АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 6 (1—2)

Підтема: Літні канікули.

Мета:  Повторити й узагальнити лексичний матеріал теми.

Розширювати словниковий запас учнів за темою.

Систематизувати граматичний матеріал: вживання Past Simple.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовленнєву реакцію, мовну здогадку.

Виховувати бажання з користю проводити вільний час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good afternoon, dear pupils! You are back at school having your lessons, meeting your friends and teachers. But you remember your summer holidays very well. Today we are going to speak about them. Your summer holidays are in the past. So we must revise the Past Simple, too. Let’s start.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу. Фонетична та лексична розминка.

Учитель пропонує учням прочитати римування, записане на дошці, та відповісти на запитання.

TRAVELLING

We go by car,

And we go by train.

We go by boat,

And we go by plane.

We go by land,

And sea, and air,

We go, go, go,

From here to there.

T: Did you travel in summer?

Where did you go?

How did you go there?

Декілька учнів відповідають на запитання, при цьому учитель уважно стежить за їхньою вимовою і виправляє помилки.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Analyzing the Test

1. Аналіз виконання контрольної роботи.

Учитель повідомляє про результати виконання контрольної роботи й організує роботу над помилками (акцент робиться на найбільш поширених). Для цього він роздає тестові зошити й пропонує учням, які добре виконали завдання, прочитати їх. Інші учні аналізують помилки.

Grammar Practice         

2. Систематизація граматичного матеріалу: вживання Past Simple.

1) Робота з граматичним довідником (с. 171). Учні самостійно читають  параграф довідника. В разі необхідності вчитель надає допомогу.

2) Закріплення вивченого граматичного матеріалу.

а) РЗ, впр. 1 (с. 7).

Учні заповнюють таблицю, по закінченні роботи один з них читає слова вголос. Учитель і решта класу стежать за правильністю виконання завдання й виправляють можливі помилки.

б) РЗ, впр. 2 (с. 7).

Учні з’єднують відповідні дієслова в І і II формі, потім по черзі читають утворені пари.

Speaking    

3. Підготовка до висловлювань за темою уроку.

1) Уведення нової лексики, робота з Mind-Map «Summer Holidays».

Учитель пропонує учням відкрити підручники на с. 12 і ознайомитися з Mind-Map «Summer Holidays». Учні ланцюжком читають висловлювання Mind-Map, й перекладають їх з опорою на малюнки. Потім учитель пропонує звернути увагу на дієслова, записані на дошці, і записує поряд з ними II форму.

 

Правильні дієслова

Неправильні дієслова

play —

have — had

visit —

be — was/were

practise —

make — made

learn —

swim — swam

 

lie — lay

 

2) Впр. 1 (с. 12).

Учні прослуховують діалог в аудіо-запису або з голосу вчителя.

3) Тренування учнів у висловлюваннях з опорою на Mind-Map.

Т: Now look at the Mind-Map on page 12 and tell me that you did or didn’t do those things during your summer holidays. For example, I visited my grandparents. Or I didn’t visit my grandparents.

Учні висловлюються в режимі Р1  Р2  Р3, вживаючи всі лексичні одиниці Mind-Map.

4) Об’єднання лексичного та граматичного матеріалу уроку, підготовка до виконання домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 7).

Учні в парах читають діалог, усно добираючи відповідні форми дієслова. Потім ставлять запитання один одному та відповідають на них.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання. Словникова робота.

1) Виконати словникову роботу.

2) РЗ, впр. 3 (с. 7), прочитати діалог.

3) РЗ, впр. 4 (с. 8), дати відповіді на запитання.

4) Розповісти про канікули Мері та Сема.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

З метою повторення вивченого на уроці учитель пропонує гру «Тіс-Тас-Тос» (аналог «хрестиків-нуликів»), він поділяє учнів на дві команди: «Х-crosses» і «О-noughts».

На дошці накреслені дві таблиці, одна заповнена, друга — порожня.

 

swim

lie

go

make

visit

have

read

do

play


swam

 

 

 

visited

 

 

 

 

 

Члени команд по черзі підходять до дошки і вписують у порожню таблицю форму минулого часу дієслів з першої таблиці, позначаючи їх «х» або «0». За кожне правильно написане дієслово надається один бал, якщо учні складають речення з цими словами, вони отримують додаткові бали. Учитель підводить підсумки й називає переможців.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити