СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 18. СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Навчальна мета: охарактеризувати значення сільського господарства та особливості його розвитку у сучасному світі, сформувати поняття «аграрні відносини» та розглянути основні форми аграрних відносин; визначити галузевий склад та міжгалузеві зв’язки сільського господарства; розвивати вміння характеризувати найбільші сільськогосподарські райони, використовуючи карти атласу та інші джерела географічних знань.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

Основні поняття: сільське господарство, агропромисловий комплекс, рослинництво, тваринництво, НТР, земельний фонд.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

 

II. Перевірка домашнього завдання

✵     Які зміни відбулися у світовому паливно-енергетичному балансі протягом останнього століття? Яку роль відіграє електроенергетика в розвитку країни?

✵     Які галузі виробничої та невиробничої сфер є найбільшими споживачами енергетичних ресурсів?

✵     Назвіть головні чинники розміщення підприємств різних галузей машинобудування.

✵     Чим відрізняються темпи, рівні розвитку та розміщення підприємств чорної та кольорової металургії розвинених країн та країн, що розвиваються?

✵     Назвіть головні райони текстильної промисловості в сучасному світі.

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Безумовно, промисловість є провідною галуззю матеріального виробництва у сучасному світі, але поряд із нею залишається найдавніша сфера діяльності людства — сільське господарство. У ньому й нині зайнята майже половина економічно активного населення Землі. Незважаючи на те що у світі спостерігається загальна тенденція до скорочення кількості працюючих у сільському господарстві, його значення зростає через продовольчу проблему, яка загострюється внаслідок зростання чисельності населення.

Отже, чи зможе ця галузь виконати своє головне завдання — прогодувати багатомільярдне населення? Які головні чинники визначають розвиток сільського господарства світу? Де знаходяться регіони — головні «годувальники» планети? Як буде розвиватися сільське господарство у майбутньому? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтесь сьогодні на уроці.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Значення сільського господарства та особливості його розвитку у сучасному світі

У країнах, що розвиваються, в сільському господарстві працює понад 2/3 зайнятого населення, а в окремих з них — 3/4, в економічно розвинених країнах — менш ніж 1/10.

У розвинених країнах сільське господарство є складовою агропромислового комплексу (АПК) — системи взаємопов’язаних галузей сільського господарства, хімічної промисловості, машинобудування, транспортної та обслуговуючої інфраструктури, переробної промисловості, закладів науки, банків тощо.

2. Земельний фонд і аграрні відносини

Завдання 1. За картою «Земельні ресурси світу» в атласі визначте, які регіони світу найкраще забезпечені сільськогосподарськими угіддями. Поясніть,

якими чинниками визначається забезпеченість регіону або країни сільськогосподарськими угіддями.

Основним соціально-економічним чинником сільськогосподарського виробництва є аграрні відносини, що залежать від способу виробництва, форми земельної власності, характеру землекористування. Аграрні відносини — форми землеволодіння та землекористування, характер чинних у країні законів про землю.

В економічно розвинених країнах більша частина земельного фонду та основні продуктивні можливості сільськогосподарського виробництва зосереджені у фермерських господарствах. Частина землі належить державі (1/4-1/3 площі), а також великим монополіям агробізнесу і церкві. Для країн, що розвиваються, властиві різні форми землеволодіння. У процесі перебудови перебуває землеволодіння та агровиробництво постсоціалістичних країн перехідної економіки.

3. Галузевий склад сільського господарства

Аналіз діаграм

Рослинництво й тваринництво. Особливості співвідношення галузей.

4. Характеристика рослинництва

Рослинництво дає близько 30 % продукції, що безпосередньо використовується людиною, решта йде на забезпечення розвитку тваринництва та інших галузей.

Завдання 2. Користуючись картами атласу, підручником, статистичними матеріалами, складіть узагальнюючу таблицю «Географія основних рослинних культур». (З метою економії часу роботу можна виконувати за варіантами).

 

Назва культури

Райони вирощування

Головні експортери

Головні імпортери

 

 

 

 

 

5. Характеристика тваринництва

У високорозвинених країнах тваринництво високопродуктивне та має інтенсивний характер, у країнах, що розвиваються,— екстенсивне з меншою продуктивністю.

Основними галузями тваринництва є скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво.

 

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

✵     Чим сільське господарство розвинених країн відрізняється від сільського господарства країн, що розвиваються?

✵     Чим ви можете пояснити провідні місця азіатського регіону у багатьох галузях сільськогосподарського виробництва?

✵     Яка продукція сільського господарства України є конкурентоспроможною на світовому ринку?

 

VI. Підсумок уроку

 

VІІ. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       Використовуючи карти атласу, підручник та статистичні матеріали, складіть узагальнюючу таблицю «Географія основних галузей тваринництва».

·       Позначте на контурній карті країни, які спеціалізуються на вирощуванні пшениці, рису та кукурудзи.

·       Випереджальне (окремим учням). Скласти повідомлення про розвиток основних видів транспорту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити