add two more words to your vocabulary: «a host» means «хазяїн»; «another» — «інший».

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання. Впр. 1 (c. 80).

Учні прослуховують текст двічі. Після першого прослуховування вони в режимі Т  Class відповідають на запитання. Після другого — складають короткі висловлювання.

Last week Taras interviewed Mary Wind. She’s the director of ABC Foreign Study. She helps people go on homestays around the world. Miss Wind said, «Going on a homestay is a great way to learn another language. Children on homestays live with the families in other countries. They learn about their culture. They have a chance to try many new things. They eat meals with their host families. They celebrate holidays with them. They also go to local schools and make new friends. And they speak a foreing language all day long».

Miss Wind was visiting Taras’ school on October the 20th. For two hours she was answering the pupils’ questions.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту тексту.

РЗ, впр. 1 (с. 56), 2 (с. 57).

Висловлювання про важливість вивчення англійської мови. Учні працюють, спираючись на подані кліше.

Presenting Grammar                       

3. Уведення граматичної структури Would you like...? —    I’d like to...

1) Учитель пояснює різницю між структурами Would you like...? (= Do you want?) — I’d like to (= I want to) і Do you like...? — I like... з опорою на діалог. На дошці написано:

The host: Do you like tea?

The pupil on a homestay: Yes, I do.

The host: Would you like some tea now?

The pupil: Yes, please./No, thank you. Not now.

2) Bnp. 2 (c. 80).

Закріплення використання структури I’d like to... у режимі P1  P2  P3. Учні хором читають діалог, потім один з них перекладає текст.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework           

1. Домашнє завдання.

Твір «How I Learn English».      

Написати про те, як кожний вивчає англійську мову і як би хотів її вивчати.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to write about the way you learn English and/or how you would like to learn it. And now think and answer my questions: Where would you like to go on a homestay? Why would you like to go there?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

 


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити