Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

УРОК 16. БІЛОРУСЬ

Очікувані результати НПД: учні виявляють та характеризують основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, називають переважні складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки Білорусі, складають комплексну економіко-географічну характеристику країни.

Розвивальна та виховна мета: розвивати здатність до пошуку та засвоєння нових знань, уміння працювати та аналізувати інформацію, робити висновки 4; виховувати самостійність, відповідальність, уважність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Європи, фізична карта Європи, ресурси Інтернету.

Опорні та базові поняття: ЕГП, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, ВВП, промисловість, сфера послуг, зовнішньоекономічні зв'язки, транспорт.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Запитання. Назвіть особливості ЕГП Польщі. 2. Знайдіть спільні ознаки в природних умовах і ресурсах Польщі й України. Зробіть висновок про переваги кожної. 3. Якими є особливості населення Польщі? 4. Які зміни відбулись у третинному секторі країни? 5. Назвіть промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. 6. На чому спеціалізується сільське господарство Польщі?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Після розпаду Радянського Союзу та соціалістичної системи, всі колишні соціалістичні та радянські республіки в Європі тією або іншою мірою в 90-х роках були охоплені процесами економічних реформ — від часткових, поступових до корінних перетворень у всіх сферах життя. Минулого уроку ви досліджували результати економічної трансформації в Польщі, а сьогодні ви дізнаєтеся, який шлях реформування економіки обрала північна сусідка України — Білорусь.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником та картами атласу

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Республіка Білорусь. Площа — 207,6 тис. км2. Населення — 9,5 млн осіб (2018 р.). Столиця — Мінськ. Індустріально-аграрна країна. Президентська республіка, унітарна держава (6 областей та муніципалітет).

2. ЕГП

Головні ознаки: східноєвропейська країна на перехресті важливих транспортних шляхів, межує з Україною, країнами — членами ЄС (Польщею, Латвією, Литвою), Росією; не має виходу до моря.

3. Природно-ресурсний потенціал

Рельєф рівнинний, клімат помірно-континентальний з м’якою зимою та прохолодним літом. Багаті водні ресурси: Дніпро, Прип’ять, Західна Двіна, Німан, Західний Буг. Лісистість 42,7 %. Негативні наслідки аварії на ЧАЕС. Ґрунти переважно дерново-підзолисті, малородючі. Мінеральні ресурси бідні, є калійні солі, торф, будівельна сировина. Рекреаційні: ліси, мальовничі озера та річки, архітектурна спадщина (палаці, замки), музичні фестивалі.

4. Населення

Природний приріст від’ємний -2,9 %, сальдо міграції 0,7 % (2017 р.), старіння населення (15 % старші за 65 р.). Густота населення 45,7 особи/км2. Більш висока густота в центральній частині країни. Білоруси (83,7 %), росіяни (8,3 %), поляки (3 %), українці (1,7 %). Православні — 48,3 %, католики — 7,1 %. Урбанізація 77,4 %.

Найбільші міста: Мінськ (1,9 млн), Гомель (0,5 млн), Могилів (0,4 млн). Робоча сила — 4,4 млн, структура зайнятості: сільське господарство — 9,7 %, промисловість — 23,4 %, сфера послуг — 66,8 %.

5. Господарство

Білорусь — країна перехідної економіки. Відбувається зниження частки промисловості та сільського господарства в структурі ВВП і збільшення частки третинного сектора. Порівняно з іншими країнами перехідної економіки значна частка державної власності. Загальний ВВП (за ПКС) — 171,7 млрд $ (2016) — 70-те місце в світі, ВВП на душу населення — 18,1 тис. $ — 91 місце. Структура ВВП: сільське господарство — 8,1 %, промисловість — 39,6 %, сфера послуг — 52,3 %.

Промисловість. Переважання обробної промисловості, залежність від зовнішніх поставок мінеральної сировини та напівфабрикатів (в першу чергу з Росії). Провідні виробництва — машинобудування (найбільше значення — виробництво автомобілів, автобусів та тролейбусів («МАЗ», Мінськ), кар’єрних самоскидів («БелАЗ», Жодіне), хімічна (виробництво мінеральних добрив і лісохімія), нафтопереробна, легка, харчова, лісова та деревопереробна.

Сільське господарство. Домінує тваринництво (71 %): молочно-м’ясне скотарство, свинарство, птахівництво. Рослинництво: зернові (ячмінь, озиме жито, пшениця, овес, гречка), кормові культури (1/3 посівних площ), картопля, льон-довгунець, овочі.

Третинний сектор. На відміну від більшості європейських країн, найбільше значення мають соціально-побутові послуги (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, зв’язок, побутове обслуговування, роздрібна торгівля, громадське харчування). Значна частина послуг залежить від державного фінансування. Головні види транспорту — залізничний та автомобільний. Через країну проходять два транс’європейські коридори та магістральні трубопроводи, що з’єднують Росію з країнами Центральної та Західної Європи.

Виступи учнів з повідомленнями про роль Мінська як економічного, політичного

й культурного центру країни

6. Міжнародні зв'язки

Експорт: машини й обладнання, мінеральні добрива, хімікати, лісоматеріали, текстиль, продукти харчування. Імпорт: енергоносії, мінеральна сировина, машини та обладнання, хімікати, продукти харчування. Основні партнери — Росія (понад 50 %), Україна (6 % обігу), Китай. Україна вивозить до Білорусі прокат чорних металів, сою, олію, цемент, промислове обладнання, продукцію хімічної промисловості. Білорусь постачає нафтопродукти, трактори, скраплений газ, вантажні автомобілі, мінеральні добрива, ліс.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запитання. 1. Охарактеризуйте ЕГП країни. 2. Дайте оцінку забезпеченості Білорусі корисними копалинами. 3. Якими є особливості промисловості Білорусі? 4. У чому проявляється залежність економіки Білорусі від Росії? 5. Укажіть спеціалізацію сільського господарства Білорусі. Якими чинниками вона обумовлена? 6. Розкрийте особливості третинного сектору Білорусі.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Об’єднатися в 6-7 груп для роботи на наступному уроці

3. Випереджальне: скласти розгорнутий план наступного § _________________ (Росія).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити