Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дата

Зміст

Примітки

Домашнє завдання

ВСТУП

1


Що вивчає курс «Географія: регіони та країни». Регіони світу (за класифікацією ООН)2


Сучасна політична карта світу та окремих регіонів. Головні об’єкти політичної картиРОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

3


Загальний огляд Європи. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн Європи. Прояви сепаратизму. Типи країн Європи за рівнем економічного розвитку)4


Інтеграційні процеси. Міжнародні організації в Європі5


Природні умови та ресурси Європи6


Населення Європи7


Особливості господарства країн Європи. Первинний сектор економіки8


Європа: вторинний та третинний сектори економіки. Практична робота 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів)ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

9


Німеччина: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення10


Німеччина. Особливості сучасного постіндустріального розвитку країни. Господарство11


Франція12


Велика Британія13


Італія14


Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)15


Польща16


Білорусь17


Росія18


Підсумковий контроль за темами «Загальна характеристика Європи», країни Європи»РОЗДІЛ II. АЗІЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

19


Загальний огляд Азії. (ЕГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму)20


Природні умови та ресурси. Населення21


Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство22


Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону. Практична робота 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії23


Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами АзіїТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ

24


Японія: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, населення25


Японія: господарство26


Китай: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення27


Китай: господарство28


Індія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення.

Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн29


Індія: господарство30


Підсумковий контроль за темами «Загальна характеристика Азії», «Країни Азії»РОЗДІЛ ІІІ. ОКЕАНІЯ

ТЕМА 1. АВСТРАЛІЯ

31


Австралія: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення32


Австралія. ГосподарствоТЕМА 2. МІКРОНЕЗІЯ, МЕЛАНЕЗІЯ, ПОЛІНЕЗІЯ

33


Острівні країни ОкеаніїРОЗДІЛ IV. АМЕРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ

34


Америка: загальна характеристика регіону. (Особливості ГП. Склад регіону. Сучасна політична карта. Форми державного правління і територіального устрою країн, типи країн за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації НАФТА, Меркосур, НАТО. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку35


Америка: природні умови та ресурси, населення36


Америка: загальна характеристика господарства, первинний сектор економіки37


Америка: вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості в регіоні38


Америка: третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні магістралі, вузли. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. Особливості їх участі в міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами АмерикиТЕМА 2. КРАЇНИ АМЕРИКИ

39


США: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення40


США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарство41


Канада42


Бразилія. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії43


Підсумковий контроль за темами «Океанія», «Америка»РОЗДІЛ V. АФРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ

44


Особливості географічного положення Африки. Склад регіону. Сучасна політична карта. Райони збройних конфліктів, проявів тероризму45


Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки46


Господарство країн Африки. Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортуванняТЕМА 2. КРАЇНИ АФРИКИ

47


Єгипет48


Південно-Африканська Республіка (ПАР)РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

ТЕМА 1. УКРАЇНА В ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

49


Геополітична структура сучасного світу. Місце України на сучасній геополітичній карті світу. Основні вектори сучасної української геополітикиТЕМА 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

50


Зовнішні економічні зв’язки України51-52


Резервний час

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити