УСІ УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6 клас - За підручником О. Д. Карп'юк - 2014 рік

SEMESTER ІI

Unit 4. TRAVELLING

Урок 74. Подорож

Мета: продовжувати удосконалювати техніку читання, перекладу й переказу текстів; розвивати діалогічне й монологічне мовлення, усвідомлення учнями суті мовних явищ, застосованих в англійській мові, через яку може сприйматись дійсність; засвоювати та закріплювати лексику з теми "Travelling", вживати групи часів Simple, Continuous та Perfect на письмі та в усному мовленні; розвивати в учнів уміння переносити знання та навички в нову ситуацію, розвивати мовленнєві здібності (фонетичний та інтонаційний слух, логічне викладення думок), розвивати інтелектуальні і пізнавальні здібності (пам'ять: слухова, зорова, довільна, мимовільна); виховувати в учнів культуру спілкування, доброзичливості, активності, працьовитості.

Обладнання: підручник, матеріали до завдань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання

Т. Good morning, dear children! I am glad to see you at our lesson. I hope you are in a good mood today and you are ready for the lesson.

So, what are we speaking about today? Yes, we continue our work on the topic «Travelling and Transport». Why do you need it?

Діти відповідають.

Аt this lesson try to do your best to show and improve your knowledge.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Перевірка домашнього завдання

Впр. 5, с. 150.

Уведення в іншомовну атмосферу

Т. Now, let’s answer the question «Why do we travel?’’

Come to the blackboard and stick cards with them, composing the word-map.

Учні отримують малюнок і текст до нього. їм потрібно прочитати й обрати лише ті речення, які відповідають малюнку.

Travelling by plane is the fastest. You can get to many cities only in a few hours. You can stop wherever you like. During the trip you can sit comfortably in the armchair and read, eat or sleep. During the trip you need no tickets. People can visit many countries by plane. When the weather is rainy or foggy you can not travel by it.

Hiking is interesting and it is also good for health. This way of travelling is the fastest. You can visit many interesting places. It helps to learn many interesting things and enjoy beautiful places. You don’t need to think about the tickets and timetable. Hiking helps physical training. You can get to many cities in a few hours.

Travelling by train is rather fast and not so expensive. When you are going by train you can sit comfortably in your carriage. You can stop wherever you like. You can read and sleep. For this way of travelling you need no tickets. It is good for your health. You can see the country you are travelling through and not only the clouds as you are flying.

Говоріння

Впр. 2, с. 148.

Аудіювання, говоріння

Впр. 6, с. 150.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Рефлексія

І. Answer the questions.

1. What did we do at our lesson today?

2. What did you like the most?

ІІ. Finish the sentences about the lesson:

□ The topic of the lesson was.

□ It was interesting to get to know / to do.

□ Now after the lesson I can.

Підбиття підсумків уроку

Т. The lesson is over. Thank you for your work and attention! Your marks are... Good-bye.

Домашнє завдання

Впр. 3, с. 149.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити