АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

 

УРОК 75 (1—2)

Підтема: Поговоримо про хобі.

Мета: Увести новий лексичний матеріал за темою.

Розвивати вміння аудіювання.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовну здогадку, довгострокову пам'ять.

Виховувати інтерес до корисних захоплень.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для проведення вікторини «How Active Are You?» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Today we are going to begin a new unit. It is Unit 7, «Hobbies and Pastimes». You’ll learn some new words on the topic and practise using them in dialogues and exercises. But first let’s see how you’ve done your project work.

Check on     Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Проект «Му Personal List of Holidays».

Учні по черзі виходять до дошки й демонструють класу свої проекти, читають назви подій та дати, які є важливими особисто для них.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Проведення вікторини «How Active Are You?»

HO:

HOW ACTIVE ARE YOU?

1. At the weekend, when it’s sunny, which of these things do you like doing?

a) sitting in the garden reading a book;

b) going to the swimming pool;

c) playing tennis or football.

2. On a cold, wet Sunday afternoon which of these activities do you like doing?

a) going to the cinema;

b) staying at home and doing nothing;

c) playing table tennis with friends.

3. After a long day at school, which of these activities do you like doing?

a) watching television;

b) visiting your friends;

c) playing games with your family.

Scores


 

а

b

с

1

0

1

2

2

1

0

2

3

0

2

1

 

Results

7—9 = you are very active!

4—6 = you like doing things!

Under 4 = you love relaxing!

 

Учні працюють з роздавальним матеріалом: відповідають на запитання, підраховують бали за таблицею й ланцюжком розповідають про отримані результати, наприклад: «І like doing things», «I’m very active», «I’m relaxing».

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary  

1. Подання нового лексичного матеріалу за темою «Розваги і хобі».

Mind-Map «Pastime»  (c. 102).

T: Look at the Mind-Map «Pastime». Do you understand the word pastime? Find the word in your vocabulary. I’ll help you. It’s on page 184. Who can read the translation? Yes, it means «приємне проводження часу, розвага, гра». Now what actions are associated with pastime?

Учні ланцюжком читають і перекладають словосполучення.

2) Вивчення нової лексики.

«New Vocabulary» (с. 103).

Т: Now look at page 103 and get acquainted with your new vocabulary.

Учитель пропонує учням здогадатися про значення слів і словосполучень photography, to be interested in. Він пояснює, що слово free означає not busy, потім вводить вирази to have free time, to have time off і просить учнів відповісти на запитання Do you have much (any) free time/time off?. Слово fair учитель перекладає («ярмарок»).

Listening Comprehension

2. Тренування учнів в аудіюванні та відтворенні діалогів. Впр. 1 (с. 102), 2 (с. 103).

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

«New Vocabulary» (с. 103).

Учні хором повторюють за вчителем нові слова.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Прослуховування діалогу впр. 1 (с. 102) в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворення його в парах.

Прослуховування діалогу впр. 2 (с. 103) в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворення його в групах по три учні.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

Впр. З (с. 104).

Учні відповідають на запитання в режимі Т  Class.

Speaking    

3. Активізація введених ЛО в мовленні.

1) РЗ, впр. 1 (с. 73).

Учні ланцюжком складають речення, починаючи їх словами Some children like (enjoy, are fond of, are interested in)... та вживаючи утворені словосполучення.

2) Впр. 4 (с. 104).

Учні працюють у парах: ставлять один одному запитання і відповідають на них.

3) РЗ, впр. 2 (с. 73).

Учитель називає різновид діяльності, наприклад fishing, учні з місць висловлюють свою думку, обираючи необхідну структуру.

Writing                               

4. Закріплення ЛO за темою на письмі. РЗ, впр. 3 (с. 74).

Учні розгадують, які слова зашифровані у тексті вправи. Роботи перевіряються за ключами.

Key. photography, fishing, music, cooking, sports, reading.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                          

1. Домашнє завдання.

Словникова робота (с. 103).

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: Did you like our lesson today? What did you like most? Do you agree that hobbies and pastimes are important? And remember that the busiest people find the most free time. Do you know why? Because they are active, optimistic and well-organized.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити