АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 88 (4—5)

Підтема: Годинники та час.

Мета:  Увести новий лексичний матеріал.

Тренувати учнів у читанні тексту.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Тренувати називати час за годинником, правильно вживати прийменники часу.

Вчити отримувати під час читання детальну інформацію.

Поглиблювати і розширювати знання учнів за темою уроку.

Виховувати вміння планувати свій час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, макет годинника.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Dear pupils! I’d like you to guess what the topic of our lesson will be. Listen.

I have a face and I have hands.

I can run. I can stop. I cannot talk.

But I can tell the time.

What is this? Of course, it is a clock or a watch. We’ll speak about clocks and telling the time.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Вивчення римування, записаного на дошці.

«Tick-tock, tick-tock»,

Merrily sings the clock.

I hear its singing through the day,

«It’s time for work and time for play»,

«Tick-tock, tick-tock»,

Merrily sings the clock.

Учні спочатку хором повторюють слова римування за вчителем. Потім троє-четверо розповідають його самостійно.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Впр. 3 (с. 119).

Учитель перевіряє виконання вправи частинами. Спочатку чотири-п’ять учнів читають відповіді на запитання a What can you do yourself?. Потім інші чотири-п’ять учнів читають свої відповіді на запитання Ь, решта відповідають на запитання с. Таким чином учитель опитує більше учнів.

Presenting Vocabulary

2. Введення нових ЛО (с. 121).

T: what do you know about clocks? There are different kinds of clocks: watches, big clocks, wall clocks, tower clocks (like Big Ben), alarm clocks (they wake us up in the morning), cuckoo clocks. When did the first clocks appear? Or when did people begin to make clocks? Try to guess. You’ll know the answer soon. Where did they appear? In Europe, Asia, Africa, America or maybe Australia? What are your ideas? Can you tell the time? You’ll show me later how you can do it. And the last question. What can time do? It can go, it can run, it can fly and it can pass. Can it jump? I think it cannot. Let us read our new vocabulary on page 121 and pass on to reading the text of ex. 1 p. 120.

Учні хором читають «New Vocabulary» (c. 121).

Reading                                            

3. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 120).

Учитель поділяє клас на групи (по чотири-п’ять учнів), визначає час для читання і виконання впр. 2, 3 (с. 121) — 10 хвилин. Учні працюють у групах, читають по черзі текст вголос, перекладають важкі моменти, записують на аркушах відповіді. Через 10 хв. учитель перевіряє правильність виконання завдання, збираючи аркуші з відповідями.

Впр. 2 (с. 121). Key: 1T; 2F; 3Т; 4F; 5Т; 6Т; 7F; 8Т; 9F.

Впр. 3 (с. 121). Key: 1a; 2а; 3с; 4b.

Vocabulary   Practice

4. Тренування учнів у визначенні часу.

1) Робота з макетом годинника.

Учні спочатку слухають, потім визначають час, активізуючи ЛО half, quarter, past, to, minute, o’clock.

2) РЗ, впр. 1 (c. 86).

Учні записують час, спираючись на приклад 1а.

3) РЗ, впр. 2 (с. 87).

Учні вставляють прийменники часу in, on, at, потім читають речення ланцюжком.

4) РЗ, впр. 3 (с. 87) — робота в парах.

Учні заповнюють таблиці, далі читають речення про Україну та Британію.

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) «New Vocabulary» (с. 121), виконати словникову роботу.

2) РЗ, впр. 4 (с. 87), написати твір про типовий робочий день в Україні.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: What time is it? Is our time up? Let us finish our lesson with a short rhyme.

The clock is running

Night and day

But it never

Runs away.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити