ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 57. ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ


Навчальна мета: формувати знання про природні зони Євразії; сприяти розумінню особливостей їхнього розміщення на території материка; вдосконалювати практичні уміння та навички характеризувати природні зони: арктичні пустелі, тундри і лісотундри, ліси помірного поясу, степи і лісостепи; порівнювати їх з аналогічними природними зонами Північної Америки; розвивати вміння працювати в групах, використовувати різноманітні джерела географічних знань.

Обладнання: фізична карта Євразії, карта природних зон світу, карта кліматичних поясів світу, ілюстративні (відео)матеріали природи материка, енциклопедії, підручники, атласи.

Основні поняття: широтна зональність, висотна поясність, природний комплекс, природна зона.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент


II. Актуалізація опорних знань та вмінь

✵ У яких кліматичних поясах лежить територія Євразії? Чим обумовлена їхня надзвичайна різноманітність?

✵ Що таке природна зона?

✵ Як відбувається зміна природних зон на рівнинах? у горах?

✵ Зробіть припущення про особливості природних зон Євразії на підставі знань про її географічне положення, клімат, рельєф.


III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Подивімося на карту природних зон материка: вона нагадує яскраво-плямистий килим. «Повний набір» кліматичних поясів Північної півкулі зумовлює наявність в Євразії усіх природних зон Землі. На жодному з вивчених материків немає такого різноманіття ґрунтів, рослин та тварин, яке спостерігається тут. На жодному з вивчених материків області висотної поясності не займають такі великі площі. Природних комплексів так багато, що тільки загальне ознайомлення з кожним із них зайняло б багато часу. Але знавці природних зон підготували нам цікаві презентації про природні зони: арктичні пустелі, тундри й лісотундри, ліси помірного поясу, лісостепи й степи.

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Особливості розміщення природних зон на материку

У Євразії представлені всі природні зони земної кулі, але тільки зони арктичних пустель, тундри, лісотундри й хвойних лісів утворюють суцільні смуги, які тягнуться із заходу на схід через весь материк, поступово змінюючи одна одну.

Порушення широтної зональності в розміщенні природних зон найбільш чітко простежується на заході й сході Євразії. Найбільшу площу на материку займають природні зони помірного поясу.

Виступи груп з демонстрацією ілюстративних матеріалів.

2. Арктичні пустелі

3. тундра й лісотундра

4. ліси помірного поясу

Зона хвойних лісів, або тайга, охоплює великі простори від Атлантичного до Тихого океану. На заході переважає сосна й ялина, за Уралом — ялиця, сибірський кедр, у Східному Сибіру — модрина. Хвойні ліси ростуть на підзолистих ґрунтах із малим вмістом перегною. Багатий і різноманітний тваринний світ: соболі, бобри, горностай, лисиці, білки, куниця, зайці, бурундуки, рисі, лосі, ведмеді, глухарі, рябчики, шишкарі, кедрівки, дятли.

Мішані ліси розташовані в Євразії не суцільною смугою, а тільки в Європі й Східній Азії. На заході змішані ліси починаються на півдні Скандинавського півострова й тягнуться до передгір’їв Південного Уралу. Крім хвойних ростуть дуб, липа, ясен, в’яз, граб. Ґрунти в основному дерново-підзолисті. Поряд із сибірськими породами хвойних дерев тут поширені монгольський дуб, амурська липа, маньчжурський горіх, клен. Ґрунти бурі, лісові. Крім тварин, характерних для тайги, водяться уссурійський тигр, амурський кіт, єнотоподібна собака, чорний уссурійський ведмідь, кабан, плямистий олень.

Широколисті ліси Євразії також не утворюють суцільної смуги. На заході Європи вони тягнуться від південних берегів Балтійського й Північного морів, поступово витягуючись на Східноєвропейській рівнині. Тут на бурих лісових ґрунтах ростуть дубові й букові ліси з домішкою граба, а в приатлантичному районі — благородного каштана. У широколистяних лісах водяться благородний олень, козуля, кабан, лісовий кіт.

4. Лісостепи й степи

Лісостеп тягнеться неширокою смугою від Середньодунайської низовини до річки Єнісей. Зона степів — від низов’їв Дунаю й берегів Чорного й Азовського морів, огинаючи з півдня Уральські гори, до Алтаю, продовжуючись на піднесених рівнинах східної Азії. Під трав’янистим покривом степів утворюються родючі чорноземні ґрунти. У наш час степи й лісостепи — найбільш розорані й змінені людиною природні зони. Із тваринного світу в степах збереглися гризуни — польові миші, бабаки, ховрашки, із птахів водяться степові орли, подекуди дрохва. Із хижаків у степу зустрічаються лисиці, степові тхори.


V. Закріплення вивченого матеріалу

✵ У розміщенні яких природних зон Євразії найбільш чітко простежується широтна зональність? Що порушує широтне простягання природних зон?

✵ Яким чином тваринний і рослинний світ арктичних пустель, тундри й лісотундри пристосувався до суворих кліматичних умов?

✵ Чим обумовлена розмаїтість природних зон помірного кліматичного поясу?

✵ Чим відрізняється європейська тайга від азіатської?

✵ Чому ґрунти степів відрізняються високою родючістю?

✵ У межах яких природних зон розташована територія України? У якій природній зоні ви живете? Яким чином природні умови цієї зони вплинули на господарську діяльність населення у вашій місцевості?


VІ. Підсумок уроку


VІІ. Домашнє завдання

✵ Опрацювати параграф...

✵ Використовуючи текст параграфа й карти атласа, охарактеризувати природні зони помірного поясу. Результати оформити у вигляді таблиці.

✵ Випереджальне (наступним групам учнів): підготувати характеристику — презентацію природних зон: напівпустелі й пустеліь, субтропічних лісів, саван, субекваторіальних та екваторіальних лісів, висотної поясності в найвищих горах Європи та Азії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити