Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

УРОК 15. ПОЛЬЩА

Очікувані результати НПД: учні виявляють та характеризують основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, називають домінуючі складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки Польщі, прогнозують перспективи розвитку співробітництва України та Польщі, складають комплексну економіко-географічну характеристику країни.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати вміння самостійно працювати з інформацією, аналізувати її, робити висновки 4; виховувати інтерес до економічних процесів, що відбуваються в сусідніх країнах.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Європи, фізична карта Європи, ресурси Інтернету.

Опорні та базові поняття: ЕГП, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, ВВП, промисловість, сільське господарство, сфера послуг, зовнішньоекономічні зв'язки, транспорт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Назвіть країни, з якими України межує на суходолі. Поясніть значення економічних зв’язків із сусідніми країнами для нашої країни.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Наступним етапом нашої роботи в темі «Країни Європи» є дослідження країн, що мають спільні кордони з Україною. Як ви зазначили, відносини з найближчими сусідами мають значний вплив на економічний розвиток країни. Серед сусідів стратегічним партнером України є Польща, яка однією з перших постсоціалістичних країн досягла успіхів у проведенні ринкових реформ.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Республіка Польща. Площа — 312,7 тис. км2. Населення — 38,6 млн осіб (2018 р.) Столиця — Варшава. Індустріально-аграрна країна. Парламентсько-президентська республіка, унітарна держава (16 воєводств).

2. ЕГП

Головні ознаки: розташована в центрі Європи на перетині важливих шляхів сполучення; межує з Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Литвою, Білоруссю, Україною, Росією (Калінінградська область); особливе значення — кордон із Німеччиною; на півночі омивають води Балтійського моря, багато зручних бухт та заток.

Завдання. Порівняйте ЕГП Польщі та України. Зробіть відповідні висновки.

3. Природно-ресурсний потенціал

90 % території — рівнини (переважають низовини), на півдні — височини й невисокі гірські масиви — Судети й Карпати. Клімат Польщі помірний. Літо тепле, зима прохолодна. Водні ресурси багаті, найбільші річки — Вісла, Одра з притоками. Лісистість 31 %. Переважають сірі лісові ґрунти, на півдні — чорноземи. Значні мінеральні ресурси: кам’яне і буре вугілля, мідь, сірка, цинк, свинець, срібло, магній, кухонна сіль, будівельні матеріали. Рекреаційні ресурси багаті: пляжі, лісові масиви, озера, культурна спадщина. 15 об’єктів Спадщини ЮНЕСКО.

4. Населення. Пошук статистичної інформації, аналіз графіків, діаграм

Природний приріст від’ємний -0,9 %, сальдо міграції від’ємне -0,4 % (2017 р.), старіння населення (17 % старші за 65 р.). Густота населення 123,3 особи/км2. Поляки (97 %), німці, українці. Трудова міграція з України (понад 1,5 млн). Католики — 87,2 %, православні — 1,3 %, протестанти — 0,4 %. Урбанізація 60,5 %. Найбільші міста: Варшава (1,7 млн), Краків (0,8 млн), Лодзь (0,7 млн), Вроцлав (0,6 млн). Найбільша міська агломерація — Верхньосилезька (на півдні). Робоча сила — 17,6 млн, структура зайнятості: сільське господарство — 11,5 %, промисловість — 30,4 0%, сфера послуг — 57,6 °%.

5. Господарство

Польща — країна перехідної економіки, яка завершує ринкові перетворення. У 90-х роках — політика «шокової терапії», приватизація, значні іноземні інвестиції, зміна структури ВВП (зростання третинного сектора); в останні десятиріччя зростання ВВП в середньому 5-6 %. Загальний ВВП (за ПКС) — 1,1 трлн $ (2016) — 24-те місце в світі, ВВП на душу населення — 27,7 тис. $ — 64 місце.

Структура ВВП: сільське господарство — 2,4 %, промисловість — 40,2 %, сфера послуг — 64,2 %.

Третинний сектор. Банківсько-фінансові послуги, велика частка (понад 60 %) іноземного капіталу, значні вклади населення. Динамічний розвиток ІТ послуг (понад 0, 5 млн фахівців). Центр міжнародного туризму (понад 20 млн туристів щорічно). Успішно розвиваються торгівля, готельний бізнес, громадське харчування (ресторани, кафе, бістро тощо). Реконструювання та розвиток транспортної системи під вимоги ЄС, програма будівництва швидкісних автострад. Головний морський порт — Гданськ — Гдиня, аеропорт — Варшава.

Промисловість. Головний центр оброблювальної промисловості — Варшава, найбільш багатий мінеральними ресурсами й індустріально розвинений — Південний район. (Сілезьке воєводство, де розташований Верхнесілезький басейн). Найбільше значення мають паливно-енергетичний комплекс, машинобудування, металургія, хімічна, легка, харчова промисловість.

Сільське господарство. Оброблювані землі — близько 52 % площі. Багато дрібних фермерських господарств. Рослинництво (57 %): зернові культури (пшениця, жито, ячмінь, овес), кормові культури, картопля, цукровий буряк, овочі, фрукти. Тваринництво — скотарство, свинарство, птахівництво. Відповідно до програми ЄС здійснюється державна політика підтримки сільського господарства (понад 5 млн євро дотацій).

6. Міжнародні зв'язки

Завдання. Складіть схему зовнішніх економічних зв’язків Польщі.

Експорт: промислове та транспортне обладнання, верстати, побутова техніка, хімічна та фармацевтична продукція, текстиль, одяг, взуття, продукти харчування. Імпорт: автомобілі, транспортні вузли, нафта, нафтопродукти, електронні пристрої та комплектуючі. Основні партнери — країни ЄС (найбільший — Німеччина). Польща — один з головних торговельних партнерів України (4 місце за обсягами). З України в Польщу: прокат, залізні руди, лісоматеріали, транспортні та інформаційно-телекомунікаційні послуги. Імпорт в Україну: паливо, нафтопродукти, пластмаси, транспортні, ділові, фінансові послуги. Польські інвестиції, активне культурне співробітництво.

Завдання. Оцініть перспективи розвитку подальшого співробітництва Польщі та України.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Завдання. Позначте на контурній карті основні центри обробної промисловості Польщі. Поясніть їхню географію.

Запитання. Які чинники обумовили успіхи польської економіки в останні два десятиліття?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Випереджальне (окремим учням). Дослідіть роль Мінська як економічного, політичного й культурного центру країни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити