Конспекти усіх уроків курсу - Географія: регіони та країни 10 клас - 2018

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП

  УРОК 1. ЩО ВИВЧАЄ КУРС «ГЕОГРАФІЯ: РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ». РЕГІОНИ СВІТУ (ЗА КЛАСИФІКАЦІЄЮ ООН)

  УРОК 2. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ ТА ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ. ГОЛОВНІ ОБ'ЄКТИ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ

РОЗДІЛ І. ЄВРОПА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

  УРОК 3. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ЄВРОПИ. (ЕГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН ЄВРОПИ. ПРОЯВИ СЕПАРАТИЗМУ. ТИПИ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ)

  УРОК 4. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В ЄВРОПІ

  УРОК 5. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ЄВРОПИ

  УРОК 6. НАСЕЛЕННЯ ЄВРОПИ

  УРОК 7. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ЄВРОПИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

  УРОК 8. ЄВРОПА: ВТОРИННИЙ ТА ТРЕТИННИЙ СЕКТОРИ ЕКОНОМІКИ. Практична робота 1. Порівняльна характеристика структури промислового виробництва двох економічно розвинених невеликих країн Європи (на вибір учнів)

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

  УРОК 9. НІМЕЧЧИНА: ЕГП, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 10. НІМЕЧЧИНА. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 11. ФРАНЦІЯ

  УРОК 12. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

  УРОК 13. ІТАЛІЯ

  УРОК 14. Практична робота 2. Складання картосхеми просторової організації економіки однієї з європейських країн «Великої Сімки» (за вибором)

  УРОК 15. ПОЛЬЩА

  УРОК 16. БІЛОРУСЬ

  УРОК 17. РОСІЯ

  УРОК 18. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ», «КРАЇНИ ЄВРОПИ»

РОЗДІЛ IІ. АЗІЯ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ

  УРОК 19. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АЗІЇ. (ЕГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ТИПИ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. РАЙОНИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ПРОЯВІВ ТЕРОРИЗМУ)

  УРОК 20. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ. НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 21. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН АЗІЇ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. СІЛЬСЬКЕ І ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 22. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ПРОМИСЛОВІ РАЙОНИ РЕГІОНУ. Практична робота 3. Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії

  УРОК 23. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АЗІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АЗІЇ

ТЕМА 2. КРАЇНИ АЗІЇ

  УРОК 24. ЯПОНІЯ: ЕГП, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 25. ЯПОНІЯ: ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 26. КИТАЙ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 27. КИТАЙ: ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 28. ІНДІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ. Практична робота 4. Аналіз статево-вікових пірамід Японії, Китаю та Індії з метою оцінювання працересурсного потенціалу країн

  УРОК 29. ІНДІЯ: ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 30. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЗІЇ», «КРАЇНИ АЗІЇ»

РОЗДІЛ IIІ. ОКЕАНІЯ

ТЕМА 1. АВСТРАЛІЯ

  УРОК 31. АВСТРАЛІЯ: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 32. АВСТРАЛІЯ. ГОСПОДАРСТВО

ТЕМА 2. МІКРОНЕЗІЯ, МЕЛАНЕЗІЯ, ПОЛІНЕЗІЯ

  УРОК 33. ОСТРІВНІ КРАЇНИ ОКЕАНІЇ

РОЗДІЛ IV. АМЕРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКИ

  УРОК 34. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ. (ОСОБЛИВОСТІ ГП. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КРАЇН, ТИПИ КРАЇН ЗА РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАФТА, МЕРКОСУР, НATO. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку

  УРОК 35. АМЕРИКА: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 36. АМЕРИКА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА, ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ

  УРОК 37. АМЕРИКА: ВТОРИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. ОСНОВНІ ОСЕРЕДКИ ПРОМИСЛОВОСТІ В РЕГІОНІ

  УРОК 38. АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. НАЙВАЖЛИВІШІ МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ МАГІСТРАЛІ, ВУЗЛИ. НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУБРЕГІОНІВ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ. ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ АМЕРИКИ

ТЕМА 2. КРАЇНИ АМЕРИКИ

  УРОК 39. США: ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ, ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАСЕЛЕННЯ

  УРОК 40. США: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. ГОСПОДАРСТВО

  УРОК 41. КАНАДА

  УРОК 42. БРАЗИЛІЯ. Практична робота 6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії

  УРОК 43. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМАМИ «ОКЕАНІЯ», «АМЕРИКА»

РОЗДІЛ V. АФРИКА

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АФРИКИ

  УРОК 44. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ АФРИКИ. СКЛАД РЕГІОНУ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА. РАЙОНИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, ПРОЯВІВ ТЕРОРИЗМУ

  УРОК 45. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ РЕГІОНУ. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

  УРОК 46. ГОСПОДАРСТВО КРАЇН АФРИКИ. Практична робота 7. Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центpів їх переробки (збагачення), основних транспортних магістралей та портів експортування

ТЕМА 2. КРАЇНИ АФРИКИ

  УРОК 47. ЄГИПЕТ

  УРОК 48. ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПАР)

РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ

ТЕМА 1. УКРАЇНА В АПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ

  УРОК 49. ГЕОПОЛІТИЧНА СТРУКТУРА СУЧАСНОГО СВІТУ. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СУЧАСНІЙ ГЕОПОЛІТИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ. ОСНОВНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

ТЕМА 2. УКРАЇНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  УРОК 50. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити