СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 29. ДЕРЖАВИ – СУСІДИ УКРАЇНИ. РОСІЯ


Навчальна мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положення України; пояснити особливе значення для України партнерських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів загальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцінку природних і соціальних передумов розвитку господарства; розвивати вміння визначати позитивні та негативні ознаки ЕГП; виховувати розуміння об’єктивності інтеграційних процесів в Європі.

Обладнання: фізична карта Євразії, політична карта Євразії, атласи, підручники.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, демографічні проблеми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

✵     Охарактеризуйте місце України на політичній карті Європи.

✵     Які країни Європи є найбільшими торговельними партнерами України?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Надзвичайно важливими для соціально-економічного розвитку країни є її відносини із сусідами першого порядку, тобто з тими, хто безпосередньо з нею межує. Від цих країн залежить її територіальна цілісність, непорушність кордонів, можливість взаємодії із зовнішнім світом. Економічне співробітництво із сусідськими країнами є особливо вигідним через територіальну близькість і відсутність третьої сторони у взаєминах. Для України, яка інтегрується в європейське співтовариство, транскордонне співробітництво відіграє дуже важливу роль. Давайте дізнаємося докладніше, які соціально-економічні особливості властиві нашим найближчим сусідам. Почнемо з Росії.

Україну і Росію пов’язує багато спільного: слов’янське коріння, багатовікова історія, нарешті, багато кілометрів спільного кордону. Зараз обидві країни пов’язані найтіснішими економічними, політичними, культурними відносинами, які іноді стають проблемними. Якими є економіко-географічні особливості однієї з найбільших за площею, кількістю населення і економічним потенціалом країни світу — нашого сусіда, ми маємо дізнатися на двох найближчих уроках.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація. Площа — 17 млн. км2. Населення — 141,9 млн. осіб (2009 р.). Столиця — Москва. Постсоціалістична країна з перехідною економікою. Президентсько-парламентська республіка, федеративна держава.

2. ЕГП

Завдання 1. За картами атласу визначте економіко-географічне положення Росії.

Росія — євроазіатська держава: 1/3 її території розташована в Східній Європі, 2/3 — в Північній Азії. Калінінградська область розташована на захід від основної території країни і відділена від неї Латвією і Литвою. Суходолом Росія межує з 14 державами. 2/3 російських кордонів є морськими. Вихід до трьох океанів.

Розпад СРСР змінив геополітичне положення Росії: виникли нові кордони із суверенними державами — колишніми республіками Радянського Союзу, обмежився вихід до Балтійського моря, а також до портів і військово-морських баз Чорного моря. Політичні і економічні зміни в регіоні спричинили виникнення вогнищ нестабільності.

Завдання 2 (робота в парах). Визначте позитивні та негативні ознаки ЕГП Росії.

3. Природно-ресурсний потенціал Росії

Завдання 3. За допомогою карт атласу і тексту підручника дайте оцінку природно-ресурсного потенціалу Росії.

Величезна різноманітність корисних копалин: запаси паливно-енергетичних ресурсів, (вугілля, нафта і газ, торф, горючі сланці, уран), багата рудна база, різноманітна сировина для будівельної і хімічної промисловості.

34 % її території вкрито лісами. Росія входить до п’ятірки країн світу, що мають найбільші запаси водних ресурсів (більша їх частина зосереджена в Сибіру).

Різноманітність клімату та природних зон визначає різноманітність агро-кліматичних умов для сільськогосподарського використання територій.

Вихід до акваторій трьох океанів сприяє освоєнню природних ресурсів Світового океану.

4. Населення

Завдання 4. Розгляньте карти «Густота населення», «Народи», «Урбанізація» і визначте характеристики населення Росії.

Перший тип відтворення, природний приріст від’ємний: -5 %, «старіння нації». Розміщене нерівномірно. Середня густота близько 8,3 особи/км2, в європейській частині — 60 осіб/км2 (в Московській області — 300 осіб/км2), в арктичній зоні, Східному Сибіру і на Далекому Сході — від 1 до 5 осіб/км2.

79,3    % жителя Росії проживають в європейській частині.

Рівень урбанізації — 76 %, міст - «мільйонерів» — 11. Міські агломерації навколо Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Самари і Новосибірська.

Багатонаціональна держава (120 націй і народностей). Понад 3/4 населення складають росіяни. Серед інших етносів найбільш численні татари, українці (4,4 млн. осіб — найбільша у світі українська діаспора), чуваші, башкири, білоруси та ін. Державна мова — російська, найбільш поширені релігії — православ’я та іслам. Міграційні потоки з колишніх союзних республік.


V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 5. Сформулюйте основні демографічні проблеми населення Росії.

Запитання. Якими причинами зумовлена диспропорція у розміщенні населення Росії на сході та заході? Розвитку яких галузей господарства сприяє природно-ресурсний потенціал Росії?


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       Позначити на контурній карті: а) межі Росії; б) країни — сусіди Росії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити