УРОКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
8 КЛАС

І семестр

UNIT 2. SCHOOL LIFE


УРОК 17

Тема. My Studies at School, Grammar Revision


Мета: вдосконалювати навички читання, усного й писемного мовлення з теми; формувати навички вживання ситуативної лексики в лексико-граматичних структурах Present Simple, Past Simple Tense / conditional sentences; вчити учнів логічного висловлювання під час виконання проблемних завдань; розвивати фантазію, уяву, відчуття реальності, спостережливість і естетичне сприйняття навколишнього середовища; сприяти розвитку елементів самостійного критичного й аналітичного мислення, вміння відстоювати власну позицію й об’єктивно оцінювати думки оточуючих.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу. Привітання


II. Підготовка до іноземного мовлення

Фонетична й мовленнєва зарядка.


III. Основна частина уроку

a) Ex. 1, р. 34 — Work in pairs. Discuss the questions.

·       What school do you study at?

·       Are there any school rules that you have to follow?

·       What do you like about going to school?

·       What don’t you like to about going to school?

·       What would you like to change in your school (room)?

·       Is your school a nice place to study?

b) Ex. 2, p. 34 — Read and say what Ann likes about going to school:

·       as soon as — to get good knowledge

·       highly qualified — sympathetic

·       enrich our knowledge — to get on with

·       to cope with — life skills

·       to combine work and leisure

c) Ex. 3, p. 35 — Read and tick the statements T or F.

d) Some additional expressions to be learnt at home.

·       She is at the top of the class.

·       He has not his match.

·       He can sum up like winking.

·       She is the brainiest girl I have ever met.

·       Your boy is a credit to your family.

·       This pupil hungers for knowledge.

·       Success went to his head.

e) Ex. 4, p. 35 — Fill in am, is, isn’t, are, aren’t, do / don’t. Name the tenses of the verbs, then explain their usage. Listen (p. 249) and check your answers.


IV. Завершальна частина уроку

Домашнє завдання

Ех. 8, р. 37.

Підсумки уроку

Учитель підбиває підсумки уроку й оцінює роботу учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити