УСІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ
7 клас

Вступ

УРОК № 1

Тема. ВСТУП. ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ «ГЕОГРАФІЇ МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ». ТЕМАТИЧНІ КАРТИ І РОБОТА З НИМИ


Мета: визначити предмет вивчення шкільного курсу «Географія материків і океанів», ознайомити учнів з тематичними картами та основними видами роботи з ними, виховувати повагу до праці географів, науковців-дослідників, розвивати в учнів потяг до самостійного здобуття географічних знань, умінь та навичок.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: стінна фізична карта світу, підручники та атласи для 7 класу, електронний атлас для 7 класу (ІПТ).

Опорні поняття: фізична географія, материки, океани, частини світу, карта, атлас, план місцевості.

Географічна номенклатура: материки: Африка, Австралія, Антарктида, Північна Америка, Південна Америка, Євразія; океани: Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний Льодовитий; частини світу: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія, Антарктида.

ЗМІСТ УРОКУ

I. Організаційний момент

Знайомство вчителя з учнями класу (в разі, коли вчитель починає працювати з класом уперше). Коротка бесіда про подорожі, що були здійснені учнями влітку, та їх цінність для розвитку географічних знань.


II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Розминка. Гра «Знайди пару» (з’єднати попарно відповідні слова):


Африка, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Австралія, Антарктида

Гімалаї, Ніл, кенгуру, Амазонка, пінгвін, Ніагарський водоспад


ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вчитель аналізує результати гри і повідомляє учням, що основним завданням вивчення географії в 7 класі є розширення і поглиблення знань про материки та океани Землі, продовження формування та вдосконалення вмінь і навичок роботи з картами, географічною літературою та іншими джерелами географічних знань.


IV. Вивчення нового матеріалу

Визначення предмету вивчення «Географії материків і океанів». Підручник «Географії материків і океанів» для 7 класу (знайомство зі структурою та складовими частинами підручника).

Тематичні карти атласу та робота з ними.

Групи карт за ознаками:

за охопленням території — карти світу, окремих материків та їх частин, держав;

за масштабом — великомасштабні (масштабом 1 : 200 000 і більше), середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000) і дрібномасштабні (менші за 1 : 1 000 000);

за змістом — загальногеографічні (фізична карта світу) і тематичні (кліматична, тектонічна, карта ґрунтів та ін.);

за призначенням — навчальні, туристичні, синоптичні, військові, навігаційні, автошляхів та ін.

✵ Ознайомлення з географічними атласами та основні види роботи з     ними.

✵ Робота з довідником учня (див. додатки).


V. Закріплення вивченого матеріалу

Робота в динамічних групах

✵ Користуючись змістом підручника, назвіть основні розділи, які будуть вивчатися в курсі «Географія материків і океанів».

✵ З’ясуйте, чи є в атласі для 7 класу середньо- та великомасштабні карти?

✵ Визначте, чи є в атласі для 7 класу загальногеографічні карти? Назвіть приклади тематичних карт шкільного атласу.


VI. Підсумок уроку

Підбиття підсумків роботи учнів по групах, а також загальний підсумок уроку.


VII. Домашнє завдання

✵ Опрацювати відповідний параграф підручника.

✵ Принести на наступний урок географічні енциклопедії, словники, довідники, журнали (на вибір учнів).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити