УСІ УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6 клас - За підручником О. Д. Карп'юк - 2014 рік

Календарно-тематичне планування

(3 години на тиждень)

№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

SEMESTR I

 

Starting Up

 

1

Знову до школи. У класі

 

Present Simple. Present Continuous

 

2

Знову до школи. У класі

 

Структури there is / are: стверджувальна, питальна, заперечна форми

 

3

Спогади про літні канікули

 

Present Simple. Present Continuous

 

4

Спогади про літні канікули

Photo

Scared

See

T-shirt

Hot

Great

Present Simple. Present Continuous

 

Unit 1

 

5

Уподобання моїх друзів

Activity

Relative

Cuddly

Similar

Be a pain in the neck

Present Simple

 

6

Уподобання моїх друзів

What, which, where, when, why, how, who

Present Simple. Питальні слова у Present Simple

 

7

Мої захоплення та уподобання моїх друзів

What, which, where, when, why, how, who

Правила вживання Present Simple та Present Continuous

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

говоріння

Письмо

 

SEMESTR I

 

Starting Up

 

Впр. 4, с. 4

Впр. 1, с. 4

Впр. 2, с. 4

Впр. 5, с. 5

Впр. 4, с. 5

     

Впр. 6, с. 6

Впр. 7, с. 6

Впр. 8, с. 6

 

Впр. 1 с.10-11

 

Впр. 2, с. 11

Впр. 3, с. 11

Впр. 3, с. 8 (письмово).

Впр. 4, с. 8-9

       

Впр. 1, с. 9.

Впр. 2, с. 10

Впр. 3, с. 14

 

Family and Friends

 

Впр. 1, с. 13

 

Впр. 2, с. 13

Впр. 3, с. 13

Впр. 4, 5, с. 13-14

 

Впр. 1, с. 14.

Впр. 2, с. 14-15

Впр. 4, с. 16

Впр. 3, с. 16

Впр. 3, с. 16

Впр. 3, с. 16 (письмово)

 

Впр. 1, с. 17-18.

Впр. 2, с. 18

   

Впр. 3, 4, 5, с.19-20

Впр. 6, 7, с.20-21№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

8

Про мене, мою сім’ю та друзів

Do you like-questions.

Wh-questions

Present Simple

 

9

Повторення вивченого матеріалу

 

Present Simple. Present Continuous

 

10

Про мене, мою сім’ю та друзів

Beard

Earring

Ponytail

Patient

Plump

Selfish

Serious

Shy

Silly

   

11

Про мене та мою родину

What, which, where, when, why, how, who

Possessive Case. Питальні слова у Present Simple

 

12

риси характеру. Зовнішність

Braid

Moustache

Brave

Hard-working

Naughty

Rude

Skinny

Slim

Weak

What does he (she) look like?

What is he (she like? Правила утворення прислівників способу дії

 

13

Я, моя сім’я та друзі. Ступені порівняння прикметників та прислівників

 

Ступені порівняння прикметників та прислівників

 

14

Проектна робота «Про мене та мою родину»

     

15

Узагальнювальний урок за темою «Про мене, мою сім’ю та друзів»

Counsin

Grandparents

Uncle

Aunt

Parents

Pet

Правила утворення прислівників способу дії.

Ступені порівняння прикметників. Present Simple. Present Continuous

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

     

Впр. 1, 2, 3, с. 21

Впр. 4, с. 22

Впр. 5, 6, с. 22 (за вибором письмово)

       

Впр. 2, с. 23

Впр. 1, с. 23

 

Впр. 1, 2, с. 24.

Впр. 3, с.24-25

     

Впр. 4, 5, с. 26

   

Впр. 1, с. 26-27.

Впр. 2, с. 27

 

Впр. 3, с. 28

Впр. 4, с. 28

   

Впр. 2, с. 30

Впр. 1, с. 28.

Впр. 3, 4, с. 30

Впр. 5, 6, с. 31

       

Впр. 1, 2, 3, 4, с. 32-33

Впр. 5, 6, с. 33-34

       

Впр. 1, с. 34.

Впр. 2, с. 35

Підготувати розповідь про свою родину

       

Впр. 1, 2, 3, 4, с. 36

Впр. 5, 6? с. 37№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

16

Повторення вивченого лексико- граматичного матеріалу

     

17

Повторення вивченого лексико- граматичного матеріалу

     

18

Урок домашнього читання. Казка Ш. Перро «Попелюшка»

A stepmother

A godmother

A carriage

At midnight Evil Jealous Mean Ugly

Present Simple

 

19

Повторення вивченого матеріалу

     

Unit 2

 

20

Моє шкільне життя

Creature

Culture

Globe

Literature

Fascinating

Divide

Multiply

Subtract

Модальні дієслова

 

21

Корисні поради

 

Модальні дієслова

 

22

Корисні поради

 

Модальні дієслова

 

23

Школа та вчителі

Allow

Composition

Conversation

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

говоріння

Письмо

       

Впр. 7, 8, с. 38

Впр. 9, с. 32

         

Впр. 10, 11, с. 39

 

Впр. 1, с.41-42

 

Впр. 2, с. 42

Впр. 3, с. 43

Впр. 4, 5, с. 43

         

Індивідуальні завдання

 

School is cool!

 

Впр. 1, с. 48.

Впр. 2, с. 48-49

 

Впр. 6, с. 51

Впр. 3, с. 49.

Впр. 4, с. 49

Впр. 5, с. 50

     

Впр. 1, с. 52

Впр. 2, с. 52

Впр. 5, с. 51

       

Впр. 5, с. 53

Впр. 6, с. 54

   

Впр. 1, с. 53

Впр. 2, с. 54

 

Впр. 5, с. 57№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

24

Школа та вчителі

Connect

Correct

International

Improve

Language

Pronunciation

Skill

Opinion

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 

25

Школа. Урок англійської мови

Connect

Correct

International

Improve

Language

Pronunciation

Skill

Opinion

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 

26

Школа. Урок англійської мови

Connect

Correct

International

Improve

Language

Pronunciation

Skill

Opinion

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 

27

Повторення вивченого матеріалу

     

28

Проектна робота «Моє шкільне життя»

 

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 

29

Узагальнювальний урок за темою «Моє шкільне життя»

     

30

Спорт

Individual sports Water sports Games Field events Track events

Утворення іменників за допомогою суфікса -er та закінчення -ingвід дієслів

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Впр. 2, с. 61

 

Впр. 3, с. 62

Впр. 1, с. 61

Впр. 4, с. 62-63

 

Впр. 5, с. 63-64

   

Впр. 5, с. 63-64

Впр. 6, с. 64

 

Впр. 1, с. 65

     

Впр. 1, с. 65

         

Індивідуальні завдання

 

Впр. 2, с. 65

     

Впр. 2, с. 65

         

Індивідуальні завдання

 

Впр. 2, с. 66

   

Впр. 1, с. 67

Впр. 3, с. 67№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

31

Спорт

Athletics

Event

Goal

Goalkeeper Match Net Race To kick To roll

To win a game To loose a match

   

32

Спорт

Soccer

Rugby

Cricket

Rowing

Cycling

Bat

Oar

Helmet

   

33

Спорт

 

Present Simple. Present Continuous. Питальні слова у Present Simple

 

34

Мої спортивні уподобання

Athlete

Competition

Field

Stadium

Famous

   

35

Повторення вивченого матеріалу

     

36

Проектна робота за темою «Спорт в Україні»

 

My favourite sport

is...

I became interested in.

My favourite champion is.

I hope. in future. I’d like to.

I think.

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє

завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Впр. 1, с. 67-68

 

Впр. 1, с. с. 67-68

Впр. 2, с. 68

Впр. 3, с. 68

 

Впр. 2, с. 70

Впр. 1, с. 69.

Впр. 3, 4, с. 70-71

   

Впр. 5, с. 72-73

 

Впр. 5, с. 75

   

Впр. 1, с. 74.

Впр. 2, с. 74.

Впр. 3, с. 74

Впр. 4, с. 75

     

Впр. 1, с. 76.

Впр. 2, с. 76. Впр. 3, с. 77

Впр. 2, с. 76

Впр. 4, с. 77-78

         

Індивідуальні завдання

       

Впр. 2, с. 79

Впр. 1, с. 78№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

37

Чому важливо вивчати іноземні мови?

Skills

International

Foreign

Improve

Study

Use

Connect

Understand

Learn

Listen

Present Simple. Present Continuous. Модальні дієслова

 

38

Мої спортивні уподобання

     

39

Узагальнювальний урок за темою «Спорт у моєму житті»

     

40

Повторення вивченого матеріалу

     

41

Урок домашнього читання. Байка Езопа «черепаха та Заєць»

     

42

Повторення вивченого матеріалу

     

43

Повторення вивченого матеріалу

     

44

Підготовка до семестрового оцінювання

     

45

Семестрове оцінювання з аудіювання

     

46

Семестрове оцінювання з говоріння

     

47

Семестрове оцінювання з читання

     

48

Семестрове оцінювання з письма

     


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

     

Впр. 2, с. 80-81.

Впр. 3, с. 81

Впр. 1, с. 80.

Впр. 4, с. 81

Впр. 5, с. 82

 

Впр. 7, с. 83

Впр. 9, с. 84

Впр. 6, с. 83.

Впр.8, с. 84

 

Впр. 10, с. 85

         

Індивідуальні завдання

         

Індивідуальні завдання

 

Впр. 1, с. 86

 

Впр. 2, с. 87.

Впр. 3, с. 87

 

Впр. 4, с. 87

         

Індивідуальні завдання

         

Індивідуальні завдання

         

Індивідуальні завдання

           
           
           
           


№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

II СЕМЕСТР

 

Unit 3

 

49

Їжа

Yummy, yummy! I love...

Yuk!

I hate.

   

50

Види їжі

Diet

Grains

Mealtime

Snack

Vegetarian

Important

Keep (stay) healthy

   

51

Види їжі

Diet

Grains

Mealtime

Snack

Vegetarian

Important

   

52

Харчові звички. Здорова та шкідлива їжа

Boiled

Fried

Habit

Takeaway

Vegetarian

Weigh

Do shopping

To put on weight

To loose weight

To eat out

Present Simple дієслова to be. Much, many

 

53

Харчові звички. Здорова та шкідлива їжа

Boiled

Fried

Habit

Takeaway

Vegetarian

Weigh

Do shopping

To put on weight

To loose weight

To eat out

Present Simple дієслова to be. Much, many

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

говоріння

Письмо

 

II СЕМЕСТР

 

Cafes and Shops

 

Впр. 1, с. 92

 

Впр. 2, с. 93

Впр. 3, с. 93

Впр. 2, с. 90 (письмово)

 

Впр. 2, с. 94-95

 

Впр. 3, с. 96

Впр. 1, с. 94

Впр. 5, с. 97

 

Впр. 4, с. 96

     

Впр. 6, с. 97

 

Впр. 1, с. 98

     

Впр. 6, с. 97

 

Впр. 4, с. 99

 

Впр. 3, с. 99

 

Впр. 3, с. 99№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

54

Харчові

уподобання

A / An

A slice of

A cup of

A piece of

A plate of Some

A glass of

How much, how many.

Would / wouldn’t like.

Shall / will.

Be going to

 

55

Улюблена їжа та напої

It looks

Smells

Tastes

Sounds (great, delicious, terrible, awful, wonderful)

   

56

Улюблена їжа та напої

It looks

Smells

Tastes

Sounds (great, delicious, terrible, awful, wonderful)

   

57

Улюблена їжа мого друга

     

58

Проектна робота «Традиційна українська їжа»

     

59

Повторення вивченого матеріалу

     

60

робимо покупки

Newsagent’s

Baker’s

Butcher’s

Chemist’s

   

61

Шопінг у Великій Британії

Cash

Cashier

Cheap

Goods

Price

Ready-made

Sale

Self-service

Size

Trolley

   


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє

завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Впр. 1, с. 101.

Впр. 3, с. 102.

Впр. 5, с. 104

Впр. 2, с. 102

Впр. 1, с. 101

Впр. 3, с. 102.

Впр. 4, с. 103

Впр. 6, с. 104

 

Впр. 2, с. 105-106

 

Впр. 1, с. 105

Впр. 4, с. 105

Впр. 5, с. 108

     

Впр. 5, с. 108

 

Впр. 6, с. 108

     

Впр. 2, с. 109

Впр. 1, с. 109.

Впр. 2, с. 109

Впр. 3, с. 109

         

Індивідуальні завдання

         

Індивідуальні завдання

 

Впр. 2, с. 110

Впр. 1, с. 110

 

Впр. 3, с. 111

Впр. 4, с. 111

 

Впр. 5, с. 115

Впр. 1, с. 112-113

 

Впр. 2, с. 114

Впр. 3, 4, с. 114№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

62

Найвідоміші магазини Великої Британії

Bargain

Department store

Expensive

Silk

To suit

Wool

   

63

Найвідоміші магазини Великої Британії

Bargain

Department store

Expensive

Silk

To suit

Wool

   

64

Магазини Лондона

Advertisement

Customer

Disappointing

Shop assistant

Item

Selection

Paradise

Stall

Well-stocked

   

65

Магазини Лондона

Advertisement

Customer

Disappointing

Shop assistant

Item

Selection

Paradise

Stall

Well-stocked

   

66

Проектна робота «Магазини у моєму місті»

     

67

Повторення вивченого матеріалу

 

Much, many, There is (are)

 

68

Повторення вивченого матеріалу

 

Much, many, There is (are)

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

   

Впр. 1, с. 116-117

Впр. 1, с. 116-117

 

Впр. 4, с. 119

   

Впр. 2, с. 117.

Впр. 3, с. 118-119

Впр. 2, с. 117

 

Впр. 5, с. 119

 

Впр. 1, с. 123.

Впр. 2, с. 124.

 

Впр. 1, с. 123

 

Впр. 4, с. 125-126

 

Впр. 6, с. 127

 

Впр. 3, с. 125

 

Підготуватися до проектної роботи

 

Впр. 2, с. 128

 

Впр. 1, с. 128

 

С. 129 — дати відповіді на запитання

 

Впр. 1, с. 130

 

Впр. 4, с. 131

Впр. 2, с. 130

Впр. 5, с. 132

 

Впр. 6, с. 132.

Впр. 7, с. 133

     

Впр. 3, с. 131№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

69

Урок домашнього читання. Оповідання “Dragon Soup” (after T. McGowen)

     

Unit 4

 

70

Транспорт для подорожей

Bike

Car

Spaceship

Plane

Train

Bus

Ship

Underground

Helicopter

Уживання прийменників з дієсловами. To get (into, out of) To get (on, off)

To take To catch / miss

 

71

Вирушаємо в подорож

An advantage

An airhostess

A cart

A check-in desk

A disadvantage

A suitcase

To arrange

To arrive

To book a ticket

To get on a trip

   

72

Вирушаємо в подорож

An advantage

An airhostess

A cart

A check-in desk

A disadvantage

A suitcase

To arrange

To arrive

To book a ticket

To get on a trip

   

73

Подорож

A journey

A sailor

Dangerous

Enjoyable

Safe

Tiring

Troublesome

   


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє

завдання

Читання

Аудіювання

говоріння

Письмо

 

Впр. 1, с. 134.

Впр. 4, с. 137

Впр. 2, с.134-136

Впр. 2, с. 134-136

 

Впр. 3, с. 137

 

Travelling

 

Впр. 2, с. 143

 

Впр. 1, с. 142

Впр. 3, с. 143

Впр. 4, с. 143

 

Впр. 2, с. 145.

Впр. 3, с. 145

 

Впр. 1, с. 144.

Впр. 3, с. 145

 

Впр. 6, с. 147

 

Впр. 4, с. 146

 

Впр. 5, с. 146

 

Впр. 7, с. 147

 

Впр. 1, с. 148

Впр. 1, с. 148

Впр. 3, с. 149

Впр. 4, с. 149

Впр. 5, с. 150№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

74

Подорож

A journey

A sailor

Dangerous

Enjoyable

Safe

Tiring

Troublesome

   

75

Повторення граматичного матеріалу. Видо-часові форми дієслова

 

Present Simple. Past Simple. Present Perfect

 

76

Повторення граматичного матеріалу. Видо-часові форми дієслова

 

Present Simple. Past Simple. Present Perfect

 

77

Враження від подорожування

Carriage

Flight

Passenger

Platform

Return

Single

To travel (on business, for pleasure)

Запитання у Present Perfect

 

78

Враження від подорожування

Carriage

Flight

Passenger

Platform

Return

Single

To travel (on business, for pleasure)

   

79

Проектна робота «Подорож»

     

80

Повторення вивченого матеріалу

     

81

Країни та національності

 

Утворення прикметників назв національностей від назв країн

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Впр. 2, с. 148

Впр. 6, с. 150

   

Впр. 3, с. 149

 

Впр. 2, с. 151

   

Впр. 1, с. 151.

Впр. 3, с. 151

Впр. 6, с. 152

       

Впр. 4, с. 152.

Впр. 5, с. 152

Впр. 6, с. 155

 

Впр. 3, с. 154

Впр. 1, с. 153

   

Впр. 3, с. 154 (письмово)

 

Впр. 2, с. 154

 

Впр. 4, с.154-155

 

Впр. 6, с. 155

       

Впр. 2, с. 156

Впр. 1, с. 156

         

Індивідуальні завдання

 

Впр. 2, с. 158

Впр. 1, с. 157

 

Впр. 3, с. 158

Впр. 4, с. 158-159№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

82

Визначні пам’ятки різних країн та міст

     

83

Визначні місця Києва

Century

Castle

Capital

Cathedral

Place of interest,

sight

Population

Tower

Historical

   

84

Визначні місця Лондона

Double-decker

Sightseeing

Tour

Tourist guide Travel agent To have a look (at)

Ступені порівняння прикметників

 

85

Повторення граматичного матеріалу

 

Правила уживання означеного та неозначеного артиклів

 

86

Гра-вікторина «Хто знає географію найкраще?»

     

87

Повторення вивченого матеріалу

     

88

Проектна робота «Моя остання подорож»

     

89

Повторення граматичного матеріалу

 

Правила уживання означеного та неозначеного артиклів. Present Simple.

Past Simple.

Present Perfect

 


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

 

Впр. 1, с. 160.

Впр. 2, с.161-162

Впр. 2, с.161-162

Впр. 3, с. 163

 

Впр. 3, с. 163

 

Впр. 5, с.164-166

 

Впр. 5, с. 164-166

Впр. 4, с. 164

Впр. 6, с. 167

 

Впр. 1, с. 167

Впр. 2, с. 167.

Впр. 4, с.167-168

Впр. 3, с. 168

 

Впр. 5, с. 170

       

Впр. 1, с. 172.

Впр. 2, с. 172

Впр. 3, с. 173

 

Впр. 1, с. 174

Впр. 2, с. 174-175

Впр. 5, с. 176-177

 

Впр. 1, с. 174 (письмово)

 

Впр. 3, 4, с. 175

     

Індивідуальні завдання

       

Впр. 2, с. 179

Впр. 1, с. 178

 

Впр. 6, с. 183

 

Впр. 3, с. 181

Впр. 1, с. 180.

Впр. 2, с.180-181

Впр. 5, с. 183№ та дата

Тема

Лексичний матеріал

Граматичний матеріал

 

90

Повторення граматичного матеріалу

 

Правила уживання означеного та неозначеного артиклів. Present Simple.

Past Simple.

Present Perfect

 

91

Повторення граматичного матеріалу

 

Правила уживання означеного та неозначеного артиклів. Present Simple.

Past Simple.

Present Perfect

 

92

Проектна робота «Визначні місця України»

     

93

Англомовні країни

     

94

Англомовні країни

     

95

Повторення вивченого матеріалу

     

96

Підготовка до річного оцінювання

     

97

Річне оцінювання з аудіювання

     

98

Річне оцінювання з говоріння

     

99

Річне оцінювання з читання

     

100

Річне оцінювання з письма

     

101-105

Резервні уроки

     


 

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Читання

Аудіювання

Говоріння

Письмо

     

Впр. 4, с. 182

Впр. 2, с. 180-181

Впр. 7, с. 183

 

Впр. 8, с. 184.

Впр. 10, с. 185

   

Впр. 9, с. 184

Впр. 11, с. 185-186

       

Впр. 12, с. 186

Індивідуальні завдання

 

Впр. 1, с. 187

 

Впр. 2, с. 187

 

Впр. 5, с. 189

 

Впр. 4, с. 189

 

Впр. 3, с. 187-188

 

Впр. 6, с. 189

         

Індивідуальні завдання

         

Індивідуальні завдання

           
           
           
           
           
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити