АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 90 (6)

Підтема: Розпорядок дня.

Мета:  Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Тренувати відповідати на запитання про розпорядок дня школяра.

Удосконалювати техніку читання.

Учити проводити нескладні соціологічні дослідження.

Розвивати креативне мислення.

Виховувати вміння правильно планувати свій час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Our topic today is «Our Daily Timetable». Let us begin from the time you get up. Who or what wakes you up? Is it your alarm clock? Your homework was to write about a watch or a clock or maybe about an alarm clock. Have you done it?

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 3 (с. 88).

Учні на вимогу вчителя читають свої твори про годинники.

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Заучування вірша «Before School». Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записаний вірш.

BEFORE SCHOOL

My bread is ready, and my tea,

My bread is on the plate.

«Be quick now», mummy says to me,

«Or else for school you’ll be late».

My coat is hanging in the hall,

My shoes stand near below.

I put them on, to mum I call:

«Goodbye!» — and off I go.

Учні спочатку хором повторюють слова вірша за учителем, потім три-чотири учні декламують його самостійно.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Reading      

1. Подання тексту для читання. Впр. 1 (с. 122).

1) Етап підготовки до читання.

Т: Now you are going to read readers’ letters about pupils daily timetables. You’ll work in groups of three. After you’ve read and done exercise 2 on page 123, we’ll discuss the topic.

2) Етап читання.

а) Впр. 1 (с. 122).

Учні працюють у групах (по троє в кожній). Всі читають по одному листу.

б) Впр. 2 (с. 123).

Учні знаходять відповіді на кожний лист.

Учитель пропонує учням з однієї групи прочитати вголос листи та відповіді газети й оцінює їхнє читання учнів.

3) Етап перевірки розуміння змісту тексту.

Т: Imagine that you are writing a letter to «English Bridge». Discuss in your groups what you will write about.

Учні обговорюють у групах зміст листа. Потім один з членів групи робить повідомлення.

Speaking    

2. Тренування учнів у мовленні.

Впр. 3 (с. 123).

Учні працюють у парах: ставлять один одному запитання та відповідають на них.

Т: Now you will work in pairs. Pupil A will ask questions about Stephen’s daily timetable. Pupil В will answer the questions and asks about Catherine’s day to get the answers for his/her questions.

Class Survey                                                                                

3. Підготовка учнів до проведення соціологічного дослідження «Our Favourite School Day».

1) РЗ, впр. 1 (с. 89).

Учні працюють самостійно в робочих зошитах, доповнюючи речення. Один з них вголос читає вправу, вчитель виправляє помилки.

2) РЗ, впр. 2 (с. 89).

Учні проводять опитування і заповнюють таблицю. Потім порівнюють результати і доходять висновку про те, який найулюбленіший робочий день в їхньому класі.

Т: So it turned out that your favourite school day is...

 

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework                                                                                    

1. Домашнє завдання.

Написати про свій найулюбленіший робочий день.

Summarizing                                                                                

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Listen to the rhyme.

Children go to school to study.

This is clear to everybody.

They also go to school to play

And have some fun on each week day.

Did you have fun at the lesson today?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити