Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дата

Зміст

Примітки

Домашнє завдання

ВСТУП

1

Що вивчає курс «Географія: регіони та країни». Регіони світу (за класифікацією ООН)

2

Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної карти

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

3

Загальний огляд Європи. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку)

4

Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі

5

Природні умови та ресурси Європи

6

Населення Європи

7

Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки

8

Європа: вторинний та третинний сектори економіки. Практична робота 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів)

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

9

Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення

10

Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство

11

Франція

12

Велика Британія

13

Італія

14

Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

15

Польща

16

Білорусь

17

Росія

18

Підсумковий контроль за темами «Загальна характеристика Європи», країни Європи»

РОЗДІЛ II. АЗІЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

19

Загальний огляд Азії. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму)

20

Природні умови та ресурси. Населення

21

Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство

22

Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону. Практична робота 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

23

Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії

ТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ

24

Японія: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення

25

Японія: господарство

26

Китай: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

27

Китай: господарство

28

Індія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

29

Індія: господарство

30

Підсумковий контроль за темами «Загальна характеристика Азії», «Країни Азії»

РОЗДІЛ ІІІ. ОКЕАНІЯ

ТЕМА 1. АВСТРАЛІЯ

31

Австралія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

32

Австралія. Господарство

ТЕМА 2. МІКРОНЕЗІЯ, МЕЛАНЕЗІЯ, ПОЛІНЕЗІЯ

33

Острівні країни Океанії

РОЗДІЛ IV. АМЕРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ

34

Америка: загальна характеристика регіону. (Особливості ГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НАТО. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку

35

Америка: природні умови та ресурси, населення

36

Америка: загальна характеристика господарства, первинний сектор економіки

37

Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні

38

Америка: третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Америки

ТЕМА 2. КРАЇНИ АМЕРИКИ

39

США: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення

40

США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство

41

Канада

42

Бразилія. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

43

Підсумковий контроль за темами «Океанія», «Америка»

РОЗДІЛ V. АФРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ

44

Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму

45

Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки

46

Господарство країн Африки. Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

ТЕМА 2. КРАЇНИ АФРИКИ

47

Єгипет

48

Південно-Африканська Республіка (ПАР)

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

ТЕМА 1. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

49

Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітики

ТЕМА 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

50

Зовнішні економічні зв’язки України

51-52

Резервний часВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити