Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

УРОК 17. РОСІЯ

Очікувані результати НПД: учні виявляють та характеризують основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, називають переважні складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки Росії, складають комплексну економіко-географічну характеристику країни.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати уміння використовувати інформаційні ресурси, розвивати комунікативні здібності 1; розвивати вміння працювати групі, досягати компромісів 7; виховувати толерантність, повагу до думки інших.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Євразії, фізична карта Євразії, ресурси Інтернету.

Опорні та базові поняття: ЕГП, природні ресурси, природний приріст, густота населення, урбанізація, ВВП, промисловість, сфера послуг, зовнішньоекономічні зв'язки, транспорт.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Знайдіть на карті атласу кордони України та Росії.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Найбільш протяжний спільний кордон Україна має з Росію — найбільшою за площею країною світу. Тут проживає найбільша за чисельністю українська діаспора. Ще в недалекому минулому Росія була найбільшим торговельним партнером України, гарантом її безпеки. На сьогодні агресивна політика Росії щодо України призвели до погіршення політичних стосунків між державами, згортанню економічних зв’язків.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах з підручником, картами атласу, ресурсами Інтернету.

1. «Візитна картка»

Офіційна назва — Російська Федерація. Площа — 17 млн км2. Населення — 142,3 млн осіб (2018 р.) Столиця — Москва. Індустріально-аграрна країна. Президентсько-парламентська республіка, федеративна держава (21 автономна республіка, 49 областей, 6 країв, 10 автономних округів, 1 автономна область, 2 столичних міста).

2. ЕГП

Головні ознаки: найбільша площа, включає європейську (1/3 в Східній Європі) та азіатську (2/3 в Північній Азії) частини, неоднозначне ЕГП різних частин; 14 сусідів (з них лише дві — високорозвинені); омивається морями Північного Льодовитого, Атлантичного та Тихого океанів, берегова лінія 37,6 тис. км (ІІ місце після Канади), більша частина морів біля берегів взимку замерзає; віддаленість від світових економічних центрів; недостатність транзитних шляхів, що сполучають різні частини країни.

3. Природно-ресурсний потенціал

Природні умови на значній території складні. 3/4 території — рівнини, заболоченість, багаторічна мерзлота (майже 50 % площі). Клімат переважно помірно-континентальний (в Азіатській частині — різко континентальний). Висока забезпеченість практично всіма видами природних ресурсів. Особливість — їхній нерівномірний розподіл та віддаленість. Найбільші річки — Об, Єнісей, Лена, Амур, Волга; 2 млн прісних озер (Байкал, 20 % прісної води планети). Лісистість — 49 %. Запаси паливно-енергетичних ресурсів (вугілля, нафта і газ, торф, горючі сланці, уран), багата рудна база, різноманітна сировина для будівельної і хімічної промисловості. Різноманітні рекреаційні ресурси.

4. Населення

Природний приріст від’ємний -2,5 %, сальдо міграції 1,7 % (2017 р.), вікова структура: 17,1-68,6-14,3 %. Найбільший у світі розрив у середній тривалості життя між чоловіками та жінками (майже 12 років). Середня густота 8,4 особи/км2. Нерівномірний розподіл, 80 % проживає в європейській частині. 120 націй і народностей: росіяни (77,7 %), татари (3,7 %), українці (1,4 %), башкири, удмурти, чуваші, мордва, комі, карели та ін. Православні — 15-20 %, мусульмани — 10-15 %. Урбанізація 74,2 %. Найбільші міста: Москва (12,2 млн), Санкт-Петербург (5,0 млн), Новосибірськ (1,5 млн), Єкатеринбург (1,4 млн); Нижній Новгород (1,2 млн), Самара — (1,2 млн). Робоча сила — 76,5 млн, структура зайнятості: сільське господарство — 9,4 %, промисловість — 27,6 %, сфера послуг — 63,0 %.

5. Господарство

Країна перехідної економіки. Загальний ВВП (за ПКС) — 4 трлн $ (2017) — 6-те місце в світі, ВВП на душу населення — 27.9 тис. $ — 70 місце. Структура ВВП: сільське господарство — 4,7 %, промисловість — 32,4 %, сфера послуг — 62,3 %. Економіка Москви — 16,2 % обсягу ВВП. Значна частина економіки (80 °% експорту та 30 % доходів бюджету) пов’язана з видобутком та експортом сировинних ресурсів, залежність економіки від світових цін на сировину. Погіршення економічних показників через санкції за агресію проти України.

Промисловість. Провідне значення видобувна промисловість (передові позиції за видобутком нафти, природного газу, вугілля, окремих видів руд, деревини), електроенергетика (ТЕС — 70,2 %, ГЕС — 19 0%, АЕС — 9,7 %), металургія, машинобудування (важке машинобудування, автомобілебудування, суднобудування, авіакосмічне, залізничне, верстатобудування, виробництво військової техніки та зброї), хімічна (мінеральні добрива), лісова.

Сільське господарство. Частково забезпечує власні потреби в продуктах харчування. Рослинництво (56 %): зернові (пшениця, жито, кукурудза, ячмінь, овес), цукровий буряк, соняшник, соя, льон, овочі, картопля. Тваринництво: скотарство, свинарство, вівчарство, оленярство, птахівництво.

Третинний сектор. Поступово зростає. У банківському секторі переважає місцевий капітал, у тому числі державний. Держава не тільки регулює, а й контролює фінансовий сектор країни. Введення санкцій негативно вплинуло на міжнародний туризм. Транспортна мережа нерівномірна, найвища густота шляхів сполучення в європейський частині. Основним видом транспорту є залізничний. Друге місце за вантажообігом — трубопровідний транспорт (нафтопроводи — 80,8 тис. км, газопроводи — 163,9 тис. км). Найбільші морські порти: Санкт-Петербург, Новоросійськ, Калінінград, Владивосток, Мурманськ, Архангельськ; аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково (Москва), Пулково (Санкт-Петербург).

6. Міжнародні зв'язки

Експорт: нафта та нафтопродукти, природний газ, руди та метали, деревина та вироби з деревини, хімікати, транспортні засоби, обладнання, зброя. Імпорт: машини та обладнання, транспортні засоби, електроніка, хімікати, продукти харчування. Основні партнери — країни ЄС, Китай. Скорочення обсягів торгівлі між Україною та Росією.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Обговорення результатів роботи груп. Самооцінювання, оцінювання

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Підготуватися до підсумкового уроку за темами «Загальна характеристика Європи», «Країни Європи», повторити §§ ______.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити