ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 31. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ


Навчальна мета: сформувати систему знань про геологічну будову, основні форми рельєфу, корисні копалини Південної Америки; сприяти розумінню закономірностей розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин; вдосконалювати уміння порівнювати рельєф Південної Америки з рельєфом раніше вивчених материків, працювати з тематичними картами атласа.

Основні поняття: геологічна будова, платформа, область складчастості, рельєф, вулкан, землетрус, низовина, плоскогір’я, гори, корисні копалини.

Обладнання: фізична карта Південної Америки, тектонічна карта світу, ілюстративні (відео)матеріали різних форм рельєфу материка, підручники, атласи, шаблони, контурні карти.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Перевірка домашнього завдання

(розповідь про подорож навколо Південної Америки)


III. Актуалізація опорних знань та вмінь

1. Географічна розминка (робота в парах)

Учні ставлять одне одному запитання за картою.

2. Запитання

✵ У яких півкулях розташована Південна Америка?

✵ Як впливає географічне положення материка на його природу?

✵ Згадайте, які сили беруть участь у формуванні рельєфу. Назвіть характерні ознаки рельєфу Африки, Австралії.

✵ Укажіть напрямок руху Південноамериканської літосферної плити.


ІV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Досвід вивчення попередніх материків та план материка підказують вам, що наступними етапами дослідження материка є вивчення його геологічної будови, основних форм рельєфу та корисних копалин. Всі ці три питання, як правило, розглядаються та аналізуються в названій послідовності, бо перебувають у певному зв’язку. Як ці зв’язки проявляються в Південній Америці? Які особливості геологічної будови, закономірності розміщення основних форм рельєфу та корисних копалин на материку? Знайти відповіді на ці питання — мета цього уроку.


V. Вивчення нового матеріалу

1. Геологічний розвиток материка

Південна Америка, так само як Африка, Австралія й Антарктида, була складовою частиною давнього материка Ґондвана. Активізація внутрішніх процесів Землі, яка почалася близько 180 млн. років тому, призвела до відділення, подальшого дрейфу Південної Америки на захід і «розкриття» Атлантичного океану. В основі материка лежать дві великі тектонічні структури — давня Південноамериканська платформа та пояс альпійської складчастості, який примикає до неї із заходу.

2. Формування рельєфу

Визначення розміщення основних форм рельєфу Південної Америки та позначення їх на шаблонах у зошитах (за допомогою вчителя)

За особливостями розміщення основних форм рельєфу Південну Америку умовно можна розділити на гірський захід і рівнинний схід. Рельєф рівнинної частини сформувався на давній Південноамериканській платформі. На ділянках платформи, які переважно опускалися, сформувалися низовини: Амазонська, Оринокська, Ла-Платська. Вони займають близько 45 % площі материка.

Піднятим ділянкам платформи — щитам — відповідають Бразільське і Ґвіанське плоскогір’я.

Складчаста область Анд — результат взаємодії літосферних плит — На- ска і Південноамериканської. Гори простягаються вздовж усього західного узбережжя Південної Америки і являють собою найдовшу (приблизно 9000 км) гірську систему суходолу. Найвища точка Анд і всієї західної півкулі — гора Аконкаґуа (6960 м).

Формування Анд почалося ще за герцинської складчастості, а основне гороутворення пов’язане з альпійською складчастістю. Гороутворювальні процеси. Землетруси. Вулканів близько 70. Найвищий діючий вулкан Землі — Льюлья-льяко (6723 м).

Важливу роль у формуванні сучасного рельєфу Анд відіграли зледеніння.

Водна ерозія. Вивітрювання.

Робота з картою

3. Корисні копалини

Південна Америка багата на корисні копалини, їх походження й розміщення пов’язане з тектонічними структурами, різноманітними внутрішніми й зовнішніми процесами. Тут наявні значні запаси руд металів, самородної сірки, нафти.


VІ. Закріплення вивченого матеріалу

1. Завдання

Охарактеризуйте геграфічне положення та особливості рельєфу великих рівнин материка: Амазонської низовини, Ла-Платської низовини, Орінокської низовини, Бразільського плоскогір’я, Ґвіанського плоскогір’я. Результати роботи занесіть у таблицю:


У якій частині материка розташована форма рельєфу

Між якими параллелями та меридіанами розташована

Які форми рельєфу розташовані поряд

Приблизна довжина з півночі на південь та із заходу на схід

Середні висоти

Характерні особливості (наявність річкових долин, плато, уступів тощо)

 

 

 

 

 

 


2. Запитання

✵ Яка платформа лежить в основі материка Південна Америка? Які типи рівнин відповідають цій платформі?

✵ Що стало причиною утворення гірської системи Анди на заході материка? Які процеси свідчать про продовження гороутворювальних процесів в Андах?

✵ Що подібного й відмінного в рельєфі Африки, Австралії та Південної Америки?

✵ На які корисні копалини багата Південна Америка?

✵ У чому полягають причини зосередження найбагатших родовищ кольорових металів в Андах? Які є спільні ознаки в складі й розміщенні корисних копалин Південної Америки та Африки? Чим вони пояснюються?


VІІ. Підсумок уроку


VІІІ. Домашнє завдання

✵ Опрацювати параграф...

✵ Виконання практичної роботи 8 (продовження). Позначити на контурній карті основні форми рельєфу Південної Америки, гору Аконкаґуа, найбільші вулкани.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити