АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 89 (4—5)

Підтема: Бережи час.

Мета:  Повторити й систематизувати граматичний матеріал: вживання прийменників часу.

Тренувати учнів в аудіюванні.

Розвивати вміння діалогічного та монологічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Виховувати вміння планувати свій час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, «Proverbs about Time» (HO), ілюстрація з Біг Беном.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, children! Today we continue discussing time. What time is it now? What time did you get up? What time will your lessons finish and you will be free? How long is your typical working day? Six hours? Seven hours? Or more? Let us check your homework.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

Учні за бажанням читають свої домашні завдання — твори про типовий робочий

день в Україні. Вчитель перевіряє наявність словникової роботи.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

1) Вивчення прислів’їв про час.

Т: Look at your handouts and try to find the two parts of the proverbs.

HO:

Match the parts of the proverbs.

[  ] 1) All work and no play                   a) it flies.

[  ] 2) Don’t waste time                      b) makes Jack a dull boy.

[  ] 3) Lost time                                c) than never.

[  ] 4) Better late                               d) is never found again.

[  ] 5) Time is                                     e) works wonders.

[  ] 6) Time                                      f) money.

Key. 1b; 2a; 3d; 4c; 5f; 6e.

Учні працюють, складаючи прислів’я і вибираючи з них ті, що їм сподобалися. Потім вони заучують прислів’я і відтворюють їх ланцюжком.

2) Мовленнєва зарядка.

Т: Listen to the poem.

The moments fly — a minute’s gone.

The minutes fly — an hour’s gone.

The day is sled — the night is here.

Thus flies a week, a month, a year.

T: Now answer my questions.

How many seconds are there in a minute? (60)

How many minutes are there in an hour? (60)

How many hours are there in a day? (24)

How many days are there in a week? (7)

How many months are there in a year? (12)

How many years are there in a century? (100)

Учні прослуховують вірш і відповідають на запитання вчителя, який звертає їхню увагу на вживання структури there are.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Grammar Practice

1. Систематизація граматичного матеріалу: вживання прийменників часу.

1) Вивчення розділу «Remember» (с. 121).

Учитель додає, що в деяких випадках прийменник відсутній, напр. next year, last Monday. Прийменник in також має значення «через», напр. in an hour.

2) Виконання тренувальних вправ.

а) Впр. 4 (с. 121).

Учні виконують вправу усно, перевірку проводять шляхом фронтального опитування.

б) Впр. 5 (с. 121) — робота в парах.

Учні ставлять один одному запитання і відповідають на них, звертаючи увагу на прийменники.

в) РЗ, впр. 1 (с. 88).

Учні виконують вправу письмово, потім по черзі читають речення.

Speaking

2. Тренування учнів у діалогічному мовленні.

1) Повторення вивчених ЛО.

Т: Before you begin making dialogues can you tell me how we ask the time?

Ps: What time is it? What’s the time?

T: I’ll help you. Listen. Can you tell me the time? Do you know what time it is? Excuse me, have you got the time? You know how to answer the question, don’t you? Let us practise.

Учні працюють у парах: ставлять один одному запитання про час і відповідають на них. Учитель слухає одну-дві пари.

2) РЗ, впр. 2 а, b (с. 88).

Учні в парах реконструюють діалоги, потім відтворюють їх. Учитель викликає одну пару до дошки, і вони інсценують діалоги перед класом.

Listening Comprehension       

3. Подання тексту «Big Веn» для аудіювання.

1) Етап підготовки до аудіювання.

Т: Last year you travelled around London and of course you visited the Houses of Parliament with its famous tower — the Clock Tower more often called Big Ben. Look at the picture and listen to the story about the history of this clock.

2) Етап аудіювання.

Учні прослуховують текст.

BIG BEN

The English people built the tower with the clock in 1858. The clock has four faces and a very loud bell. The bell weighs 13 tons.

The man who saw that the tower was built had the name Benjamin Hall. He was very tall and the workers and his friends called him Big Ben. That’s why the English call the clock and the Clock Tower «Big Ben».

3) Перевірка розуміння змісту тексту.

Учні відповідають на запитання в режимі Т  Р1  Р2  Р3...

Т: Answer the questions.

Where is Big Ben?

When did the English people build it?

How much does the bell weigh?

Who saw to the building of the Clock Tower?

What kind of man was Benjamin Hall?

Why do the English call the tower Big Ben?

 

ІII. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 88), написати твір про один зі своїх годинників.

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Бесіда з учнями.

Т: What topic did we discuss today? Can you ask about the time before our time is up? How many clocks, alarm clocks and watches have you got at home? Please, write about one of them.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити