АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: СВЯТА І ТРАДИЦІЇ

UNIT 6. PARTIES AND HOLIDAYS


УРОК 70 (7—8)

Підтема: Свята в англомовних країнах.

Мета:  Увести новий лексичний матеріал за темою уроку.

Тренувати учнів в аудіюванні діалогу за темою, а також різдвяної пісні.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати фонетичний слух, увагу, вміння зосереджуватися.

Виховувати в учнів повагу до традицій та народних звичаїв.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I am glad to see you. Today we’ll speak about holidays in English-speaking countries. You’ll also practise listening to a dialogue and a song.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Відпрацювання прислів’я «So many countries, so many customs», яке вчитель записує на дошці.

Т: This proverb tells us that every country has its own traditions and customs. We must respect historic traditions of different countries. Let us say the proverb together.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening Comprehension       

1. Тренування учнів в аудіюванні.

Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: Now you are going to listen to a conversation between two girls, Sally and Ann. After listening to the text twice you’ll answer the questions of ex. 1 p. 96. Look at the questions now.

2) While-Listening Activity. Етап прослуховування тексту.

Учні двічі прослуховують текст в аудіо-запису або з голосу вчителя.

Sally: Ann, would you like to come to a party?

Ann: Well, I’d like to but when is it?

S: On Saturday.

A: What a pity. I’m busy next Saturday.

S: Why?

A: I’m going to my grandparents.

S: Really? Will you come another time? Is Friday OK for you?

A: Yes, thank you, Sally. I’ll come on Friday.

3) Post-Listening Activity. Етап перевірки розуміння змісту прослуханого.

Т: Let us check how you understood the text. Look at the pictures on page 96. Whom do you see? Answer the questions of exercise 1 on page 96 now.

Впр. 1 (c. 96).

Учні відповідають на запитання в режимі Р  Class.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 4 (с. 95).

Учні за бажанням розповідають про підготовку до вечірки. Учитель контролює правильність логічної та граматичної будови речень.

Vocabulary Practice

3. Вивчення учнями країнознавчих реалій, пов’язаних з традиціями і святами.

1) Підготовка до виконання домашнього завдання.

Т: Dear pupils, at home you are going to read about the most important holidays in English-speaking countries. They are New Year’s Day, St Valentine’s Day, Mother’s Day, Halloween, Christmas. We have read the text about Halloween. Who can find this text in our textbooks?

а) Учні знаходять текст на с. 81. Учитель пропонує їм відповісти на три запитання до тексту.

б) Впр. 3 (с. 97).

Учні по черзі читають інструкцію з виготовлення ліхтаря.

2) Бесіда з учнями.

РЗ, впр. 3 (с. 81).

Учні читають привітання із різними святами, потім учитель пропонує їм написати і прочитати власні привітання.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) РЗ, впр. 2 (с. 68), виготовити листівку до Дня святого Валентина.

2) Впр. 2 (с. 96), прочитати текст.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to read the text of exercise 2 on page 96 about winter holidays in English-speaking countries. You know that St Valentine’s Day is coming. So, please, design your own Valentine card. And we’ll finish our lesson with a song. Listen to the song Dear St Nicholas.

Bпp. 4 (c. 97).

Учні прослуховують пісню в аудіо-запису або у виконанні вчителя і хором співають її.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити