АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ДОЗВІЛЛЯ

UNIT 7. HOBBIES AND PASTIMES

 

УРОК 78 (4)

Підтема: Незвичайні хобі.

Мета:  Продемонструвати деякі особливості вживання артикля the.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Учити учнів розповідати про свої уподобання, інтереси, розкривати творчі здібності учнів.

Тренувати учнів у читанні тематичного тексту з метою отримання детальної інформації.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати інтерес до корисних захоплень.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: I am glad to see you, children! Today we are going to discuss unusual hobbies. You’ll tell me if you’ve got any. But first let us check your homework about your plans for the future.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (c. 76).

Учні за бажанням читають свої речення про плани на майбутнє.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

РЗ, впр. 1 (с. 76).

Учні працюють у парах: розповідають один одному про своє ставлення до різних речей. Потім учитель пропонує ставити йому запитання, щоб клас дізнався про його думку з цього приводу.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading      

1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 106).

1) Pre-Reading Activity. Етап підготовки до читання.

Бесіда з учнями.

Т: Dear pupils. You are going to read about unusual hobbies. Look at the text on page 106. What can you see in the picture? It is an unusual pencil because it is animated. You can see it in a cartoon. Do you like cartoons? Is it easy or difficult to make a cartoon? Soon you will know. Make up groups of four or five pupils and start reading the text. Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя, висловлюючи свою думку з приводу створення мультфільмів.

2) Reading. Етап читання.

Учні в групах по черзі читають і перекладають текст, звертаючись у разі необхідності до вчителя.

3) Post-Reading Activity. Етап перевірки розуміння змісту прочитаного.

Впр. 2 (с. 107).

Учні продовжують працювати в групах і складають Mind-Map «What Things People Collect», обмірковуючи усні повідомлення (завдання 1—4), потім кожна група дає свої відповіді на запитання.

Presenting Grammar

2. Подання граматичного матеріалу: наявність або відсутність артикля the.

1) Учитель пропонує учням звернути увагу на розділ «Remember» (с. 107), пояснюючи, що артикль the обов’язково повинен бути перед назвами музичних інструментів, проте перед назвами видів спорту він відсутній.

2) Тренувальні вправи.

а) Впр. 3 (с. 107).

Учні усно ланцюжком складають речення.

б) РЗ, впр. 2, 3 (с. 77).

Учні письмово виконують вправи, вчитель збирає робочі зошити на перевірку.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework   1. Домашнє завдання.

1) Впр. 1 (с. 106), прочитати текст.

2) «Remember!» (с. 107), словникова робота.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: What have you learned at the lesson today? Did you like the lesson? Does anyone want to speak about unusual hobbies? Do, please.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити