АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

UNIT 5. WHAT'S THE NEWS


УРОК 63 (12—13)

Підтема: Вивчати англійську — необхідно!

Мета:  Узагальнити вивчений лексичний та граматичний матеріал.

Тренувати учнів в усному мовленні за темою уроку.

Удосконалювати техніку читання.

Практикувати учнів у письмі.

Підкреслити важливість вивчення англійської мови.

Виховувати в учнів прагнення одержувати нові знання.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки з текстом вірша «I'll Try and I Can't» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, everyone! Today we are finishing Unit 5. The topic of our lesson is «We Need English». We need English for study, work, travelling, communication, reading, and understanding. Learning English helps us make friends. And you know how important friends are. I want to hear your stories about your friend’s help. But first we will analyze the test.

Analyzing the Test

2. Аналіз контрольної роботи з аудіювання.

Учитель оголошує оцінки й аналізує типові помилки, які зробили учні.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Speaking    

1. Тренування учнів в усних висловлюваннях за темою уроку.

1) Впр. 1 (с. 86).

Робота в парах. Учні по черзі ставлять один одному запитання та відповідають на них.

2) Bпp. 2 (c. 86).

Учитель поділяє клас на групи. Учні розповідають своїм співрозмовникам про події, що відбуваються у зазначений час. Учитель контролює виконання завдання, підходячи до кожної групи.

3) Впр. 3 (с. 87).

Учні ланцюжком читають речення.

Writing       

2. Тренування учнів у письмі.

РЗ, впр. 4 (с. 61), 5 (с. 62).

Учні письмово виконують вправи, після чого один з них читає речення, інші перевіряють.


II. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 5 (с. 87), зробити проект «Му Recipe of Learning English».

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework for the next time will be to do the Project Work. Write your «Recipe How to Learn English Communication». You’ll present your recipe and we’ll vote for the best one. I’m sure you’ll try to do your best. Now I’d like you to listen to Robert Louis Stevenson’s poem «I’ll Try and I Can’t».

HO:

Read the poem.

I’LL TRY AND I CAN’T

The little boy who says «I’ll try»

Will climb to the hill-top.

The little boy who says «I can’t»

Will at the bottom stop.

«I’ll try» does great things each day,

«I can’t» gets nothing done.

Be sure that you say «I’ll try»

And let «I can’t» alone.

Учитель декламує вірш, учні хором повторюють за ним і відповідають на запитання, потім відпрацьовують вірш самостійно, і двоє-троє намагаються розповісти його напам’ять.

Т: What is the main idea of this poem? I think it is in the proverb: «There is nothing impossible for a willing heart». Let us learn the poem.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити