СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 31. ПОЛЬЩА. БІЛОРУСЬ


Навчальна мета: сформувати знання учнів про особливості економіко-географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, господарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати уміння складати порівняльну економіко-географічну характеристику за планом; практичні уміння у працювати з комплексними картами атласу, матеріалами підручника.

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта Європи, атласи, підручники.

Основні поняття: економіко-географічне положення, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

✵     Які особливості притаманні паливно-енергетичному комплексу Росії?

✵     На яку сировинну базу спирається металургійна промисловість Росії? Які галузі машинобудівного комплексу Росії є провідними?

✵     Які регіони Росії визначаються високим рівнем промислового розвитку?

✵     На які види транспорту Росії припадає основна частка перевезень пасажирів та вантажів?

✵     Чому Росія вимушена в значній кількості імпортувати продукти харчування?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Приклад Росії переконливо продемонстрував нам, наскільки складні, тривалі і специфічні процеси реформування економіки постсоціалістичних країн. Всі колишні соціалістичні країни Європи зараз тією або іншою мірою охоплені процесами економічних реформ — від часткових, поступових до корінних перетворень у всіх сферах життя.

Польща однією з перших постсоціалістичних країн досягла успіхів у проведенні ринкових реформ, в той час як у Білорусі подібні реформи відбуваються повільніше. Як результат, Польща в 2004 р. стала членом ЄС, а ВВП на душу населення складає понад 18 тис. дол. США. Оскільки Польща та Білорусь є сусідами та активними торговельними партнерами України, їх досвід у впровадженні ринкових перетворень є цікавим для України.


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Порівняльна економіко-географічна характеристика Польщі і Білорусі Завдання. За допомогою карт атласу і матеріалів підручника стисло схарактеризуйте Польщу і Білорусь за планом. Зробіть висновки.


План

Польща

Білорусь

1. Географічне положення

Центральна Європа, вихід до Балтійського моря, перехрестя транзитних шляхів

Східна Європа, перехрестя транзитних шляхів, немає виходу до моря

2. Площа території, тис. км2

312,7

207,6

3. Форма державного управління

Президентсько-парламентська республіка

Президентська республіка

4. Система державного устрою

Унітарна держава (16 воєводств)

Унітарна держава (6 областей та муніципалітет)

5. Кількість населення, млн. осіб

38,5 (2009 р.)

9,6 (2009 р.)

6. Національний склад

Поляки (98 %), німці, українці

Білоруси (81 %), росіяни, українці, поляки

7. Тип відтворення

перший

перший

8. Середня густота населення, осіб/км2

123

46

9. Рівень урбанізації, %

65

72

10. Основні корисні копалини

Кам’яне та буре вугілля, поліметалічні руди, сіль, незначні запаси нафти, природного газу

Торф, калійна та кухонна сіль, будівельна сировина, невеликі запаси нафти, кам’яного вугілля

11. Провідні галузі промисловості

Машинобудування, чорна й кольорова металургія, гірничодобувна, хімічна, харчова, фармацевтична, текстильна

Машинобудування, хімічна, лісова та деревообробна, легка, харчова

12. Провідні сільськогосподарські галузі

Рослинництво (картопля, зернові, цукровий буряк, овочі), тваринництво (свинарство, велика рогата худоба)

Рослинництво (зернові, картопля, льон), м’ясо-молочне тваринництво

13. Провідні види транспорту

Розвиваються усі види транспорту, основна частина перевезень припадає на залізничний та автомобільний

Основне значення для зовнішніх та внутрішніх перевезень має залізничний транспорт

14. Структура експорту

Кам’яне вугілля, кокс, мідь, цинк, сірка, електротехнічне та електронне обладнання, транспортні засоби, заморожені овочі, м’ясо, текстиль

Продукція машинобудування, добрива, текстиль, продукти харчування

15. Структура імпорту

Машини й устаткування, нафта, залізна руда, хімічна продукція

Енергоносії, метали, машини й устаткування, продукти харчування


2. Зовнішньоекономічні зв’язки Польщі та Білорусі з Україною

Польща посідає четверте місце серед країн-партнерів України за обсягами експорту українських товарів до неї (3,5 % загального експорту України) та п’яте місце за обсягами імпорту польської продукції до України (5,0 %). Україна є одним з основних торговельних партнерів Білорусі. Білорусь посідає сьоме місце серед зовнішньоторговельних партнерів України. У 2008 р. товарообіг між двома країнами становив $4,9 млрд.: експорт — $2,8 млрд., імпорт — $2,1 млрд.


V. Закріплення нових знань і умінь учнів

✵     Зробіть висновок: назвіть подібні та відмінні ознаки країн, що розглядаються, поясніть причини відмінностей.

✵     У чому полягають позитивні ознаки географічного положення Польщі і Білорусі? Географічне положення якої з країн, на ваш погляд, є більш вигідним? Чому?

✵     Якою, продукцією, на вашу думку, можуть обмінюватися Польща і Білорусь?

✵     Яка модель реформування економіки — польська чи білоруська — здається вам більш ефективною? Чому?


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

·       Опрацювати § _

·       Продовжити підготовку до презентації країн — сусідів України (Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія, якщо можливо, презентацію PowerPoint).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити