СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 6. ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ КРАЇН. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ»


Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Політична карта світу»; визначити роль політико-географічного положення держави для її політичного, економічного та культурного розвитку; обґрунтувати основні вектори зовнішньої політики України; розвивати уміння та навички працювати з не- текстовими джерелами інформації (картами, таблицями, схемами); виховувати розуміння світових інтеграційних процесів.

Обладнання: політична карта, атласи, додаткові джерела інформації (статті із ЗМІ), схеми, таблиці.

Основні поняття: геополітика, політико-географічне положення, інтеграція. Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

✵     Які чинники визначають політико-географічне положення країни?

✵     Назвіть головні ознаки ПГП України.

✵     Чи може змінюватися ПГП країни з часом? За яких причин?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Один з фундаторів політичної географії та геополітики, відомий німецький географ Фрідріх Ратцель вважав, що «держава є живим організмом, який поєднує властивості народу і землі, та подібно до всіх організмів бореться за своє існування». Чи згодні ви з цим твердженням?


IV. Вивчення нового матеріалу

1. Сучасні геополітичні процеси у світі

Політичній карті світу властива динамічність, геополітична ситуація у світі постійно змінюється залежно від розстановки партійно-політичних сил, наслідків виборів, референдумів, виникнення політичних та військових конфліктів у регіонах та окремих країнах. До кінця ХХ ст. світ був двополярним: в ньому домінували США та СРСР. Це була епоха жорсткого протистояння, яка отримала назву «холодна війна». На рубежі ХХ та ХХІ ст. у зв’язку із розпадом соціалістичної системи світ став багатополярним, на світовій арені з’являються нові лідери: зростає роль Китаю, Індії, Японії, країн Європейського Союзу.

Запитання. Чи зміниться у майбутньому геополітичне положення крупних країн світу? Яких і чому? Які країни можуть претендувати на геополітичне лідерство?

2. Політико-географічне положення країн

Мета держави на міжнародній арені є її геостратегією. Поняття геостратегії тісно пов’язане з поняттям «геополітика». Геополітика — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників переважно на зовнішню, а також на внутрішню політику держав.

Завдання. Дослідження з політичної географії перебувають у центрі уваги дипломатичних та розвідувальних служб багатьох держав. Наприклад, ЦРУ щорічно публікує подібні аналітичні та статистичні огляди всіх країн світу. Висловіть свої міркування щодо необхідності таких досліджень.

Без оцінки політико-географічного положення країни неможливо встановлювати з нею будь-які відносини. Чи можна надати країні кредит, направити значні інвестиції в її економіку, укладати довготривалі угоди?

Оцінка ПГП країни включає такі аспекти:

✵     ступінь політичної та економічної стабільності, благополуччя населення або наявність соціальних проблем;

✵     відповідність ідеології, державного устрою, моралі, національного характеру, культурних традицій, рівня розвитку із сусідніми країнами;

✵     обсяг та якість зв’язків із сусідніми та віддаленими країнами (торгівля, науково-технічне співробітництво, туризм, культурний обмін тощо), умови їх здійснення;

✵     політична та економічна вага у світі та регіоні, ступінь зовнішньополітичної активності;

✵     участь у військово-політичних групуваннях, наявність дружнього або ворожого оточення;

✵     відповідність кордонів територіям розселення народів і їх традиційній господарській діяльності, наявність спірних територій.

Згідно з особливостями ПГП країни розробляється зовнішньополітична стратегія держави, концепція національної безпеки (військової, економічної, соціальної, екологічної). Значною загрозою для національної безпеки держави є її енерго- або ресурсозалежність від інших держав, наявність осередків збройних конфліктів поблизу кордонів.

3. Основні вектори зовнішньої політики України Виступи учнів та обговорення

Визначаються три основні напрями зовнішньої політики України:

1) розвиток двосторонніх міждержавних відносин;

2) європейська інтеграція;

3) багатостороння дипломатія.

Своє головне завдання Україна на сьогоднішньому етапі вбачає в утвердженні європейських цінностей і стандартів у політиці, економіці, соціальній сфері.


V. Контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок

Соціогеографічний практикум. Порівняйте ПГП країн: а) складіть характеристику ПГП кожної країни за планом (9 балів); б) зробіть висновок про спільні ознаки та відмінності ПГП, спробуйте поясніть причини відмінностей (3 бали).

I варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Індії.

II варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Японії.

III варіант. Порівняйте політико-географічне положення України та Грузії. JVваріант. Порівняйте політико-географічне положення України та Франції.


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

·       Опрацювати §     .

·       Висловити свої думки щодо геополітичного майбутнього України.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити