Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

ТЕМА 1. УКРАЇНА В АПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

УРОК 49. ГЕОПОЛІТИЧНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СУЧАСНІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

Очікувані результати НПД: учні розуміють зміст поняття «геополітична карта світу»; називають основні геополітичні центри сили, визначають місце України на геополітичній карті світу; пояснюють домінуючі вектори зовнішньої політики України.

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати уміння працювати з візуальними та статистичними джерелами знань, порівнювати, аналізувати, робити висновки 4; розвивати пізнавальну активність, інтерес до вивчення теми, самостійність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу, дидактичні картки, ресурси Інтернету.

Опорні та базові поняття: геополітика, геополітична карта світу, геополітична стратегія, геополітичний центр сили, зовнішня політика, національна безпека, інтеграція, НАТО, ЄС.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Поточний контроль знань. Зразок дидактичної картки

Завдання. Виберіть правильні відповіді на запитання.

І варіант

Відповіді

ІІ варіант

1

Алжир

10

2

Центральна Африка

9

3

Кот-д’Івуар

8

4

Єгипет

7

5

ПАР

6

6

Західна Африка

5

7

Лесото

4

8

Ліберія

3

9

Північна Африка

2

10

Нігерія

1

Питання

1. У якому субрегіоні Африки розташовані Гана; Гвінея, Нігерія, Сенегал?

2. Країна, яка надає послуги «дешевого прапору» в Африці.

3. Укажіть країну, міжнародну спеціалізацію якої визначають нафта, туризм та транспортні перевезення.

4. Найбільш населена країна Африки.

5. Яка країна має монокультурну спеціалізацію?

6. У якому субергіоні Африки розташовані Ангола, Габон, Демократична Республіка Конго?

7. Укажіть країну з найбільш високою часткою сфери послуг у структурі ВВП.

8. Який субрегіон Африки має найбільш вигідне ЕГП?

9. Країна-анклав.

10. Найбільша за площею країна Африки.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Пригадайте, які розділи та теми були вами опановані протягом вивчення курсу. Яке місце в світовому співтоваристві посідає наша держава? Які цілі та стратегічні плани стоять перед Україною?

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Геополітика

· Геополітика — наука про вплив географічного простору держав на їхні політичні цілі та інтереси.

Завдання. На конкретних прикладах доведіть роль географічних чинників в економічному та політичному житті суспільства.

Чинники, що впливають на геополітичні інтереси держави: географічне положення країни, її природні умови та природні ресурси, відносини з сусідніми країнами, їх рівень економічного розвитку, економічна та політична стабільність тощо. Відповідно до геополітичних чинників кожна держава розробляє геополітичну стратегію. Геополітична стратегія держави включає побудову відносин із різними країнами: союзниками, супротивниками, сусідами, іншими країнами; розробку методів забезпечення інтересів держави: політичних, економічних, військових, культурологічних та ін.

2. Геополітичні центри сили

Геополітичні центри сили — найбільш потужні за економічним, військовим, науково-технічним, фінансовим та людським потенціалом країни та їх об’єднання.

Чинники, що геополітичну роль країни в сучасному світі: економічна потужність, військова потужність, географічне положення, політичний вплив, ресурсний потенціал (природний, людський, науково-технічний, фінансовий), внутрішньополітична стабільність. У другій половині XX ст. — двополюсний світ: протистояння США та СРСР (НАТО та Організації Варшавського договору (ОВД)), «холодна війна». На початку XXI ст. — формування багатополюсного світу. Основні центри сили: США, Європейський Союз, Китай, Японія, Індія. Регіональні геополітичні лідери: Німеччина, Бразилія, ПАР, Туреччина, Саудівська Аравія.

Загострення боротьби різних політичних блоків і союзів за сфери впливу.

3. Місце України на сучасній геополітичній карті світу

З набуттям незалежності Україна виконала наступні геополітичні завдання: 1) налагодила взаємовідносини з провідними впливовими державами та їх об’єднаннями, зокрема з ЄС, НАТО, США, а також добросусідські відносини з безпосередніми та відносно віддаленими сусідніми державами; 2) приєдналася до ОБСЄ та до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерної держави; 3) обрала курс на європейську інтеграцію та в подальшому до ЄС.

Геополітичні загрози з боку Росії.

4. Основні напрямки зовнішньої політики України

Робота в групах

Завдання. Визначте магістральні напрямки зовнішньої політики України та обґрунтуйте їх перспективність для майбутнього розвитку нашої країни.

1) досягнення миру та стабільності, залучення світової спільноти до протидії загрозам імперської політики Росії;

2) подальший розвиток партнерства з НАТО, ЄС;

3) поглиблення всебічних міждержавних зв’язків зі стратегічними партнерами: США, Німеччиною, Китаєм, Канадою, Індію, Японією, країнами Близького Сходу;

4) поглиблення співробітництва з регіональними партнерами: Польщею, країнами Балтії (Литва, Латвія, Естонія), Грузією, Туреччиною, Білоруссю.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запитання. 1) Які геополітичні центри сили мають найбільший вплив на Україну? 2) Чи зміниться, на вашу думку, у майбутньому положення центрів сили сучасного світу?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Випереджальне. Опрацювати інформацію Державної служби статистики про: 1) товарну структуру експорту та імпорту України; 2) структуру експорту та імпорту послуг.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити