АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: ЗНОВ ДО ШКОЛИ

UNIT 1. SUMMER IS OVER

 

УРОК 8 (3)

Підтема: Літні канікули.

Мета:  Тренувати учнів у вживанні дієслова to be в Present і Past Simple.

Формувати навички монологічного мовлення за темою.

Практикувати учнів у письмі.

Розвивати мовленнєву реакцію, креативне мислення.

Виховувати вміння співпрацювати з іншими людьми.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, фото, малюнки учнів за темою «Літні канікули».

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, dear children! Today we are going to do lots of exercises to practise structures with the verb to be in the Present and Past Simple. But our main task is to discuss your summer holidays.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Мовленнєва розминка. Учні відповідають на запитання вчителя в режимі Т  Р  Р2...

Т: Dear pupils! I’d like to ask you some questions. How old are you? And how old were you last year? What form are you in? What form were you last year? Where are you now? Where were you in summer?


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework            

1. Перевірка домашнього завдання.

Учні за власним бажанням читають свої твори про літні канікули. Учитель стимулює учнів брати участь в обговоренні теми, тому що це сприяє розвитку мовленнєвої реакції. Учні ставлять уточнюючі запитання, вчаться давати оцінку відповіді товариша.

Т: Did you like your friend’s story? What was interesting in his/her story?

Учні дають оцінку відповіді товариша, використовуючи конструкції I think his/her story was..., I like it because....

Grammar Practice                                                                         

2. Тренування учнів у вживанні теперішнього і минулого часів дієслова to be.

1) Впр. 1 (с. 15).

Вправа виконується письмово. Для перевірки учитель викликає учнів по черзі до дошки писати речення, при цьому вони повинні пояснити вибір тієї чи іншої форми дієслова to be.

2) Індивідуальна робота, контроль засвоєння учнями граматичного матеріалу: Present і Past Simple.

Впр. 2 (с. 15); РЗ, впр. 1, 2 (с. 9).

Учні виконують вправи письмово. Учитель збирає зошити на перевірку.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

1) Впр. 3 (с. 15), заповнити пропуски потрібними словами.

2) Учні, які не розповідали про літні канікули, готують розповідь.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: It was very interesting to listen to the stories about your summer holidays. Thank you for your work. Let us choose the winner. Look at your classmates’ posters, drawings, photos again and decide who takes the 1st place? But I must say other pupils did well, too. Your marks today are...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити