АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS


УРОК 68 (5—6)

Підтема: На вечірці.

Мета:  Повторити й узагальнити граматичний матеріал: форми дієслова.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Тренувати учнів в усних висловлюваннях з опорою на текст та малюнки.

Удосконалювати техніку читання.

Поглиблювати і розширювати знання учнів за темою уроку.

Виховувати вміння слухати співрозмовника, підтримувати бесіду.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для гри «Find The Partner» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Today we continue speaking about parties and party surprises. I hope you’ll tell each other what things you do to make your parties interesting.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетична розминка. Читання і відпрацювання римування, записаного на дошці. Учитель декламує римування, клас хором повторює, потім учні відпрацьовують його в парах.

Come to the party

Today, if you please.

Roses and lilies

Will dance in the breeze.

Bright yellow candles

Will bow to the blue.

All will be dancing,

And I’ll dance with you.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Practice

1. Тренування учнів у вживанні вивчених граматичних форм дієслова.

T: Will you look at the blackboard? Let us analyze the rhyme. What tense are the structures will dance, will bow? Yes, it is the Future Simple. What other structure can we use to speak about the future events? You are right, it is to be going to and the Present Continuous. Let us practise using such structures.

РЗ, впр. 1, 2 (c. 66).

Учні працюють у парах, учитель оцінює роботу двох з них. Інші учні перевіряють правильність виконання вправ.

Check on Homework       

2. Перевірка домашнього завдання.

1) Учитель перевіряє наявність словникової роботи в учнів. Вивчена лексика закріплюється за допомогою гри «Find the Partner».

Учитель роздає картки з частинами слів.

Т: Find the partner and make up words.

HO:

 

enve

lope

app

laud

win

ner

invit

ation

pre

sent

blow

up

con

test

prep

are

for

get

sur

prise

gu

est

birth

day


Учні, пересуваючись по класу, повинні знайти свого співрозмовника, скласти слова, прочитати і перекласти їх. Перемагає пара, яка раніше за інших впоралася із завданням.

2) Впр. 1 (с. 92).

Учні ланцюжком читають текст «Playday Party», учитель стежить за правильністю їхньої вимови.

Reading        

3. Подання тексту   для читання. Впр. 1 (с. 94).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Т: Do you remember the game «Fortune-Teller»? Open your books at page 65. Do you see it? It is a wonderful game to play at the party. Now you are going to work in a group and read about other surprises you can make for the party.

2) Reading. Етап читання.

Учні працюють у групах (по чотири-п’ять чоловік): читають листи, висловлюють свою думку.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту прочитаного.

Впр. 3 (с. 95).

Учні працюють у парах: по черзі ставлять запитання один одному і відповідають на них, використовуючи зразок, наведений у підручнику.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 66), написати свої обіцянки до Нового року.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: I think you are now specialists in parties. You know lots of things to make the party intersting. What are they? Now imagine that you are writing fortunes on pieces of paper for the party. What will you write?

Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити