СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 21. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


Навчальна мета: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми людства»; визначити причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічних знань.

Обладнання: фізична карта світу, політична карта світу, економічна карта світу, атласи, схеми, таблиці, графіки, діаграми (за можливості — у мультимедійному виконанні).

Основні поняття: глобальні проблеми людства, військовий конфлікт, тероризм, демографічна ситуація, демографічний вибух, альтернативні джерела енергії, продовольча криза, екологічна криза.

Тип уроку: урок комплексного застосування знань, умінь, навичок (форма проведення — ділова гра).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Процес взаємодії суспільства і природи дійшов кількісної і якісної межі, коли виник феномен взаємодії всього людського суспільства з усією природою планети. Науково-технічна революція призвела, з одного боку, до формування у людства всеохопної системи знань і технологій, з другого — до збільшення антропогенного впливу на природу. Сформувалися складні господарські системи, вплив яких поширюється на весь світ. Як результат — почав зростати взаємозв’язок і взаємозалежність господарського та політичного життя країн і народів світу. Сутність цих процесів і явищ породжує глобальні проблеми, тобто проблеми, що стосуються всього людства. Вони охоплюють усі аспекти відносин між державами світового співтовариства, між суспільством і природою, формування умов життєдіяльності людства.

Науковці налічують кілька десятків проблем, які за своєю всеосяжністю можна вважати глобальними. Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.

Сьогодні на розширеному засіданні ООН з метою обговорення та розв’язання глобальних проблем людства зібралися не лише офіційні представники комітетів і комісій, а й представники мас-медіа, які будуть ставити питання та зможуть донести широким верствам населення результати роботи засідання.


III. Етап застосування знань у нестандартних умовах

Виступи груп, полеміка

1. Проблема збереження миру

Є найважливішою, оскільки в разі виникнення глобального військового конфлікту у світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс.

Дві країни — США та Росія — витрачають майже половину коштів на військові потреби. На задоволення попиту на військові товари та послуги, за оцінкою ЮНЕСКО, працює 50 млн. чоловік, в розробках військового характеру беруть участь півмільйона вчених та конструкторів, або 1/5 науковців світу.

Офіційні держави «ядерного клубу»: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай. Неофіційні члени «ядерного клубу»: Індія, Пакистан, Ізраїль, Південна Корея. Порогові держави, які володіють технологіями виробництва цієї зброї: Іран, Ірак, Південна Африка, Бразилія, Аргентина, Японія.

Від закінчення Другої світової війни до початку ХХІ ст. відбулося понад 38 міжнародних та близько 100 внутрішньодержавних конфліктів.

Міжнародний тероризм. «Гарячі точки».

2. Демографічна проблема та проблема подолання

відсталості країн, що розвиваються

Ця глобальна проблема людства зумовлена, з одного боку, «демографічним вибухом» в країнах, що розвиваються, з іншого — депопуляцією, тобто порушенням відтворення населення та скорочення його кількості в розвинених країнах.

Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються (4,7 млрд. осіб). За прогнозами демографів, до 2025 р. населення цих країн зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення світу.

Потенційна загроза розвитку сучасної демографічної ситуації полягає в тому, що населення світу розпочало XXI ст. з 1 млрд. безробітних, 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неграмотних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або абсолютного перенаселення, 1,5 млрд. знедолених, що перебувають за «межею бідності».

З демографічною проблемою перенаселення безпосередньо пов’язана проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.

3. Економічні проблеми

До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.

Основним шляхом розв’язання сировинно-енергетичної кризи є перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідходного і безвідходного виробництв.

4. Екологічна проблема

На початку ХХІ ст. екологічні проблеми можна розглядати у кількох аспектах: забруднення атмосфери («парниковий ефект», «озонові діри», кислотні дощі, пилове забруднення тощо), забруднення гідросфери, деградація земель (гірничі розробки, посилення водної і вітрової ерозії внаслідок людської діяльності, хімічне забруднення ґрунтів міндобривами та отрутохімікатами тощо), скорочення площ лісів, опустелювання.

5. Соціальні проблеми

Це проблеми охорони здоров’я (СНІД), освіти, культури, злочинності та ін. Можливості розв’язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.


IV. Підсумок уроку

Вчитель та учні аналізують найбільш вдалі доповіді і питання, труднощі, що виникли в ході ділової гри, проводять оцінювання та самооцінювання.


V. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       «Кореспондентам» підготувати статті про глобальні проблеми (кожен про 1-2 проблеми).

·       Підготуватися до підсумкового уроку за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити