АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 85 (1—2)

Підтема: Хатня допомога.

Мета:  Активізувати лексичний матеріал за темою уроку.

Тренувати учнів у вживанні прислівників частотності й структур Present Simple.

Практикувати учнів в аудіюванні діалогів.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати позитивне ставлення до суспільно корисної праці.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із завданням для закріплення лексичного матеріалу (HO1), граматична таблиця (НO2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear pupils! Today we are beginning a new unit. We’ll speak about everyday activities. The topic of our lesson is «Helping About The House». We’ll start discussing it right after checking on your homework.

Check on Homework                      

2. Перевірка домашнього завдання.

Учні показують, як вони впоралися із завданням, і презентують свої роботи «Му Hobby Poster» або «Hobby Survey». Учитель збирає проекти на перевірку.

Warming up                                  

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Бесіда в режимі Т  Class.

Т: Do you help your parents about the house? When do you help them? What do you do about the house? Do you go shopping? What do you buy? Do you like housework?

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Listening Comprehension               

1. Подання діалогів для аудіювання.

1) Pre-Listening Activity. Етап підготовки до аудіювання.

Т: You are going to listen to and practise two dialogues. Open your books on page 116, please. Look at the pictures on this page. What can you see? Who do you think the woman and the girl are? Look at the shopping list. Let us read it. Can you see the vegetables in the picture? Can you see strawberries? Now look at the pictures on page 117. They are illustrating the dialogue between a brother and a sister. Try to guess what John’s hobby is. Учні по черзі відповідають на запитання вчителя.

2) While-Listening Activity. Етап аудіювання.

Учні прослуховують впр. 1 (с. 116) і впр. 2 (с. 117) в аудіо-запису або з голосу вчителя, потім відтворюють діалоги у парах.

3) Post-Listening Activity. Перевірка розуміння змісту прослуханого тексту.

а)  Впр. 3 (с. 118).

Учні відповідають на запитання вправи в режимі Р  Class.

б)  Активізація лексики. Робота з роздавальним матеріалом.

Т: Do you make shopping lists when you go shopping? Here is a shopping list, but the items are scrambled. Try to unscramble them. Work in pairs.

Учні отримують картки із завданням розгадати слова та скласти перелік продуктів, які потрібно купити. По закінченні роботи учні по черзі читають слова.

HO1:


 

Unscramble the words and write them down.

debra _________________________________

imlk __________________________________

eseche ________________________________

gesg __________________________________

trebut _________________________________

rесеla _________________________________

thaloocec ______________________________

sneba _________________________________

spleap ________________________________

gresoan _______________________________

snabaan _______________________________

guassase ______________________________

frulo __________________________________

yehno ________________________________


Т: So, what was in the shopping list?

Key. bread, milk, cheese, eggs, butter, cereal, chocolate, beans, apples, oranges, bananas, sausages, flour, honey.

Grammar Practice

2. Відпрацювання граматичного матеріалу: прислівники частотності (always, often etc.) та їхнє місце в реченні.

1) Пояснення вчителя.

Т: Let us brush up our grammar. Please, read the sentences on page 116. You understand them, don’t you? Now look at the tables in the handout.

HO2:

Look at the table and learn the rule.


always

often

usually

sometimes

seldom

never

+

go

play

help

watch

am

 

always

is

 

usually

are

+

often

was

 

sometimes

were

 

seldom

can

 

never


T: You see that the words always, often, never and others go before the verb. Example: He often plays computer games. They often help about the house. But the same words go after the verbs to be, can, shall/will. Example: I am seldom ill. When he was a pupil, he was often late for school.

2) Закріплення поданого матеріалу.

РЗ, впр. 1 (с. 84).

Учні в парах читають діалог, потім письмово виконують вправу.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 84), письмово.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Your homework will be to do exercises 2, 3 on page 84 in your workbooks. You’ll practise using the words always, often, usually, sometimes, never. The homework is not difficult. I hope you’ll do everything and have time to help your parents about the house.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити