ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 35. НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ МАТЕРИКА


Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про освоєння території материка, походження і формування сучасного населення Південної Америки; сформувати знання про особливості населення материка, його кількість, склад та розміщення; ознайомити з політичною картою Південної Америки; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати головні ознаки населення материка, використовуючи тематичні карти атласа.

Обладнання: політична карта Південної Америки, атласи, підручники.

Основні поняття: густота населення, індіанці, креоли, метиси, мулати, самбо, колонізатори, діаспора, релігія, колонія.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та вмінь

✵ Пригадайте, представники яких країн брали участь у колонізації Південної Америки.

✵ Які держави існували на території материка у стародавні часи?

✵ Пригадайте, чим обумовлене швидке зростання чисельності населення Африки.

✵ Які частини материка Південна Америка, на ваш погляд, мають найбільш сприятливі умови для життя людей?

✵ Які галузі сільського господарства і промисловості, на ваш погляд, можуть розвиватися в країнах Південної Америки на основі її природних багатств?


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вивчення та порівняння природи материків Африки, Австралії та Південної Америки дозволяють дійти висновку про те, що найбільшим багатством та різноманіттям, природними контрастами відрізняється Південна Америка. До того ж цей континент має дуже різноманітний етнічний склад населення. Причини різноманіття природи ви визначали протягом попередніх уроків. А для визначення причин строкатості етносів потрібно пригадати як відбувалося заселення та освоєння материка.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Історія заселення материка

Корінні жителі Південної Америки — індіанці, нащадки азіатських племен, які, на думку вчених, перейшли «Берінгов міст» та поступово просувалися на південь. Вони з’явилися в Південній Америці близько 15-17 тис. років тому, займалися полюванням, збиральництвом і рибальством.

Приблизно з 1500 р. почалася імміграція іспанців і портуґальців. Розширюючи свої володіння, колонізатори прагнули обернути індіанців на рабів, відтіснили їх усередину материка на незручні для життя землі. Слідом за іспанцями в боротьбу за захоплення територій на материку вступили французи, англійці й голландці. Щоб компенсувати дефіцит робочих рук, європейці почали ввозити рабів з Африки. У період із XVI до початку XIX ст. було продано в рабство і привезено до Америки понад 10 млн. африканців. Після скасування рабства в першій половині XIX ст. для роботи на плантаціях почали приїжджати китайці та індійці. У XIX-XX ст. до Південної Америки приїхало багато вихідців з інших країн — японці, араби, німці, а також росіяни та українці.

2. Раси і народи

На південно-американському континенті проживають представники європеоїдної (25 %), монголоїдної (15 %), негроїдної (10 %) рас, а також змішані раси (50 %), які виникли на їх основі. Представників змішаних рас називають креолами, метисами, мулатами, самбо.

Креоли — нащадки від шлюбів іспанців і португальців в Америці.

Метиси — нащадки від шлюбів європейців з індіанцями.

Мулати — нащадки від шлюбів європейців і негрів.

Самбо — нащадки від шлюбів індіанців і негрів.

Більшість населення говорять іспанською мовою, у Бразілії — портуґальською, деяким групам індіанців удалося зберегти свої рідні мови.

У Південній Америці проживають більш ніж 400 млн. осіб. За останні півстоліття кількість населення збільшилася майже в три рази і продовжує швидко зростати.

Населення розміщується по території материка нерівномірно. Майже 90 % його живе в приморській частині континенту, де розташовані великі міста, серед яких є й міста-мільйонери: Сан-Паулу (17,8 млн.), Буенос-Айрес (12,6 млн.), Ріо-де-Жанейро (10,6 млн.).

3. Формування політичної карти

У І тис. н. е. в Південній Америці виникли перші держави. Задовго до появи знаменитої імперії інків на схилах Анд існували могутні індіанські держави — Чавін, Мочіка та Паракас. На момент приходу європейців на материку існувала могутня імперія інків. Наприкінці XV — на початку XVI ст. територія Південної Америки була поділена між декількома країнами Європи.

У результаті національно-визвольної боротьби, яка на початку XIX ст. охопила весь континент, на материку утворилися нові держави. На сучасній політичній карті Південної Америки 15 країн, із них 12 — незалежні. Усі країни континенту належать до групи країн, що розвиваються. Майже всі країни Південної Америки, крім Болівії і Параґваю, мають вихід до океанів. Найбільшими за площею є Бразілія та Аргентина.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ У чому полягають особливості расового і національного складу населення Південної Америки?

✵ Якими причинами обумовлене швидке зростання кількості населення на материку? Які проблеми виникають у зв’язку з цим процесом?

✵ Чому населення Південної Америки розміщується нерівномірно? Які райони континенту найбільш густо заселені? Якими причинами це обумовлено? Чим пояснюється досить висока густота населення на заході Південної Америки в гірських областях?

✵ Які великі міста розташовані в Південній Америці? Що спільного в їх географічному положенні?

✵ Скільки держав є на сучасній політичній карті Південної Америки? Які з них не мають виходу до моря? Які — найбільші за площею?


VI. Підсумок уроку


VII. Домашнє завдання

✵ Опрацювати параграф...

✵ Позначити на контурній карті країни материка та їх столиці.

✵ Випереджальне: об’єднатися в групи, підготувати презентацію країни Південної Америки у вигляді туристичного опису, запропонувати свій проект герба країни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити