АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 62 (12—13)

Підтема: Послуга за послугу.

Мета:  Активізувати лексичний матеріал теми.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Проконтролювати вміння письмово подавати зміст фабульного тексту.

Продовжувати формувати навички письма англійською.

Виховувати в учнів почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim                           

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Our aim today is to test your listening skills.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: You remember the proverb «А Friend in Need Is a Friend Indeed», don’t you? The story «The Lion and the Mouse» proves it. Let us dramatize the story. We need three people: the story-teller, the lion and the mouse. Work in groups of three and produce the story in 5 minutes.

Учитель поділяє клас на групи. Учні однієї групи інсценують історію. Клас оцінює роботу товаришів.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening Comprehension       

1. Аудіювання.

Виконання контрольної роботи з аудіювання. Прослуховування тексту «The Ant and the Dove» і виконання впр. 1, 2 (с. 61), 3 (с. 62) у робочому зошиті.

На дошці записані слова з перекладом:

ant — мурашка;

dove — голуб;

to shoot (shot) — стріляти;

to hunt — полювати;

to bite (bit) — кусати.

Учитель читає текст, учні уважно слухають і виконують завдання.

THE ANT AND THE DOVE

One very hot day an ant was walking in the forest. He was very thirsty, because it was very hot. He went to the river to drink. But he fell into the river. The ant couldn’t swim. What could he do?

A white dove saw the ant and wanted to help him. She took a leaf and dropped it near the ant. The ant saw the leaf and climbed on it.

The next day a man was hunting in the forest. He looked at the tree and saw the white dove. The man was going to shoot the dove, but the ant ran to him and bit his leg. The man jumped and didn’t shoot.

Later the dove saw the ant in the forest and he told her that he bit the man’s leg. The dove was very happy, because the ant saved her life. The ant told the dove, «One good turn deserves another».

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Summarizing

Підведення підсумків уроку.

Т: Your time is up. Hand in your tests. I won’t give you any hometask. But remember that we didn’t check how you’ve written about your friend’s help. So, be ready to read your stories next time. And you have no homework.

Учитель збирає зошити на перевірку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити