АНГЛІЙСЬКА МОВА
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ
5 клас

ТЕМА: Я, МОЯ РОДИНА ТА ДРУЗІ. ЗДОРОВ'Я

UNIT 9. HEALTH AND BODY CARE

 

УРОК 97 (1—2)

Підтема: Бережи здоров'я змолоду.

Мета:  Закріпити ЛО, вивчені на попередньому уроці.

Продовжувати формувати навички усного мовлення.

Розвивати комунікативні здібності учнів.

Практикувати учнів у письмі.

Допомагати зрозуміти переваги здорового способу життя.

Виховувати бажання дотримуватися здорового способу життя.

Обладнання: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО).

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Greeting and Aim

1. Привітання і повідомлення теми та мети уроку.

Т: Hello, boys and girls! Today we’ll speak about keeping fit. You’ll practice speaking and writing on the topic of our lesson.

Warming up

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Т: How are you today? I hope you are well or you are in good health or you are as fit as a fiddle. Let us learn this idiom: to feel (to be) as fit as a fiddle. It means that you are strong and healthy.

Учні хором повторюють за вчителем ідіоматичний вираз. Потім двоє-троє відтворюють його самостійно.


II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Check on Homework

1. Перевірка домашнього завдання.

Учитель перевіряє наявність словникової роботи і знання учнями нових ЛO.

Speaking    

2. Розвиток умінь усного мовлення.

1) Впр. 4 (с. 132).

Учні ланцюжком висловлюються, спираючись на малюнки і слова chocolate, carrots, jam, milk, etc., які учитель записує на дошці.

2) Робота в групах. Проект постера «Healthy Life».

Учні працюють у групах по троє-четверо, вони обговорюють проект постера «Healthy Life». Учитель визначає час — 5—7 хвилин, і пропонує учням прочитати РЗ, впр. З (с. 95), 1 (с. 95), 2 (с. 96) і використати цю інформацію у своїх постерах. По закінченні роботи групи подають проекти своїх постерів.

Vocabulary   Practice

3. Закріплення введених ЛO.

1) Гра «Tell the Classmate».

Один з учнів виходить до дошки. Клас перевіряє, як він вивчив нові ЛO, пропонуючи йому перекласти слова з англійської на рідну мову або з рідної мови на англійську.

2) Гра «Match the Phrases».

Учні працюють з роздавальним матеріалом, знаходять синонімічні пари і по черзі читають їх.

НО:

Match the phrases.

1. I have a fever.                     a) I feel well.

2. What’s wrong with you?        b) I have a high temperature.

3. I have a pain in my back.      c) What’s the matter with   you?

4. I’m unwell.                          d) I have a cold.

5. I’m in good health.               e) I’m sick.

6. I have a running nose.         f) I have a backache.


Writing            

4. Письмо.

1) Впр. 5 (с. 132).

Учні складають речення за зразком, потім ланцюжком читають їх.

2) РЗ, впр. 2 (с. 95).

Учні вставляють прийменники і записують два-три речення із словосполученнями, потім по черзі читають їх. Учитель виправляє помилки.


III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework        

1. Домашнє завдання.

1) Закінчити постер «Healthy Life».

2) РЗ, впр. 3 (с. 96), відповісти на запитання.

Summarizing    

2. Підведення підсумків уроку.

Т: Dear pupils, I wish you to be as fit as a fiddle. And I’d like to listen again to your telling me what is good and what is bad for your health.

Учні ланцюжком називають, що корисно і що шкідливо для здоров’я людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити