АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS


УРОК 64 (1—2)

Підтема: Ласкаво просимо на свято.

Мета:  Увести новий лексичний матеріал.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Практикувати учнів у письмі.

Продемонструвати зразки запрошень на свято, вчити учнів писати подібні запрошення.

Розвивати творчі здібності учнів.

Виховувати в учнів бажання з користю проводити час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, підготовлені вдома проекти «Му Recipe of Learning English», анкета «Are You a Party Person?» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils, I am glad to see you! Today we are beginning to learn a new unit. It is «Holidays and Parties». I hope you will like to speak about your favourite holidays, to discuss preparations for the party or playing party games. But first let us check on your homework and read the poem we analyzed at our previous lesson.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетична розминка.

Учні спочатку хором, потім один одному в парах читають вірш P. Л. Стівенсона «I’ll Try and I Can’t», який вони вивчали на попередньому уроці.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 5 (с. 87).

Подання проектів «Му Recipe of Learning English».

Учні на дошці або на окремому столі виставляють свої проекти.

Т: I think we can make a book of recipes. Let me read some of    your recipes.

Учитель читає рецепти кількох учнів, дає їм оцінку та пропонує класу висловити думку щодо роботи товаришів і визначити найкращий проект.

Speaking          

2. Тренування учнів у мовленні.

1) Бесіда учителя з класом. Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записано римування, й декламує його, учні хором повторюють.

Т: Dear children, I want you to look at the blackboard and read the rhyme.

Work while you work.

Play while you play.

This is the way

To be happy and gay.

T: Do you like parties? Do you know that much work must be done to prepare for the party? We are going to learn how to make an invitation. But first let us see if each of you is a party person or not.

2) Анкетування учнів.

HO:

ARE YOU A PARTY PERSON?

Read the questions and tick (√) the correct answer for you.

1. Do you like parties?

□ a) Yes, they are fantastic.

□ b) They are OK.

□ c) No, I don’t like them.

2. When you go to a party, who do you talk to?

□ a) Different people.

□ b) One or two friends.

□ c) Nobody.

3. When the music starts, do you dance?

□ a) Yes, with different people.

□ b) Yes, with a friend.

□ c) No, I sit down.

4. When people play games, what do you do?

□ a) I play these games.

□ b) I watch other people playing games.

□ c) I go home.

Add up the number of times you score A, В or C.

□ How many As have you got?

□ How many Bs have you got?

□ How many Cs have you got?

Now find out whether you are a party person.

If you get mostly:

As — You love parties. You are a real party person.

Bs — You quite like parties.

Cs — You don’t like parties.


Учні індивідуально працюють з анкетою, визначаючи своє ставлення до вечірок, потім кожний висловлюється, наприклад: I love parties. I’m a party person або I don’t like parties.

3) Уведення нових ЛO.

Учитель демонструє запрошення, конверт, мотузку, аркуш паперу й називає англійські слова invitation, envelope, string, a piece of paper. За допомогою імітації він подає дієслова to cut, to blow up, to glue. Слова each, every пояснюються як синоніми словосполучень each day, every day. ЛO to prepare, to have a look учитель перекладає рідною мовою.

Учні ланцюжком читають слова з розділу «New Vocabulary» (с. 89), використовуючи транскрипцію.

4) Закріплення введеної лексики під час виконання впр. 4 (с. 90).

Один з учнів читає опис ситуації та запитання, інші в режимі Р  Р2 Р3 складають речення в Past Continuous, наприклад: The son was blowing up a balloon.

Writting            

3. Тренування учнів у письмі.

1) Учитель пропонує учням прочитати зразки запрошень на вечірку на с. 88, а також у РЗ, впр. 1 (с. 63).

2) РЗ, впр. 2 (с. 63).

Учні працюють у робочих зошитах, дописуючи слова, які випущені в записці. Учитель стежить за роботою класу, потім пропонує кільком учням прочитати свої запрошення.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Виконати словникову роботу (с. 89).

2) РЗ, впр. 3 (с. 64), письмово.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Our lesson is almost over. Now you know how to write an invitation. Your homework is to do vocabulary work and to do exercise 3 on page 63 in your workbooks. You will punctuate a sentence.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити