УСІ УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6 клас - За підручником О. Д. Карп'юк - 2014 рік

SEMESTER ІI

Unit 4. TRAVELLING

Урок 93. Англомовні країни

Мета: формувати уявлення учнів про англомовні країни, поглибити та розширити знання про вже відомі факти, тренувати учнів у читанні, письмі, говорінні й аудіюванні; активізувати країнознавчий матеріал за темою «Англомовні країни»; систематизувати знання про географічне положення цих країн, їхні пам'ятки та символи; виховувати почуття поваги до країн, мову яких вивчають; розвивати пам'ять та логіку, розумові та мовленнєві здібності учнів; виховувати толерантне ставлення й пізнавальний інтерес учнів до англомовних країн.

Обладнання: підручник, карта світу, фото з теми, роздавальний матеріал, картки, матеріали до завдань.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Привітання

Т. Good morning, dear girls and boys of our lesson. I’m glad to meet you. The topic of our today lesson is «English-speaking countries». We will speak about those countries where the official language is English.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Уведення в іншомовну атмосферу

Т. And now let’s remember some names of these countries.

□ the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

□ the United States of America

□ Canada

□ the Commonwealth of Australia

□ New Zealand.

Мовленнєва зарядка

(«Країни світу та мови, якими розмовляють у цих країнах»)

Учитель поділяє учнів на дві групи: перша отримує картки з назвами країн світу, друга — з назвами мов, якими розмовляють у цих країнах. Завдання учнів — сформувати пари або трійки відповідно до країн та мов, якими розмовляють у цих країнах.

Т. Where do you live?

  1. I live in Ukraine.
  2. What other countries do you know?

Ps. Russia, England, Greece, Italy, the USA, Spain, Brazil, Poland...

  1. Take cards and make pairs or groups of 3 according to the countries and languages people speak to in these countries.

After the matching.

Ps. We live in Ukraine. We speak Ukrainian. (Etc.)

Виконання вправ

Впр. 1, с. 185 — назвати країни, де люди розмовляють англійською мовою.

Впр. 2, с. 185 — читання повідомлення про англомовні країни.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Рефлексія

ü Складіть пазл або кросворд зі словами за темою «Велика Британія».

Підбиття підсумків уроку

  1. T. Now our lesson is over. Thank you for your active work. You are really industrious. It was very pleasant to listen to your answers.

Домашнє завдання

Впр. 5, с. 189.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити