СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ 10 КЛАС

УРОК 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ. ВИДАТНІ ЕКОНОМГЕОГРАФИ СВІТУ

УРОК 2. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ

УРОК 3. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ КРАЇН СВІТУ. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН

УРОК 4. ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ

УРОК 5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ

УРОК 6. ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СУЧАСНОГО СВІТУ. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ КРАЇН. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ»

УРОК 7. НАСЕЛЕННЯ СВІТУ: КІЛЬКІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ І ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА

УРОК 8. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВ. ПРИЧИНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПОТОКІВ

УРОК 9. МОВНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ. РЕЛІГІЇ НАРОДІВ СВІТУ

УРОК 10. ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ СВІТУ»

УРОК 11. ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

УРОК 12. МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ СВІТУ

УРОК 13. ЗЕМЕЛЬНІ, ВОДНІ, ЛІСОВІ, КЛІМАТИЧНІ, РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СВІТУ. РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

УРОК 14. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДВОХ ОКРЕМИХ КРАЇН ЧИ РЕГІОНІВ СВІТУ»

УРОК 15. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПРАЦІ. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

УРОК 16. НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР

УРОК 17. ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

УРОК 18. СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

УРОК 19. ГЕОГРАФІЯ СВІТОВОГО ТРАНСПОРТУ

УРОК 20. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ

УРОК 21. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

УРОК 22. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМАМИ: «ВЗАЄМОДІЯ СУСПІЛЬСТВА I ПРИРОДИ», «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО», «ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА»

УРОК 23. КРАЇНИ ЄВРОПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

УРОК 24. ФРН

УРОК 25. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

УРОК 26. ФРАНЦІЯ

УРОК 27. ІТАЛІЯ

УРОК 28. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ ФРН І ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ІТАЛІЇ» (ЗА ВИБОРОМ)

УРОК 29. ДЕРЖАВИ – СУСІДИ УКРАЇНИ. РОСІЯ

УРОК 30. РОСІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇНИ. ЗВ’ЯЗКИ З УКРАЇНОЮ

УРОК 31. ПОЛЬЩА. БІЛОРУСЬ

УРОК 32. КРАЇНИ - СУСІДИ УКРАЇНИ. СЛОВАЧЧИНА. УГОРЩИНА. РУМУНІЯ. МОЛДОВА

УРОК 33. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «КРАЇНИ ЄВРОПИ»

УРОК 34. КРАЇНИ АЗІЇ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

УРОК 35. ЯПОНІЯ. ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ. ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

УРОК 36. КИТАЙ. ЕГП. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЕЛЕННЯ, ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

УРОК 37. КИТАЙ. ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСТВА. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ

УРОК 38. ІНДІЯ

УРОК 39. КРАЇНИ АМЕРИКИ (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД). США - НАЙБІЛЬША ЗА ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТА ПОЛІТИЧНИМ ВПЛИВОМ КРАЇНА

УРОК 40. США. НАСЕЛЕННЯ. ГАЛУЗЕВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

УРОК 41. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ США: ПІВНОЧІ, ПІВДНЯ ТА ЗАХОДУ»

УРОК 42. КАНАДА

УРОК 43. КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

УРОК 44. КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ КРАЇН

УРОК 45. КРАЇНИ АФРИКИ

УРОК 46. КРАЇНИ АФРИКИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ КРАЇН

УРОК 47. АВСТРАЛІЯ

УРОК 48. ОКЕАНІЯ

УРОК 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ. ВСЕСВІТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ЛІТЕРАТУРА

СПИСОК ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК. КОНСТРУКТОР КОМБІНОВАНОГО УРОКУ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити