ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ 7 КЛАС
РОЗРОБКИ УРОКІВ

УРОК 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИ ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛАСИФІКАЦІЯ КАРТ

УРОК 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. ГЕОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ РУХУ ЗЕМЛІ НАВКОЛО СВОЄЇ ОСІ ТА НАВКОЛО СОНЦЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 «АНАЛІЗ КАРТИ "ГОДИННІ ПОЯСИ" ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ТА ПОЯСНОГО ЧАСУ»

УРОК 3. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНОЇ КАРТИ БУДОВИ ЗЕМНОЇ КОРИ»

УРОК 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ)»

УРОК 5. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 «АНАЛІЗ ТЕМАТИЧНИХ КАРТ (ГЕОГРАФІЧНИХ ПОЯСІВ І ПРИРОДНИХ ЗОН)»

УРОК 6. ТИХИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ДНА ОКЕАНУ

УРОК 7. ТИХИЙ ОКЕАН. КЛІМАТ, ВЛАСТИВОСТІ ОКЕАНІЧНИХ ВОД, ОРГАНІЧНИЙ СВІТ, БАГАТСТВА ОКЕАНУ

УРОК 8. ОКЕАНІЯ

УРОК 9. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА

УРОК 10. АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. КЛІМАТ. ВОДНІ МАСИ. ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД

УРОК 11. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ. РЕЛЬЄФ ДНА

УРОК 12. ІНДІЙСЬКИЙ ОКЕАН. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДИ ОКЕАНУ. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОХОРОНА ПРИРОДИ ОКЕАНУ

УРОК 13. ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЕАНУ ТА АРКТИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ. КЛІМАТ. ТЕЧІЇ. ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ

УРОК 14. ОКЕАНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 «СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ ОКЕАНІВ». УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

УРОК 15. АФРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ЕЛЕМЕНТИ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

УРОК 16. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА АФРИКИ. РЕЛЬЄФ МАТЕРИКА. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

УРОК 17. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ АФРИКИ

УРОК 18. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ АФРИКИ

УРОК 19. ВОДИ СУХОДОЛУ АФРИКИ

УРОК 20. ПРИРОДНІ ЗОНИ АФРИКИ

УРОК 21. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ АФРИКИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

УРОК 22. НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

УРОК 23. ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН АФРИКИ

УРОК 24. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АФРИКИ

УРОК 25. ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «АФРИКА»

УРОК 26. АВСТРАЛІЯ - НАЙМЕНШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. СВОЄРІДНІСТЬ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ АВСТРАЛІЇ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМИ РЕЛЬЄФУ ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 27. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ. ВОДИ СУХОДОЛУ

УРОК 28. ОСОБЛИВОСТІ ҐРУНТОВО-РОСЛИННОГО ПОКРИВУ І ТВАРИННОГО СВІТУ АВСТРАЛІЇ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНА ПРИРОДИ ЛЮДИНОЮ

УРОК 29. НАСЕЛЕННЯ АВСТРАЛІЇ. АВСТРАЛІЙСЬКИЙ СОЮЗ

УРОК 30. ПІВДЕННА АМЕРИКА. ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

УРОК 31. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. ФОРМУВАННЯ РЕЛЬЄФУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 32. КЛІМАТ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. СВОЄРІДНІСТЬ КЛІМАТУ. ПІВДЕННА АМЕРИКА - НАЙВОЛОГІШИЙ МАТЕРИК. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ

УРОК 33. ВОДИ СУХОДОЛУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ

УРОК 34. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В АНДАХ

УРОК 35. НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ МАТЕРИКА

УРОК 36. ОСНОВНІ ДЕРЖАВИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. УКРАЇНА І КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

УРОК 37. АВСТРАЛІЯ. ПІВДЕННА АМЕРИКА. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

УРОК 38. АНТАРКТИДА Й АНТАРКТИКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ВІДКРИТТЯ ТА СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

УРОК 39. БУДОВА ПОВЕРХНІ. ЛІД АНТАРКТИДИ. ПІДЛІДНИЙ РЕЛЬЄФ

УРОК 40. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ АНТАРКТИДИ. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА, ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

УРОК 41. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. СВОЄРІДНІСТЬ ПРИРОДИ, ПОВ’ЯЗАНА З ГЕОГРАФІЧНИМ ПОЛОЖЕННЯМ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ ТА ОСВОЄННЯ

УРОК 42. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК 43. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

УРОК 44. ВОДИ СУХОДОЛУ. ОСНОВНІ РІЧКОВІ СИСТЕМИ. ОЗЕРА. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 «СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНІЄЇ З РІЧОК МАТЕРИКА»

УРОК 45. РОСЛИННІСТЬ І ТВАРИННИЙ СВІТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОЇ ЗОНАЛЬНОСТІ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ КОРДІЛЬЄР

УРОК 46. ПРИКЛАДИ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ПРИРОДУ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ

УРОК 47. НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ. ПОЛІТИЧНА КАРТА. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

УРОК 48. АНТАРКТИДА. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

УРОК 49. ЄВРАЗІЯ - НАЙБІЛЬШИЙ МАТЕРИК ЗЕМЛІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

УРОК 50. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ ЄВРАЗІЇ

УРОК 51. ВІДМІННІСТЬ ЄВРАЗІЇ ЗА ГЕОЛОГІЧНОЮ БУДОВОЮ ВІД ІНШИХ МАТЕРИКІВ. НАЙБІЛЬШІ ГОРИ І РІВНИНИ. ВІДМІННОСТІ У РЕЛЬЄФІ РІЗНИХ ЧАСТИН

УРОК 52. СЕЙСМІЧНО АКТИВНІ ОБЛАСТІ ЄВРАЗІЇ. КОРИСНІ КОПАЛИНИ

УРОК 53. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КЛІМАТОТВІРНИХ ЧИННИКІВ

УРОК 54. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ Й ТИПИ КЛІМАТУ ЄВРАЗІЇ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 «ВИЯВЛЕННЯ ВІДМІННОСТЕЙ КЛІМАТИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ ПОМІРНОГО ПОЯСУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КЛІМАТИЧНИХ КАРТ І ДІАГРАМ»

УРОК 55. ВНУТРІШНІ ВОДИ ЄВРАЗІЇ. НАЙБІЛЬШІ РІЧКИ

УРОК 56. ОЗЕРА ЄВРАЗІЇ. ЗМІНА СТАНУ ВОДОЙМ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. СУЧАСНЕ ЗЛЕДЕНІННЯ

УРОК 57. ПРИРОДНІ ЗОНИ ЄВРАЗІЇ. АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ. ТУНДРА Й ЛІСОТУНДРА. ЛІСИ ПОМІРНОГО ПОЯСУ. ЛІСОСТЕПИ Й СТЕПИ

УРОК 58. НАПІВПУСТЕЛІ Й ПУСТЕЛІ. СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ. САВАНА. СУБЕКВАТОРІАЛЬНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ. ВИСОТНА ПОЯСНІСТЬ В ЄВРАЗІЇ

УРОК 59. ЗМІНА ПРИРОДИ ЄВРАЗІЇ ЛЮДИНОЮ. ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ

УРОК 60. НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА МАТЕРИКА

УРОК 61. КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ. НІМЕЧЧИНА. ФРАНЦІЯ. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ. ІТАЛІЯ. РОСІЯ

УРОК 62. КРАЇНИ ЄВРАЗІЇ. КИТАЙ. ЯПОНІЯ. УКРАЇНА СЕРЕД ДЕРЖАВ ЄВРАЗІЇ

УРОК 63. ТЕМА. ЄВРАЗІЯ. ПІДСУМКОВИЙ УРОК

УРОК 64. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

УРОК 65. ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 «ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ»

УРОК 66. КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

ЛІТЕРАТУРА


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити