Розробки уроків - Англійська мова 8 клас за підручником О. Д. Карп’юк - 2016 рік

Unit 4. A DAILY, A WEEKLY, A MONTHLY

Lesson 64. IT'S TIME FOR READING

Цілі: формувати лексичні навички й навички вимови; вдосконалювати навички читання й усного мовлення; розвивати логічне мислення; виховування почуття доброзичливості й позитивне ставлення до читання.

Procedure

1. Warm-up

Answer the questions.

1. Do you think that a newspaper reporter is an interesting job?

2. Would you like to be a reporter?

3. If you were a reporter what would you like to write about?

4. What skills should a reporter have to become successful?

2. Reading

Do ex. 1, p. 233.

Ask pupils to read the text for gist and answer the questions:

1. Who wrote the story?

2. What is the story about?

3. What is the main character?

Ask pupils to read the story again and give English equivalents to the following Ukrainian words and expressions:

✵ ризикована справа,

✵ піклуватись,

✵ шукати,

✵ публікувати,

✵ видавець,

✵ розум,

✵ заробляти на прожиття,

✵ репортер,

✵ проти,

✵ засмучений,

✵ фабрика,

✵ безпечний,

✵ удавати,

✵ в’язниця,

✵ звучати,

✵ погоджуватись,

✵ пароплав,

✵ діставатися берега,

✵ відсилати,

✵ пересікати,

✵ вітати,

✵ наважуватись.

3. Writing

Put the destinations of Nellie’s trip into the correct order.

✵ China,

✵ the Mediterranean Sea,

✵ Italy,

✵ San Francisco,

✵ Japan,

✵ France,

✵ the Pacific Ocean,

✵ England,

✵ New Jersey,

✵ the Red Sea,

✵ the Suez Canal,

✵ the Indian Ocean.

4. Reading

Cut out and shuffle the parts of the story. Students in pairs have to rearrange the sentences according to the text.

Elizabeth Cochrane sent her letter to a newspaper

Elizabeth Cochrane had an interview with the editor

Elizabeth Cochrane started to write about poor people

Elizabeth Cochrane began to work as a reporter in New York

Elizabeth Cochrane was very creative in her writing

Elizabeth Cochrane was given money for the trip

Elizabeth Cochrane visited a lot of countries while she was traveling

The people expected her stories about her trip around the world

She was greeted by many people on her way to New Jersey

After less than eighty days she returned home

5. Speaking

Answer the questions.

1. Why did Elizabeth Cochrane write a letter to the newspaper?

2. Why did the editor decided to ask E. Cochrane for the interview?

3. Did Elizabeth Cochrane persuade the editor to give her a job?

4. What did women reporters write about at that time?

5. Did Elizabeth Cochrane write about the same things?

6. Why did she have to move to New York?

7. What was the main reason of her successful career?

8. Who did she meet in France?

6. Speaking

Do ex. 2, p. 236.

7. Speaking

Do ex. 3, p.236.

8. Summary

Discuss the items in ex. 4, 5, p. 236.

9. Homework

Do ex. 6, p. 237.

Write an article which should consist of:

✵ an introduction in which you give the name and location where you travelled to;

✵ a main body in which you describe the things happened;

✵ a conclusion which includes your comments or feelings.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити