Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

УРОК 3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЄВРОПИ. (ЕГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН ЄВРОПИ. ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ. ТИПИ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ)

Очікувані результати НПД: учні називають склад регіону, розрізняють форми державного правління і територіального устрою країн Європи, наводять приклади різних типів та підтипів країн Європи за рівнем економічного розвитку; кількісних та якісних змін на політичній карті регіону.

Розвивальна та виховна мета: розвивати вміння висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди 1; формувати вміння застосовувати науковий метод, аналізувати, формулювати гіпотези, робити висновки 4; виховувати самостійність, наполегливість, уміння долати труднощі, працювати в групі 7.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Європи.

Опорні та базові поняття: ЕГП, республіка, монархія, унітарна країни, федеративна країна.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Перший регіон, який ми будемо вивчати,— Європа, що була колискою багатьох високорозвинених цивілізацій: егейської, еллінської, кельтської, римської тощо. Європа стала найбільшим у світі регіоном поширення християнства. Це — батьківщина Великих географічних відкриттів, промислових переворотів, міських агломерацій, міжнародної економічної інтеграції. І хоча епоха «євроцентризму» минула, у наш час цей регіон продовжує відігравати значну роль у світовій політиці та економіці.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЧУТТЄВОГО ДОСВІДУ Й ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Пригадайте особливості фізико-географічного положення Європи. Які існують форми державного правління і територіального устрою, типи країн за рівнем економічного розвитку?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Особливості ЕГП Європи

Регіон Європа охоплює західну частину Євразії, площа — 10, 5 млн км2.

Завдання. Користуючись картами атласу, визначте головні особливості ЕГП країн Європи.

Особливості ЕГП регіону:

✵ надзвичайно сприятливе приморське положення (крім окремих країн);

✵ розташований на перетині міжнародних шляхів сполучення, має розгалужену транспортну систему;

✵ високий рівень інтеграційних процесів, які сприяють розвитку економіки як окремих країн, так і регіону в цілому (у першу чергу це стосується ЄС);

✵ наявність осередків політичної нестабільності та військових конфліктів (Косово, Придністров’я, схід України, Чечня тощо);

✵ сусідні регіони мають нижчий рівень економічного розвитку, але володіють значними природними ресурсами (у першу чергу Західна Азія з великими покладами нафти й природного газу);

✵ понад 20 країн входять до складу НАТО, більшість інших співпрацюють з НАТО.

2. Склад регіону

Робота з картами атласу. Робота в групах. Визначте склад одного з субрегіонів Європи та охарактеризуйте його ЕГП.

1) Західна Європа — Австрія, Бельгія, Німеччина, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Франція, Швейцарія;

2) Північна Європа — Данія, Ірландія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Велика Британія, Фінляндія, Швеція, Естонія;

3) Південна Європа — Албанія, Андорра, Боснія і Герцеговина, Македонія, Греція, Іспанія, Італія, Мальта, Португалія, Сан-Марино, Ватикан, Словенія, Хорватія, Сербія, Чорногорія;

4) Східна Європа — Білорусь, Болгарія, Угорщина, Польща, Молдова, Росія, Румунія, Словаччина, Україна, Чехія.

3. Сучасна політична карта регіону

44 держави, 8 залежних територій, що належать 4 державам (Гернсі, Гібралтар, Шпіцберген та ін.). Андорра перебуває під протекторатом Іспанії та Франції. Суттєві зміни у ХХ ст.: об’єднання Німеччини, розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини, зміна суспільного ладу в країнах Центральної та Східної Європи. За формою правління переважають республіки (32). Найдавнішою республікою є Сан-Марино (з 301 р. н. е.). Монархії (12): Андорра, Бельгія, Ватикан, Велика Британія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Норвегія, Швеція. Крім Ватикану, усі — конституційні. За формою територіального устрою більшість країн унітарні. Деякі з них мають у своєму складі автономні утворення (Україна, Іспанія, Данія, Фінляндія). Федерації(6): Австрія, Боснія і Герцеговина, Бельгія, Росія, Німеччина, Швейцарія.

4. Прояви сепаратизму

· Сепаратизм (від лат. separatus — «відокремлення») — прагнення спільнот, груп населення чи організацій до відокремлення, відособлення; рух за надання частині держави права автономії чи за її повне відокремлення й створення нової держави. Для країн Європи характерні сепаратистські процеси: Велика Британія (Шотландія), Іспанія (Каталонія, Країна Басків), Франція (Корсика), Сербія (Косово), Молдова (Придністров’я).

5. Типи країн за рівнем економічного розвитку

Високорозвинені країни: 1) члени «Великої Сімки» — Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія; 2) Розвинені країни Європи: Австрія, Бельгія, Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція та ін. Країни з перехідною економікою: Україна, Білорусь, Молдова, Росія.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Назвіть головні переваги ЕГП Європи.

2. Які якісні та кількісні зміни відбулися на політичній карті Європи в останні наприкінці ХХ ст.?

3. Наведіть приклади країн Європи з різною формою правління та територіального устрою, типи й підтипи країн за рівнем економічного розвитку.

4. Якими є особливості поділу Європи на субрегіони?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Випереджальне (окремим учням): підготувати повідомлення про історію розвитку та функції ЄС і НАТО.

3. Скласти кросворд «Столиці країн Європи» (10 запитань).

4. Дослідження (за вибором учня/учениці). Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити