АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 96 (1—2)

Підтема: Що трапилось?

Мета:  Увести й активізувати лексичний матеріал теми «Здоров'я».

Продовжувати формувати навички аудіювання тексту.

Розвивати мовленнєві вміння учнів у відтворенні діалогів.

Заохочувати учнів піклуватися про своє здоров'я.

Виховувати бажання дотримуватися здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, анкета (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Good morning, pupils! Today we begin a new unit. It is called «Health and Body Care». During a number of lessons we’ll discuss how to keep fit, to be healthy and strong. But first let us analyze how you did your test.

Analyzing the Test 

2. Аналіз контрольної роботи.

Учитель роздає перевірені тестові роботи и аналізує типові помилки.

Check on Homework     

3. Перевірка домашнього завдання.

Мовленнєва розминка. Учні хором читають вірш, що записаний на дошці.

Spades for digging, pens for writing

Ears for hearing, teeth for biting

Eyes for seeing, legs for walking

Tongues for tasting and for talking.

 

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Presenting Vocabulary                   

1. Введення й активізація нових ЛO.

1) Робота з Mind-Map (c. 130).

T: What words and word combinations do you associate with health?

Учні називають ЛO, використовуючи таблицю, додають слова: hospital, sports, fresh air, outdoors etc.

2) Семантизація ЛO (c. 131).

а) Учитель вводить спільнокореневі слова health, healthy за допомогою перекладу.

Синоніми ache, pain також перекладаються вчителем. Потім учні здогадуються про значення похідних слів headache, toothache, earache, backache, stomach/tummy ache.

Учитель вводить пари синонімів aid — help, sick — ill та просить перекласти ЛO first aid, sickness — illness.

6) «Remember» (c. 131). Учні фонетично відпрацьовують і перекладають дієслова. Потім ланцюжком відповідають на запитання учителя.

Т: What can we break? (An arm, leg.) What can we catch? (A cold, the flu.) What can we take care of? (Our health.) How can we feel? (Well, ill, sick, dizzy.) How can we keep? (Fit.)

3) РЗ, впр. 1 (c. 95).

Учні співвідносять інтернаціональні слова з транскрипцією і читають їх по черзі.

Listening Comprehension

2. Подання діалогів для аудіювання. Впр. 1 (с. 130), 2 (с. 131).

1) Етап підготовки до аудіювання.

Бесіда з учнями.

Т: Look at the picture on page 130. Can you see Chris and John? What is the matter with John? And now tell me please whom you can see in the picture on page 131? What do you think they are doing?

2) Етап аудіювання.

а) Учні слухають впр. 1 (с. 130) в аудіо-запису або з голосу вчителя і відтворюють діалог у парах. Далі складають власний діалог, використовуючи лексику Mind-Мар.

б) Учні слухають впр. 2 (с. 131) в аудіо-запису або з голосу вчителя і готують драматизацію діалогу в групах (по четверо в кожній).

3) Перевірка розуміння змісту текстів.

Впр. 3 (с. 132).

Учні виконують вправу в режимі Р  Class.

Questionnaire       

3. Анкетування учнів.

Учні працюють з анкетою (див. с. 263) в парах: читають запитання, обирають відповіді, потім повідомляють один одного про результат.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework            

1. Домашнє завдання.

Словникова робота. «Remember» (с. 131).

Summarizing        

2. Підведення підсумків уроку.

Т: How do you feel? What did you learn at the lesson today? Will you try to keep fit and take care of your health?


НО:

Do the questionnaire.

ARE YOU HEALTHY?

1. How often do you do exercise?

a) Less than an hour a day.

b) Five hours a week.

c) More than five hours a week.

2. How often do you eat cakes, biscuits and sweets?

a) Six times a day.

b) Three times a day.

c) Less than once a day.

3. How often do you eat fruit and vegetables?

a) Never.

b) Once a week.

c) Every day.

4. How often do you clean your teeth?

a) Never.

b) Three times a week.

c) Twice a day.

5. How much do you sleep?

a) Less than five hours a night.

b) Seven hours a night.

c) Ten hours a night.

6. How much do you watch TV?

a) More than four hours a day.

b) Two hours a day.

c) An hour a day.

Score. Count how many As, Bs and Cs you have.

Mostly As — You are not very healthy at all. You need to do more exercise, watch less TV, and eat better food. Think about it.

Mostly Bs — Not bad, but you can do a lot better to improve your health. Think about what you eat and the exercise you do and try to improve.

Mostly Cs — You are a very, very healthy person. Good for you.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити