АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 86 (1—2)

Підтема: Хатня допомога.

Мета:  Тренувати учнів у вживанні прислівників частотності.

Активізувати в мовленні граматичну тему «Зворотні займенники».

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Виховувати працелюбність, відповідальне ставлення до виконання обов'язків.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, анкета «Are You a Super Helper?» (HO).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Today we’ll continue discussing the topic «Helping About The House». By the end of the lesson we’ll be able to see if there are super helpers in your class.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Читання вірша з прислівниками частотності. Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записаний вірш, і декламує його, учні хором повторюють, потім самостійно читають вірш, знаходять прислівники частотності та називають їх.

I USUALLY GO ON HOLIDAY BY TRAIN

I usually go on holiday by train

And very seldom by plane.

I often go to work by bus

And sometimes by car.

I prefer going to work on foot

If I’m in a bad mood.

But I never go by taxi,

Because it’s very expensive.

T: How do you go on holiday? How do you get to school? Do you ever go by taxi? Why?

Учні ланцюжком відповідають на запитання вчителя.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

1) РЗ, впр. 2 (с. 84).

Учні по черзі читають доповнені речення.

2) РЗ, впр. З (с. 84).

Учні називають правильний варіант прислів’я (варіант с — It is never too late to learn.) і декілька разів хором повторюють його за вчителем.

Grammar Practice                                                   

2. Тренування учнів у вживанні прислівників частотності.

1) Впр. 4 (с. 118).

Учні працюють у парах: по черзі ставлять запитання один одному і відповідають на них.

2) РЗ, впр. 1 (с. 85).

Учні вивчають діаграму, далі письмово відповідають на запитання. Вправу перевіряють, обмінюючись зошитами. Учитель вибірково перевіряє кілька робіт.

Quiz 3. Анкетування учнів.

Учитель проводить інструктаж.

Т: Work with your handouts. Put a tick if you answer «yes» and a cross if you answer «по». If you put a tick, look at the pictures and collect your tokens. If you put a cross, you get no tokens and no points!

HO:

ARE YOU A SUPER HELPER?

 

Helping about the house

Yes

No

Token

I make my bed.
I tidy my bedroom.
I vacuum the house.
I dust the furniture.
I go shopping.
I do the cooking.
I lay the table.
I do the washing up.
I look after the pets.


 

T: Now count your tokens and read the results! A = 1, B = 2, C = 3.

You have less than 6 points: Not bad! But you can do a bit more to help! Ask your mum and dad!

You have more than 6 points: Congratulations, you win the super helper badge!

Учні працюють з анкетами індивідуально. Після отримання результату визначають найкращих помічників. Учитель пропонує цим учням відповісти на запитання класу про хатню допомогу.

Presenting Grammar

4. Подання граматичного матеріалу: «Зворотні займенники».

1) Вивчення розділу «Remember» (с. 117).

Учитель пояснює граматичний матеріал і розповідає про відмінності між зворотними й особовими займенниками.

Т: «Не (Tom) is looking at him (John)». [(Він (Том) дивиться на нього (Джона)]. «Не (Tom) is looking at himself». [Він (Том) дивиться на себе (в дзеркало, на фото)].

2) Виконання вправ.

а) РЗ, впр. 2 (с. 85).

Учні усно складають речення за таблицею, потім ланцюжком читають їх.

б) РЗ, впр. З (с. 85).

Учні записують свої варіанти зворотних займенників. Один з них виконує завдання біля дошки. Учитель перевіряє вправу на дошці та пропонує класу зробити те ж саме.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Домашнє читання «An Old Tale» (с. 164). Прочитати казку.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: We spoke about the things you do about the house. You can do lots of things yourselves. Some of you are even super helpers. Your homework is to read «An Old Tale» from your «Reader’s Bag».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити