ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ)»


Навчальна мета: повторити, розширити та систематизувати знання учнів про особливості типів клімату Землі; продовжити формування умінь та навичок працювати з тематичними картами атласа з метою встановлення та пояснення головних географічних закономірностей.

Основні поняття: клімат, кліматотвірні чинники, тип клімату, кліматичний пояс, кліматична область, кліматодіаграма, погода.

Обладнання: «Кліматична карта світу», «Карта кліматичних поясів», кліматодіаграми різних типів клімату, атласи, підручники, зошити для практичних робіт з друкованою основою.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. Бесіда

• Що таке атмосфера?

• Що називають погодою?

• Дайте визначення поняття «клімат».

• Від чого залежить різноманітність кліматів Землі?

• Які основні кліматотвірні чинники вам відомі?

• Які карти використовують під час вивчення кліматів Землі?

2. Міні-практикум «П’ять речень»

За допомогою п’яти речень сформулюйте, у чому полягає значення атмосфери для життя на Землі.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Процеси, які відбуваються в атмосфері, мають величезне значення для всього живого на Землі. Люди, тварини, рослини живуть на дні повітряного океану — атмосфери. Без обміну з повітрям вони не могли б існувати. Зміни в атмосфері впливають на здоров’я людей та їх господарську діяльність. Дослідження атмосфери та кліматів Землі дозволяє не лише передбачати погоду, а й запобігати несприятливим явищам. Сьогодні на уроці ви зможете зробити ще одне відкриття, встановивши закономірності розподілу температур, опадів, атмосферного тиску за тематичними картами атласа.

 

ІV. Поглиблення й розширення знань

1. Атмосфера — «фабрика» погоди і клімату

Газовий склад нижніх шарів атмосфери: 78 % азоту, 21 % кисню, близько 1 % — інші гази, у тому числі вуглекислий (0,035 %) та інертні.

Погода — стан тропосфери в даний час і в даному місці.

Клімат — багаторічний режим погоди в даній місцевості.

Метеорологія — наука про земну атмосферу та явища, які в ній відбуваються. Об’єктом вивчення метеорології є метеорологічні елементи: температура, вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний тиск тощо.

Кліматологія вивчає клімат та його зміни протягом тривалого часу. Кліматологія, як і метеорологія, вивчає ті самі компоненти, але відрізняється від неї тим, що аналізує процеси, які відбуваються протягом тривалого часу.

2. Кліматотвірні чинники

Кліматотвірні чинники — причини, від яких залежить клімат даної місцевості.

Основні кліматотвірні чинники: сонячна радіація, циркуляція повітряних мас і характер підстилаючої поверхні.

Сонячна радіація — це кількість теплової та світлової енергії, що надходить на Землю від Сонця. Види радіації.

Атмосферна циркуляція — система горизонтальних і вертикальних переміщень повітряних мас у тропосфері. Основним проявом циркуляції атмосфери є формування постійних і періодичних вітрів, а також циклонів і антициклонів.

До постійних вітрів належать пасати (дмуть з тропіків на екватор), західні вітри (в помірних широтах), північно-східні та південно-східні (у Північній і Південній півкулях відповідно; дмуть з областей підвищеного тиску від полюсів).

Мусони — сезонні вітри на узбережжях, які двічі на рік змінюють напрямок: узимку дмуть із суходолу в море, а влітку — із моря на суходіл.

Циклон — область приземного шару атмосфери з низьким атмосферним тиском, де вітри дмуть від периферії до центру.

Антициклон — область підвищеного атмосферного тиску, де повітря розтікається від центру до периферії.

З підстилаючої поверхні на клімат впливає її відбивна здатність (альбедо), рельєф, океанічні течії.

3. Кліматичні пояси

Кліматичні пояси — це великі широтні ділянки земної поверхні з відносно однорідними ознаками клімату. Їхні межі визначають кількість сонячної радіації, яка надходить на земну поверхню, і переважаючі повітряні маси. В обох півкулях виділяється 13 кліматичних поясів.

Основні та перехідні кліматичні пояси.

4. Кліматичні області

Тип клімату — це сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу і певної території.

Робота з кліматодіаграмами різних типів клімату


V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання практичної роботи 3 «Установлення закономірностей розподілу температур, опадів, атмосферного тиску та характеристика особливостей типів клімату Землі за тематичними картами атласа» (рекомендується виконувати у зошитах для практичних робіт з друкованою основою).


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

• Опрацювати параграф...

• Поміркувати над питанням: чи можуть у майбутньому змінитися межі кліматичних поясів? Чому?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити