Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ II. АЗІЯ

ТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ

УРОК 25. ЯПОНІЯ: ГОСПОДАРСТВО

Очікувані результати НПД: учні називають домінуючі складники третинного, вторинного та первинного секторів економіки Японії, наводять приклади промислових виробництв та послуг, що визначають міжнародну спеціалізацію країни, складають комплексну економіко-географічну характеристику.

Розвивальна та виховна мета: розвивати вміння виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки 4, здатність до пошуку та засвоєння нових знань 6; виховувати зацікавленість до сучасного світу, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються 7.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, економічна карта Азії.

Опорні та базові поняття: постіндустріальна країна, ВВП, ТНК, промисловість, сфера послуг, кейрецу, сільське господарство, транспорт, зовнішньоекономічні зв'язки.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Картографічна розминка (субрегіони, країни та столиці Азії)

Запитання. Пригадайте особливості: 1) ЕГП; 2) природно-ресурсного потенціалу; 3) трудоресурсного потенціалу Японії.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Проблемне запитання. Припустіть, які сектори економіки можуть розвиватися в Японії, виходячи з особливостей ЕГП країни, природно-ресурсного та праце- ресурсного потенціалу.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни

Японія — високорозвинена постіндустріальна держава, одна з найбільш промислово розвинених та технологічно оснащених країн світу. Загальний ВВП (за ПКС) — 5,4 трлн $ (2017) — 4-те місце в світі, ВВП на душу населення — 42,7 тис. $ — 40 місце.

Структура ВВП: сільське господарство — 1,0 %, промисловість — 29,7 %, сфера послуг — 69,3 %. Японські ТНК, на відміну від американських та європейських, спеціалізуються переважно на виробництві промислової продукції, зокрема автомобілебудуванні та електроніці.

Основні чинники, які забезпечили Японії економічні успіхи:

1) ретельно зважена національна стратегія економічного розвитку;

2) широке запозичення науково-технічних досягнень інших розвинених країн;

3) порівняно низькі витрати на оборону;

4) інтенсивна праця японців.

Економічна модель Японії — «ієрархічний корпоративізм», ґрунтується на активній участі держави в економіці країни. Особлива форма організації економіки — об’єднання фірм у промислово-фінансові групи — кейрецу.

Головний промисловий, фінансовий та культурний центр — Токіо.

2. Домінуючі складники третинного сектору

Розвинені всі види діяльності характерні для постіндустріальних країн, 3-тє місце в світі за виробництвом послуг після Китаю та США. Потужна фінансово-банківська система. До переліку найбільших банків світу входять Mitsubishi UFJ Financial Group (3-тє місце) Japan Post Bank (10 місце), Sumitomo Mitsui Financial Group (18 місце).

Наука та наукові дослідження: біотехнології, системи інформаційного забезпечення, нові види енергії і матеріалів, системні дослідження Землі, космосу та океану. Державна програма «Технополіс» (Цукуба, «Кремнієвий острів» Кюсю). Одна з найрозвиненіших у світі систем охорони здоров’я.

Завдання. Знайдіть на карті та назвіть найбільші транспортні вузли Японії і поясність їх географію.

Ефективна транспортна система. Основні види внутрішнього транспорту — автомобільний та залізничний. «Сінкансен» — система швидкісних залізниць (довжина майже 3,4 тис. км, швидкість до 300 км/год). Найбільші морські порти світу: Нагоя, Тіба, Йокогама, Кобе, Токіо, Осака; аеропорт — «Ханеда» в Токіо.

3. Промисловість

Завдання. За картами атласу визначте провідні сектори промисловості Японії і поясніть їх географію.

За обсягами промислового виробництва — третє місце в світі після Китаю та США. Найбільше значення як у національному, так і у світовому господарстві мають машинобудування, чорна металургія, хімічна й нафтохімічна промисловість, електроенергетика. Понад половини обсягів промислової продукції забезпечує машинобудування.

Панівні позиції в світі за виробництвом автомобілів, верстатів, морських суден, електроніки, електротехніки, робототехніки. Найпотужніші автомобільні концерни — «Тойота», «Ніссан», «Хонда. 18 % світового виробництва всіх промислових роботів. Основні підприємства машинобудування розташовані в межах Тихоокеанського промислового поясу: у Токійському районі — автомобілебудування, складне верстатобудування, промислові роботи; в Осакському — металомістке обладнання (близько центрів чорної металургії); в Нагойському районі — верстатобудування, виробництво устаткування для інших галузей промисловості.

4. Сільське господарство

Самозабезпеченість продуктами харчування — 64 %. Сільськогосподарські угіддя — 13 %. Переважають дрібні господарства. Застосування передових технологій. Провідне значення має рослинництво: рис (половина посівних площ, 4-те місце в світі), пшениця, ячмінь, овочі, фрукти, цукровий буряк. Розводять птахів, свиней, велику рогату худобу. Традиційно велике значення рибальства, аквакультури. У середньому один японець вживає близько 168 кг риби на рік.

5. Зовнішні економічні зв'язки

Експорт: транспортні засоби, метали, напівпровідники, автозапчастини, енергетичне обладнання, пластмаси. Імпорт: нафта, природний газ, вугілля, продукти харчування, одяг.

Найбільші партнери: США, Китай, Республіка Корея, Таїланд, Австралія. Україна та Японія мають різнобічні двосторонні зв’язки. Україна купує автомобілі, комп’ютери, телевізори, годинники, фотоапарати тощо; постачає в Японію руди металів, продукти харчування.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Практичні завдання

1. Порівняйте структуру зовнішньої торгівлі Японії та однієї з розвинених країн Європи. Знайдіть спільні й відмінні ознаки. Зробіть висновок.

2. Позначте на контурній карті найбільші промислові центри Японії.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Дослідження. Острови Кюсю і Хоккайдо: контрасти Японії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити