АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 87 (3)

Підтема: Ми можемо зробити це самостійно.

Мета:  Повторити й активізувати лексико-граматичний матеріал теми.

Відпрацювати граматичний матеріал: вживання зворотних займенників.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Удосконалювати техніку читання.

Проконтролювати розуміння змісту тексту домашнього читання.

Виховувати прагнення до самостійності, відповідальність за виконання дорученої справи.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки із граматичним завданням «By Myself» (HO).

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our today’s topic is «We Can Do It Ourselves». And I think we can do it well. Let us begin with the rhyme.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні хором повторюють за вчителем римування, записане на дошці.

I try to do my best each day

In my work and in my play.

If I always do my best,

I need not care about the rest.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary and Grammar Revision 

1. Активізація лексико-граматичних структур, пов’язаних з темою уроку.

1) Впр. 5 (с. 118).

Учні ставлять запитання до наведених речень у режимі Р1  Р2  Р3....

2) РЗ, впр. 1 (с. 86).

Учні заповнюють таблиці в робочих зошитах. Далі один з них читає словосполучення з дієсловом to do (the dishes, the shopping, housework, the washing). Інший учень словосполучення з дієсловом to go (sightseeing, home, shopping, in for sports, to school).

Grammar Practice 

2. Узагальнення граматичного матеріалу: «Зворотні займенники».

1) Grammar Point (с. 119).

Учні самостійно читають граматичний довідник. Учитель пояснює та доповнює прочитану інформацію.

Т: You can also see the structures with by myself /yourself, etc. By + reflexive pronoun means alone (сам). For example, she wasn’t with her friends. She was by herself. And now let us practice.

Учні працюють з роздавальним матеріалом: по черзі усно трансформують речення.

HO:

Make up sentences with by myself/yourself, etc.

1. I went on holiday alone. I went on holiday by myself.

2. John lives alone. John________________________________

3. Jane, do you live alone? Do you_________________________

4. I had dinner alone. I_________________________________

5. She went to the cinema alone. She______________________

6. My friend and I were at home alone. We__________________

 

2) Виконання вправ на закріплення граматичного матеріалу.

а) Впр. 1 (с. 119).

Учні виконують вправу усно: ланцюжком доповнюють і перекладають речення.

б) Впр. 2 (с. 119).

Учитель перевіряє виконання вправи шляхом фронтального опитування.

в) РЗ, впр. 2 (с. 86) — робота в парах.

Учні ставлять один одному запитання і відповідають на них.

г) РЗ, впр. 3 (с. 86).

Учні записують два-три речення (з опорою на модель), потім по черзі читають їх.

Home Reading

3. Контроль розуміння змісту тексту домашнього читання «An Old Таlе» (с. 164).

1) Учні відповідають на запитання вчителя в режимі Т  Р1  Р2  Р3 ...

Т: Dear pupils. Now I want to see how you’ve prepared your home reading. Open your Reader’s Bag, page 164, and answer my questions.

Can you see what is wrong in the picture on page 164? (The woman’s dress is green while in the text it is black.)

Was the woman generous or greedy?

Why do you think so?

What did the woman become because of her greediness?

Did you like the tale?

Let us see how you can read it.

2) Учні читають текст за ролями: автор, бідний старий і жадібна стара. Слова автора по черзі читають кілька учнів, оскільки роль велика. Учитель може запропонувати двом учням розіграти сценку між старим і старою.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 3 (с. 119), написати п’ять речень.

Summarizing

2. Підведення підсумків уроку.

Т: At the lesson we had a good practice using reflexive pronouns. At home you will use those pronouns in exercise 3, p. 119.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити