АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 7 (1—2)

Підтема: Літні канікули.

Мета: Тренувати учнів у вживанні лексики теми в усному мовленні.

Повторити граматичний матеріал: утворення минулого неозначеного часу.

Продовжувати формувати навички монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Практикувати учнів у письмі.

Виховувати повагу до інших людей.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ.

Introduction

1. Вступна бесіда.

Т: Good morning, dear children! At our last lesson we spoke about pupils’ summer holidays. Do you remember Ivan, Taras and Lilia? Let us speak about them and answer the questions of ex. 3 p. 14.

Впр. 3 (c. 14).

Учні виконують вправу в режимі Т  Р1  Р2  Р3 або Р  Class.

Aim    

2. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: Now I see that you remember how Ivan, Taras and Lilia spent their time in summer. I think you are ready to speak about your summer holidays. This is what we are going to do. But first let’s check on homework.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання,

1) Учитель, проходячи між рядами, перевіряє виконання словникової роботи.

2) РЗ, впр. 3 (с. 7).

Учні читають діалог у парах.

3) РЗ, впр. 4 (с. 8).

Потім, також працюючи в парах, відповідають на запитання.

4) На завершення один з учнів (за вибором учителя) робить усне повідомлення про те, як провели канікули Сем і Мері.

Vocabulary Practice                 

2. Тренування учнів у вживанні     структур I was in/at... та I went to....

1) Впр. 4 (с. 14).

Учні працюють у парах, по черзі ставлячи запитання і відповідаючи на них. Учитель акцентує увагу учнів на особливостях уживання прийменників in та at.

2) Трансформація висловлювань.

Впр. 4 (с. 14).

Учитель пропонує учням змінити конструкцію I ivas in/at... на He/She went to...

Р1: I was in the Carpathian Mountains.

P2: He/She went to the Carpathian Mountains.

Grammar Practice                    

3. Продовження систематизації граматичних структур минулого неозначеного часу (Past Simple).

1) Тренування учнів у вживанні стверджувальних і заперечних форм Past Simple.

РЗ, впр. 1 (с. 8).

Учні письмово виконують вправу в робочих зошитах за поданим зразком.

2) Повторення питальних слів (who, when та ін.), підготовка учнів до складання запитань у Past Simple.

РЗ, впр. 2 (с. 8).

Учні письмово виконують вправу в робочих зошитах, після чого учитель бере зошити двох учнів на перевірку й оцінює їхню роботу.

3) Створення ситуації спілкування.

Учитель записує на дошці речення: I had great holidays in summer і пропонує учням поставити якомога більше запитань до нього. Як зразок пропонує використати впр. З (с. 8) у робочих зошитах. Вправа виконується в режимі Class  Т.

4) Підготовка учнів до виконання домашнього завдання — написання твору про літні канікули.

Впр. 5 (с. 14).

Учитель пропонує учням, працюючи в парах, ставити один одному запитання: What did you do in summer? Учні відповідають з опорою на впр. 5 (с. 14).


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Написати твір про літні канікули з використанням фотографій та малюнків.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework is to write about your summer holidays. Remember that you can write not only about what you did but also about what you didn’t do and why. I’m looking forward to hearing your stories and looking at your photos or other illustrations of your summer rest.

З метою повторення вивченого на уроці учитель пропонує гру «Тіс-Тас-Тос». Учні двох команд змагаються в утворенні заперечних форм у Past Simple.


Went to the seaside

Fished

Made a trip

Lay in the sun

Visited granny

Read books

Swam in the sea

Was at the sea

Cooked


Didn’t go to the seaside


Учитель підводить підсумки й називає переможцем ту команду, яка швидко й без помилок виконала завдання.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити