АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: У ШКОЛІ ТА ВДОМА

UNIT 8. EVERYDAY ACTIVITIES

 

УРОК 94 (10—11)

Підтема: Іди в гості сміло, як не жде вдома діло.

Мета:  Узагальнити лексико-граматичний матеріал розділу «Everyday Activities».

Продовжувати формувати навички діалогічного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Закріпити вивчений граматичний матеріал на письмі.

Підготувати учнів до виконання тематичного тесту.

Виховувати вміння планувати свій час.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, головоломка «Word Search» (НО1), тест (НО2).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! One wise man said «The way to be nothing is to do nothing». I’m sure you are hardworking pupils who try to do their best in studies and other everyday activities. Today we’re going to revise the material on the topic «Everyday Activities» and prepare for the test next time.

Check on Homework

2. Перевірка домашнього завдання.

РЗ, впр. 4 (с. 92).

Т: First let us see how well you did your homework.

Учитель перевіряє, як учні написали переказ казки, і пропонує двом-трьом з них прочитати свої варіанти. Потім за бажанням один-два учні переказують п’єсу «Поцілунок принца».

Warming up

3. Уведення в іншомовну атмосферу.

Учні працюють у групах (по троє-четверо в кожній), шукають слова в кросворді. Час виконання — три-п’ять хвилин.

HO1:

Find the following words in the word search. Circle them.

WORD SEARCH

Arts

Literature

Ukrainian

History

Music

Maths

English

P.E.

Computer Science

Football

RussianПеремагає та група, учні якої швидше за інших впоралися із завданням.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Vocabulary Practice

1. Активізація лексики, вивченої у розділі «Everyday Activities».

1) РЗ, впр. 1—2 (с. 93).

Учні по черзі висловлюють своє ставлення до кожного з перелічених занять, потім записують речення, що склали.

2) РЗ, впр. 4 (с. 94).

Учні працюють у парах: доповнюють діалог і відтворюють його. На завершення одна пара за бажанням інсценує діалог біля дошки.

3) РЗ, впр. 5 (с. 94).

Учні шляхом опитування з’ясовують, який шкільний предмет подобається класу найбільше.

Grammar Revision

2. Узагальнення граматичного матеріалу.

1) Міні-тестування учнів.

HO2:

Fill in the blanks.

a) Do;  

b) Does;                 

c) Is;    

d) Are; 

e) Have;                 

f) Has.

1. What subjects ________ you good at?

2. What subjects ________ you like best?

3. What marks in English _________ you got?

4. ___ your friend like English?

5.___ your friend any hobbies?

6.___ you know what time it ____?

Key: 1d; 2a; 3e; 4b; 5f; 6a, c.

Учні перевіряють роботу за допомогою ключа, який учитель пише на дошці.

2) Виконання вправ з метою повторення часових форм дієслова.

а) Впр. 2, 3 (с. 128).

Індивідуальні завдання для двох учнів, зошити яких потім перевіряє вчитель. Виконуються у той час, як інші працюють над впр. 4, 5 (с. 128).

б) Впр. 4, 5 (с. 128).

Парна робота на повторення Future Simple, Past Simple, структури to be going to. Учні ставлять один одному запитання і відповідають на них. Потім одна пара виконує завдання перед класом, учитель виправляє помилки, решта учнів перевіряють.

в) Впр. 7 (с. 129).

Повторення Past Continuous.

Учні виконують вправу письмово за зразком, потім ланцюжком читають речення у Past Continuous.


ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework  

1. Домашнє завдання.

Впр. 8 (с. 129), Project Work «Мій ідеальний розпорядок дня».

Summarizing       

2. Підведення підсумків уроку.

Т: We’ve done lots of work to prepare for our test next time. Your homework is to do Project Work. You are to design your ideal timetable.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити