Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

УРОК 9. НІМЕЧЧИНА: ЕГП, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

Очікувані результати НПД: учні називають основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці; знаходять та аналізують необхідну інформацію для характеристики країни.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати уміння працювати з візуальними та статистичними джерелами знань, порівнювати, аналізувати, робити висновки 4; розвивати пізнавальну активність, інтерес до вивчення теми, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Європи, фізична карта Європи, ресурси Інтернету.

Опорні та базові поняття: ЕГП, природні умови, природні ресурси, густота населення, урбанізація, система розселення.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Географічний диктант

Учитель називає країну або столицю європейської держави, учні, не користуючись картою, записують столицю або країну відповідно.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Найпотужніша в економічному плані європейська держава — Німеччина. Вона відіграє значну роль не лише в європейській, а й світовій економіці та політиці. У ХХ ст. саме Німеччина розв’язала дві світові війни і в обох зазнала поразки, причому після другої була поділена на дві частини: східну — НДР і західну — ФРН, господарство яких було вщент зруйноване. Об’єднання Німеччини 1990 р. стало найяскравішою подією, оскільки воно, крім зміни економічної ситуації в об’єднаній країні, вплинуло на поділ сил у всьому світі. На сьогоднішньому уроці вам належить виявити основні чинники, які впливають на економічний розвиток Німеччини.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Візитна картка»

Завдання. Користуючись картами атласу, складіть «візитну картку» Німеччини. Офіційна назва — Федеративна республіка Німеччина. Площа — 357 тис. км2. Населення — 81,4 млн осіб (2018 р.). Столиця — Берлін. Економічно високорозвинена держава, країна «Великої Сімки». Парламентська республіка, федеративна держава, що складається з 16 земель.

2. ЕГП

Завдання. За допомогою карт атласу визначте та оцініть ЕГП Німеччини. Головні ознаки ЕГП:

✵ розташування країни на території одного з трьох найважливіших світових економічних центрів — Західної Європи;

✵ центральне розташування в регіоні, завдяки чому через територію Німеччини проходять важливі міжнародні транспортні коридори як меридіонального так і широтного напрямку;

✵ наявність численних сусідів (суходолом межує з дев’ятьма країнами), більшість із яких мають високий рівень розвитку та входять до складу ЄС, а Франція є членом «Великої Сімки»;

✵ наявність незамерзаючих портів на берегах двох морів (Північного й Балтійського), які є одними з найважливіших районів судноплавства у світі;

✵ територію Німеччини перетинають численні судноплавні річки, серед яких особливе значення мають Рейн і Дунай.

Таким чином, Німеччина має дуже вигідне ЕГП, яке значною мірою визначає місце країни в МГПП.

3. Природно-ресурсний потенціал

Завдання. За картами атласу охарактеризуйте та оцініть природно-ресурсний потенціал Німеччини.

На півночі — низовини, в середній частині невисокі гірські масиви та височини, відроги Альп — на півдні. Клімат досить м’який, середньорічна кількість опадів становить 600-700 мм. Це сприяє розвитку сільського господарства та є однією з причин досить розгалуженої річкової мережі. Найбільшими річки Рейн, Одер, Везер, Ельба, Дунай. Ґрунти переважно бурі лісові й дерново-підзолисті, малородючі, завдяки меліорації їхні властивості значно покращені. Лісистість — 32 %. 3 корисних копалин найбільше значення мають запаси високоякісного кам’яного та бурого вугілля, калійної солі.

Багаті рекреаційні ресурси: ліси, джерела лікувальних вод, мальовничі ландшафти, гірськолижні траси, численні пам’ятки історії, архітектури й культури.

4. Населення. Система розселення і роль федеральних земель в її розвитку

Аналіз демографічних показників Німеччини (підручник, ресурси Інтернету)

Від’ємні показники природного приросту (-3,2 %). Навіть за рахунок населення не зростає. Старіння населення. Густота населення 228 осіб/км2. У національному складі переважають німці (91,5 %), значна кількість іммігрантів (поляки, італійці, румуни, сирійці, турки, курди). Католики — 29 %, протестанти — 27 %, мусульмани — 4,4 %, православні — 1,9 %. Рівень урбанізації — 75,7 % (2017 р). Найбільші міста — Берлін (3,6 млн); Гамбург (1,8 млн), Мюнхен (1,4 млн); Кельн (1,0 млн). Навколо них сформувалися моноцентричні агломерації. Чинна система розселення несе наслідки існування традиційних спільнот земель у їх історично сформованих межах. Історично на території Німеччини до середини XIX століття існувало багато окремих дрібних держав, протягом століть її географічна карта дуже змінювалась. Землі в їх нинішньому вигляді сформувалися після 1945 року. При цьому частково враховувалися як традиційна спільність земляцтв, так й історично сформовані кордони. У конституційному праві Німеччини підкреслюється, що землі не є адміністративними одиницями ФРН (тобто не є похідними від федерації), а навпаки, ФРН є об’єднанням земель. ЕАН становить 45,4 млн (2017 р.) структура зайнятості: сільське господарство — 1,4 %, промисловість — 24,2 %, сфера послуг — 74,4 %. Німці відомі своєю працьовитістю, акуратністю, практичністю, точністю. Вони працюють старанно, якісно, інтенсивно.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Завдання. Позначити на контурній карті) кордони Німеччини; б) країни-сусіди; в) найбільші міста.

Запитання. 1. Назвіть основні переваги ЕГП Німеччини. 2. Дайте оцінку забезпеченості країни природними ресурсами. 3. Укажіть спільні ознаки в населенні Німеччини та інших високорозвинених держав.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §__________ .

2. Дослідження. «Нове обличчя» Руру — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів.

3. Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет «Видатні туристичні об’єкти Німеччини» (Програма Microsoft Office Publisher).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити