АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 58 (7-8)

Підтема: Хелловін.

Мета:  Закріпити граматичний матеріал: вживання структури I'd tike to....

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Продовжити знайомство учнів із традиціями та святами англомовних країн.

Розширювати соціокультурну компетенцію учнів.

Виховувати інтерес до традицій інших країн.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Would you like to learn about a very interesting holiday of the English-speaking world? I see you’d like to do that. Wait a bit and we’ll speak about Halloween. It is our topic today.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка.

I try to do my best each day.

In my work and in my play.

If I always do my best,

I need not care about the rest.

Учні слухають, як римування, записане на дошці, читає вчитель, і хором повторюють за ним, потім роблять це самостійно.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Твір «How I Learn English..

Чотири-п’ять учнів за бажанням читають свої твори.

Grammar Practice                                   

2. Закріплення граматичних структур Would you like to...? — I’d like to...

РЗ, впр. 1 (c. 57), 2 (c. 58).

Учні виконують вправи письмово, потім по черзі читають свої  варіанти речень.

Listening Comprehension       

3. Тренування учнів в аудіюванні.

1) Ознайомлення з пасивною лексикою теми — читання приміток на с. 81 підручника.

2) Аудіювання розповіді учителя про Хелловін.

Т: This is a very old holiday. It comes on October the 31st. They say ghosts and witches come out on Halloween. Children make lanterns out of pumpkins. They cut eyes, noses and mouths on the pumpkins and put lighted candles inside them. Some people have Halloween parties and dress as witches, ghosts, skeletons, black cats and goblins. They look scary. Children like this holiday very much.

3) Бесіда з метою перевірки розуміння змісту розповіді в режимі Т  Class.

Т: Did you know about Halloween? Would you like to take part in Halloween celebrations? What costume would you like to make for Halloween? Why?

Playtime     

4. Час для гри.

1) Розучування вірша «Ghost, Get Lost» (його текст подано на дошці).

If a ghost ever scares you, just say,

«Crisscross, double cross,

Ghost, ghost get lost!»

Учні записують вірш у зошити, слухають, як його декламує вчитель, та хором повторюють, потім читають вірш напам’ять.

2) Змагання.

РЗ, впр. З (с. 58).

Вправа виконується письмово у визначений учителем термін (7 хв.). Учень, який запише найбільше слів, перемагає. Потім він читає свою роботу.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 81), прочитати і перекласти текст.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next lesson will be to read exercise 3 on page 81. It is about Halloween. And now I’d like to scare you. Listen.

Прослуховування вірша з голосу вчителя.

IN A DARK, DARK ROOM

In a dark, dark wood there was a dark, dark house.

And in that dark, dark house there was a dark, dark room.

And in that dark, dark room there was a dark, dark chest.

And in that dark, dark chest there was a dark, dark shelf.

And on that dark, dark shelf there was a dark, dark box.

And in that dark, dark box there was — A GHOST!

Учні слухають і перекладають вірш.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити