АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

 

УРОК 76 (1—2)

Підтема: Нам це подобається.

Мета:Закріпити введений лексичний матеріал теми.

Узагальнити й систематизувати в мовленні граматичну структуру to be going to.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати інтерес до корисних захоплень.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I am glad to see you again, pupils! Our topic today is «We Like It». You 11 make a survey of the most popular free time activities in your groups. We’ll also revise the structure to be going to.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вивчення римування (текст записано на дошці).

Учні хором повторюють за вчителем римування, потім троє-четверо з них декламують його самостійно. Потім учні ланцюжком розповідають про свої хобі та захоплення.

We are good friends

My hobbies and I.

We have such fun

My hobbies and I

We are good friends.

Can you say why?

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice                                               

1. Активізація і закріплення введеної лексики за темою.

1) РЗ, впр. 1 (с. 74).

Учні самостійно читають речення та співвідносять їх з назвами захоплень. Потім читають репліки й відповіді у парах.

P1: Look at my dress. I made it myself.

P2: Her hobby is sewing.

2) Гра «Хто запам’ятає більше».

Впр. 5 (с. 104).

Учні працюють у парах, вони протягом 30 с переглядають перелік різноманітних захоплень. Потім один учень закриває книжку й називає якомога більше слів. Другий рахує їх та стежить по підручнику за правильністю назв. Потім учні міняються ролями. (Можна також використовувати слова РЗ, впр. 2 (с. 73).)

3) Впр. 6 (с. 104).

Учитель просить учнів подивитися на малюнок і назвати зображені предмети, підказуючи такі слова: spade — лопата, pitch fork — вили, plant — квітка, paints — фарби.

Потім учні читають інформацію про Пітера та Поллі й у режимі Р1  Р2  Р3, складають речення за моделлю, наприклад: I think it is Peter’s football, because he likes sports.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Учитель під час бесіди з учнями перевіряє засвоєння лексичного матеріалу.

Т: Have you got much free time? When is your time off? Are you fond of photography? What are you interested in? Do you know what your classmates’ hobbies and interests are? Let us find it out.

Speaking    

3. Проведення інтерактивного опитування «Our Likes and Dislikes».

Учні працюють у групах по семеро-восьмеро. Вони креслять у зошитах таблицю і заповнюють її, ставлячи один одному запитання: What pastime do you like (don’t mind, hate)?.I

OlgaLike(s)

tennis
Don’t (doesn’t) mind

music
Hate(s)

cooking
 

Потім визначають лідера (leader), який повідомляє результати.

In our group the most popular pastime is________

Less popular pastime is____________

And the least popular pastime(s) is (are)________

Grammar Practice

4. Узагальнення граматичного матеріалу: вживання структури to be going to.

1) Розділ «Remember» (c. 103), § 7a (c. 172).

Учні самостійно читають параграф граматичного довідника, потім хором — розділ «Remember». Учитель у разі потреби пояснює незрозумілі правила і для перевірки засвоєння граматичного матеріалу ставить учням запитання.

2) РЗ, впр. 2 (с. 74).

Учні письмово виконують вправу. Учитель пропонує одному з них прочитати речення, таким чином оцінюючи виконання вправи й організовуючи її перевірку.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 75), письмово відповісти на запитання.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

T: I think this lesson was useful for you, because you learned about each other’s likes and dislikes and now you know your classmates better.

At home you are to do exercise 3 (p. 75) in your workbooks. Open your workbooks now. Try to answer the guestions. I’d like you to add some more words to the list.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити