Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

УРОК 6. НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ

Очікувані результати НПД: учні аналізують демографічні та урбанізаційні процеси в регіоні за картами атласу, статистичними діаграмами та таблицями, характеризують розміщення населення в регіоні; знаходять та показують на карті світові міста, міські агломерації, мегаполіси в Європі.

Розвивальна та виховна мета: розвивати здатність до розуміння і використання простих математичних моделей (графіків та діаграм) 3, розвивати уміння будувати тлумачити факти та погляди через застосування візуальних засобів 1; виховувати зацікавленість до сучасного світу, бажання розуміти соціально-економічні процеси, які в ньому відбуваються 7.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручники, атласи, політична карта Європи, мультимедійна презентація (або роздавальні матеріали з графіками, діаграмами, що відображають демографічну ситуацію в країнах Європи).

Опорні та базові поняття: населення, демографія, природний рух, народжуваність, смертність, демографічна криза, демографічна політика, міграції, статево-вікова піраміда, діаспора, урбанізація, субурбанізація, рурбанізація, джентрифікація, працересурсний потенціал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Наступним чинником, що усі часи відігравав та продовжує відігравати визначальну роль в економічному розвитку країн та регіонів, є працересурсний потенціал. Його характерні ознаки та особливості складаються з багатьох показників, які характеризують демографічну ситуацію, структуру населення, якість та кількість трудових ресурсів. У 8 класі ви вивчали географію населення України та світу, знайомилися з демографічними процесами та особливостями розселення тощо. Тепер ви дізнаєтеся про головні особливості населення європейського регіону.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

✵ Пригадайте, які чинники впливають на зміни кількості населення в країні.

✵ Опишіть поняття «природний приріст», «густота неселення», «урбанізація».

✵ Чи може держава за допомогою певних заходів вплинути на динаміку відтворення населення в країні?

✵ Як розвиток економіки впливає на структуру зайнятості населення?

✵ Які особливості має демографічна ситуація в Україні?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота мультимедійною презентацією, графіками, діаграмами

1. Кількість населення

Населення Європи становить понад 750 млн жителів (включаючи населення європейської частини Росії). Найбільшими за кількістю населення є Росія (142,3 млн), Німеччина (80,6 млн), Франція (67,1 млн), Велика Британія (64,8 млн), Італія (62,1), Іспанія (50,0 млн), Україна (44,0 млн), Польща (38,5 млн).

2. Демографічні процеси

Аналіз графіків, статево-вікових діаграм окремих країн Європи

За темпами зростання кількості населення Європа посідає останнє місце серед регіонів світу, а її частка в населенні світу зменшується. У більшості країн приріст населення незначний, у країнах Східної Європи, а також в Латвії, Литві, Хорватії, Сербії, Німеччині, Італії — від’ємний (депопуляція). Старіння населення (понад 20 % людей похилого віку). Перевищення частки жінок на чоловіками. Середня тривалість життя в Східній Європі — 68-78 років, в інших субрегіонах — 78-83 роки. Демографічна політика спрямована на підвищення народжуваності та залучення мігрантів.

3. Етнічна та релігійна структура

Більшість населення Європи належить до індоевропейскої сім’ї: романська (французи, італійці, іспанці), німецька (німці, англійці, шведи), слов’янська (поляки, чехи, словаки, українці, білоруси, росіяни, серби, болгари, хорвати, македонці, чорногорці, словенці), балтійська (литовці, латиші) та інші групи. У всіх країнах Європи, крім Албанії та Боснії і Герцеговині, панівна релігія — християнство (католицизм та протестантизм).

Українська діаспора. Найбільша кількість українців та осіб українського походження в Росії (4,4 млн), Молдові (0,6 млн), Білорусі (0,3 млн), Румунії (0, 25 млн). Унаслідок останньої хвилі трудової міграції значно збільшилася кількість українців у Польщі, Португалії, Іспанії, Італії, Греції.

4. Розселення

Аналіз карт атласу

Середня густота становить 71,4 осіб/км2, без врахування території РФ — 100 осіб/км2. Найбільша густота населення в Нідерландах (408 осіб/км2), Бельгії (371 осіб/км2) і мікродержавах (зокрема в Монако — понад 15 тис. осіб/км2 ).

Рівень урбанізації один із найвищих у світі: у середньому в містах проживає понад 70 %, в деяких країнах 90 % і більше населення (у Бельгії — 98 %, (Ісландії — 94 %, Нідерландах — 91 %, Люксембурзі — 90 %).

Найбільші агломерації: Лондонська (12 млн осіб), Рейнсько-Рурська (11 млн осіб), Московська, Паризька (понад 10 млн осіб кожна).

Мегаполіси: Прирейнський, Англійський.

Субурбанізація (зростання населення приміських зон) набула розвитку у 19701980-х рр. Одночасно відбувається рурбанізація (поширення міських умов життя на сільську місцевість).

Світові міста: Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Цюрих, Женева, Відень. Там розташовані штаб-квартири найбільших (ТНК), міжнародних економічних та геополітичних організацій.

· Джентрифікація (англ. gentrification) — реконструкція і оновлення будівель в раніше непривабливих частинах міста та асоційований з ними переїзд до району багатших мешканців (наприклад, Монмартр і Монпарнас у Парижі, Ноттінг-Хілл у Лондоні).

5. Трудові ресурси

Працересурсний потенціал — потужний за рахунок високої якості ЕАН (освіта, кваліфікація, працелюбність, відповідальність, активність). У структурі зайнятості усіх країн регіону найбільшу частку становлять працівники сфери послуг. В останні два десятиліття міграційна політика розвинених країн регіону спрямована на залучення робочої сили зі Східної Європи а також із Туреччини, Індії, Китаю, Філіппін і деяких інших азіатських країн.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Охарактеризуйте особливості демографічних процесів в Європі.

2. Поясніть особливості статевовікової структури населення Європи

3. Які напрямки міграції характерні для Європи? Чим вони пояснюються?

4. Назвіть найбільші народі Європи, укажіть, до яких мовних груп вони належать? Що характерно для релігійного складу населення Європи?

5. Поясніть терміни «урбанізація», «субурбанізація», «рурурбанізація», «джентрифікація».

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, опрацювати §___________ .

2. Підготуватися до поточного контролю за темою «Населення Європи».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити